LKMT AD 2.10 - Překážky v prostoru letiště

LKMT AD 2.10 - Aerodrome obstacles

Tento soubor není vydáván v tištěném AIP. Soubor je platný ke dni 27 APR 2017.

This file is not published by printed AIP. The file becomes effective on 27 APR 2017.

Číslo

Number

Druh překážky

Obstacle type

Zeměpisné souřadnice

Coordinates

Nadmořská výška

Elevation

Značení denní/noční

Markings/LGT

LKMT-AD-001

Hrad Starý Jičín

Starý Jičín castle

49 34 58,03 N

017 57 46,68 E

1660,2ft / 506,0m

Noční značení

Lighted (LGT)

LKMT-AD-002

Vrchol kopce

Hilltop

49 39 10,05 N

018 06 34,72 E

1017,1ft / 310,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-003

Komín

Chimney

49 42 28,25 N

018 03 23,50 E

1027,0ft / 313,0m

Noční značení

Lighted (LGT)

LKMT-AD-004

Komín

Chimney

49 42 29,57 N

018 03 26,75 E

1040,1ft / 317,0m

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKMT-AD-005

Vodojem

Water tank

49 42 24,89 N

018 09 34,82 E

974,5ft / 297,0m

Noční značení

Lighted (LGT)

LKMT-AD-006

Vodojem

Water tank

49 42 17,31 N

018 09 16,35 E

974,5ft / 297,0m

Noční značení

Lighted (LGT)

LKMT-AD-007

Vodojem

Water tank

49 42 18,38 N

018 09 17,15 E

997,4ft / 304,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-008

Kostel - Studénka

Studénka church

49 43 38,56 N

018 04 38,67 E

1017,1ft / 310,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-009

Vojenský vysílač

Military transmitter

49 43 01,20 N

018 11 00,11 E

994,1ft / 303,0m

Noční značení

Lighted (LGT)

