Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

Aktuality

9. 1. 2019 AisView nově k dispozici ve vašem mobilu

9. 1. 2019 Dne 12. 1. 2019 pořádá ŘLP ČR, s. p., v IATCC Jeneč Seminář pro všeobecné letectví 2019. Z kapacitních důvodů nebude umožněn vstup do IATCC bez potvrzené registrace. Pro leteckou veřejnost bude v následujících dnech po skončení semináře přístupný videozáznam z pořádané akce.
více
Upozornění: Používání těchto stránek podléhá podmínkám užití!

Letecká informační služba je poskytována Sekcí AIM (Aeronautical Information Management), která je organizační složkou státního podniku Řízení letového provozu ČR. AIM zajišťuje tok leteckých informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sekce AIM se skládá ze Střediska letecké informační služby (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografického a distribučního oddělení a mezinárodní kanceláře NOTAM) a oddělení systémů a dat AIM. Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s. p., je letecká informační služba poskytována pracovištěm Centrální ARO Praha (ohlašovna letových provozních služeb).

více o AIM ŘLP ČR