LKMT-AD-010

Vodárna

Waterworks

49 39 42,88 N

018 06 07,08 E

1030,2ft / 314,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-011

Stromy

Trees

49 39 36,36 N

018 09 13,63 E

1151,6ft / 351,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-012

Stromy

Trees

49 39 50,42 N

018 08 41,45 E

1033,5ft / 315,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-013

Stožár vedení VN

High voltage power line mast

49 39 11,15 N

018 05 44,06 E

974,5ft / 297,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-014

Stožár vedení VN

High voltage power line mast

49 38 56,44 N

018 05 51,69 E

990,9ft / 302,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-015

Stromy

Trees

49 38 51,11 N

018 05 52,67 E

1049,9ft / 320,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-016

Stromy

Trees

49 39 04,75 N

018 04 41,10 E

981,0ft / 299,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-017

Stromy

Trees

49 39 12,81 N

018 04 00,22 E

1007,3ft / 307,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-018

Stromy

Trees

49 39 58,40 N

018 04 45,04 E

974,5ft / 297,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-019

Les, nejvyšší místo

Forrest, the highest place

49 39 49,96 N

018 06 21,16 E

1056,5ft / 322,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-020

Les, nejvyšší místo

Forrest, the highest place

49 39 23,23 N

018 04 36,70 E

1004,0ft / 306,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-021

Stromy

Trees

49 39 13,87 N

018 04 15,44 E

984,3ft / 300,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-022

Stromořadí

Alley

49 40 05,01 N

018 05 56,46 E

990,9ft / 302,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-023

Stromy

Trees

49 39 59,19 N

018 08 47,74 E

1007,3ft / 307,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-024

Stromy

Trees

49 40 17,94 N

018 08 33,58 E

1089,3ft / 332,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-025

Stromy

Trees

49 39 01,95 N

018 06 57,46 E

1082,7ft / 330,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-026

Stromy

Trees

49 39 01,02 N

018 05 44,17 E

1017,1ft / 310,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-027

Kostel- Sedlnice

Sedlnice church

49 39 31,76 N

018 05 08,83 E

971,5ft / 296,1m

Bez značení

None

LKMT-AD-028

Stromořadí

Alley

49 40 43,22 N

018 05 05,26 E

902,3ft / 275,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-029

Stromořadí

Alley

49 40 42,07 N

018 05 02,42 E

889,2ft / 271,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-030

Stromořadí

Alley

49 40 45,85 N

018 04 56,89 E

892,1ft / 271,9m

Bez značení

None

LKMT-AD-031

Stromy

Trees

49 40 45,36 N

018 04 50,31 E

918,0ft / 279,8m

Bez značení

None

LKMT-AD-032

Stromy

Trees

49 40 41,99 N

018 04 57,19 E

928,5ft / 283,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-033

Les - Starojický kopec

Forest - Starojický hill

49 35 02,97 N

017 57 56,46 E

1381,3ft / 421,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-034

Les - Starojický kopec

Forest - Starojický hill

49 35 06,05 N

017 57 47,11 E

1381,3ft / 421,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-035

Les - Starojický kopec

Forest - Starojický hill

49 35 02,31 N

017 57 39,67 E

1397,7ft / 426,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-036

Les - Starojický kopec

Forest - Starojický hill

49 34 52,39 N

017 57 37,02 E

1404,3ft / 428,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-037

Les

Forest

49 39 51,57 N

018 04 22,11 E

987,9ft / 301,1m

Bez značení

None

LKMT-AD-038

Les

Forest

49 39 47,11 N

018 04 23,27 E

990,5ft / 301,9m

Bez značení

None

LKMT-AD-039

Les

Forest

49 39 45,76 N

018 04 12,37 E

990,9ft / 302,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-040

Les

Forest

49 39 29,92 N

018 03 52,63 E

980,0ft / 298,7m

Bez značení

None

LKMT-AD-041

Les

Forest

49 39 31,23 N

018 04 20,15 E

976,1ft / 297,5m

Bez značení

None

LKMT-AD-042

Les

Forest

49 39 27,80 N

018 04 33,80 E

992,2ft / 302,4m

Bez značení

None

LKMT-AD-043

Les

Forest

49 39 16,12 N

018 04 40,00 E

990,5ft / 301,9m

Bez značení

None

LKMT-AD-044

Stromořadí

Alley

49 40 08,96 N

018 05 50,68 E

971,8ft / 296,2m

Bez značení

None

LKMT-AD-045

Les

Forest

49 39 51,61 N

018 05 47,89 E

1056,5ft / 322,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-046

Les

Forest

49 39 49,11 N

018 05 39,07 E

986,3ft / 300,6m

Bez značení

None

LKMT-AD-047

Les

Forest

49 39 46,02 N

018 05 41,02 E

1036,1ft / 315,8m

Bez značení

None

LKMT-AD-048

Les

Forest

49 39 27,39 N

018 05 43,16 E

988,6ft / 301,3m

Bez značení

None

LKMT-AD-049

Les

Forest

49 38 59,16 N

018 05 37,37 E

980,0ft / 298,7m

Bez značení

None

LKMT-AD-050

Les

Forest

49 38 58,76 N

018 06 18,28 E

1043,4ft / 318,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-051

Terén

Terrain

49 39 05,69 N

018 06 19,06 E

1013,8ft / 309,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-052

Les

Forest

49 39 10,89 N

018 06 06,78 E

1043,7ft / 318,1m

Bez značení

None

LKMT-AD-053

Les

Forest

49 39 17,44 N

018 06 09,45 E

1008,9ft / 307,5m

Bez značení

None

LKMT-AD-054

Les

Forest

49 39 21,31 N

018 06 03,05 E

995,1ft / 303,3m

Bez značení

None

LKMT-AD-055

Les

Forest

49 39 38,36 N

018 06 03,74 E

1099,8ft / 335,2m

Bez značení

None

LKMT-AD-056

Strom

Tree

49 39 42,32 N

018 06 04,65 E

1054,8ft / 321,5m

Bez značení

None

LKMT-AD-057

Stromořadí

Alley

49 39 59,57 N

018 06 05,94 E

977,4ft / 297,9m

Bez značení

None

LKMT-AD-058

Les

Forest

49 40 07,20 N

018 06 16,11 E

1010,5ft / 308,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-059

Les

Forest

49 39 57,25 N

018 06 29,79 E

1023,7ft / 312,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-060

Sloup el. vedení

Power line mast

49 39 54,97 N

018 06 18,84 E

988,6ft / 301,3m

Bez značení

None

LKMT-AD-061

Les

Forest

49 39 51,06 N

018 06 33,64 E

1033,5ft / 315,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-062

Terén

Terrain

49 39 47,04 N

018 06 26,32 E

977,7ft / 298,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-063

Les

Forest

49 39 45,80 N

018 06 32,62 E

1056,5ft / 322,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-064

Les

Forest

49 39 42,74 N

018 06 32,45 E

1072,2ft / 326,8m

Bez značení

None

LKMT-AD-065

Les

Forest

49 39 38,74 N

018 06 24,31 E

1100,1ft / 335,3m

Bez značení

None

LKMT-AD-066

Les

Forest

49 39 39,36 N

018 06 37,73 E

1062,1ft / 323,7m

Bez značení

None

LKMT-AD-067

Les

Forest

49 39 31,73 N

018 06 37,90 E

1062,7ft / 323,9m

Bez značení

None

LKMT-AD-068

Les

Forest

49 39 25,64 N

018 06 48,70 E

1052,5ft / 320,8m

Bez značení

None

LKMT-AD-069

Les

Forest

49 39 23,24 N

018 06 53,00 E

1027,0ft / 313,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-070

Les

Forest

49 39 25,07 N

018 07 01,22 E

982,3ft / 299,4m

Bez značení

None

LKMT-AD-071

Les

Forest

49 39 15,52 N

018 06 46,32 E

1076,2ft / 328,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-072

Les

Forest

49 39 20,14 N

018 07 14,86 E

1011,9ft / 308,4m

Bez značení

None

LKMT-AD-073

Les

Forest

49 39 13,26 N

018 07 03,03 E

1036,5ft / 315,9m

Bez značení

None

LKMT-AD-074

Les

Forest

49 39 04,73 N

018 06 32,00 E

1078,5ft / 328,7m

Bez značení

None

LKMT-AD-075

Sloup el. vedení

Power line mast

49 40 42,61 N

018 08 14,68 E

974,5ft / 297,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-076

Stromy

Trees

49 40 34,18 N

018 08 06,08 E

994,1ft / 303,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-077

Stromy

Trees

49 40 31,02 N

018 08 12,50 E

1043,4ft / 318,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-078

Stožár

Mast

49 40 26,14 N

018 08 14,99 E

1056,5ft / 322,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-079

Stromy

Trees

49 40 12,51 N

018 08 16,58 E

990,9ft / 302,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-080

Stromy

Trees

49 40 11,81 N

018 08 19,71 E

1007,3ft / 307,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-081

Stromy

Trees

49 40 10,67 N

018 08 19,53 E

1007,3ft / 307,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-082

Stromy

Trees

49 40 07,07 N

018 08 22,98 E

1007,3ft / 307,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-083

Stromy

Trees

49 40 05,27 N

018 08 29,02 E

1013,8ft / 309,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-084

Stožár

Mast

49 40 06,48 N

018 08 32,08 E

1030,2ft / 314,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-085

Stromy

Trees

49 40 05,99 N

018 08 39,14 E

1000,7ft / 305,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-086

Les

Forest

49 40 26,61 N

018 08 49,22 E

1082,7ft / 330,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-087

Les

Forest

49 40 41,51 N

018 08 41,13 E

1056,5ft / 322,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-088

Les

Forest

49 40 38,25 N

018 08 23,35 E

1056,5ft / 322,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-089

Terén

Terrain

49 40 39,07 N

018 08 13,23 E

1056,5ft / 322,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-090

Les

Forest

49 40 47,79 N

018 08 22,95 E

1004,0ft / 306,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-091

Les

Forest

49 40 50,80 N

018 08 42,56 E

1017,1ft / 310,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-092

Les

Forest

49 40 55,53 N

018 08 48,00 E

984,3ft / 300,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-093

Les

Forest

49 41 06,28 N

018 08 55,72 E

1000,7ft / 305,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-094

Strom

Tree

49 41 15,74 N

018 09 08,82 E

977,7ft / 298,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-095

Les

Forest

49 41 03,06 N

018 09 13,65 E

1056,5ft / 322,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-096

Les

Forest

49 41 09,41 N

018 09 29,58 E

1020,4ft / 311,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-097

Les

Forest

49 41 15,55 N

018 09 28,86 E

1017,1ft / 310,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-098

Les

Forest

49 41 19,12 N

018 09 35,32 E

992,5ft / 302,5m

Bez značení

None

LKMT-AD-099

Les

Forest

49 41 22,30 N

018 09 46,49 E

985,0ft / 300,2m

Bez značení

None

LKMT-AD-100

Les

Forest

49 41 25,12 N

018 09 50,63 E

1000,7ft / 305,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-101

Les

Forest

49 41 11,49 N

018 09 47,26 E

981,0ft / 299,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-102

Les

Forest

49 41 04,85 N

018 09 36,92 E

1023,7ft / 312,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-103

Les

Forest

49 41 01,02 N

018 09 30,78 E

1044,0ft / 318,2m

Bez značení

None

LKMT-AD-104

Les

Forest

49 40 56,87 N

018 09 25,10 E

1046,6ft / 319,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-105

Les

Forest

49 40 53,34 N

018 09 30,90 E

1017,1ft / 310,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-106

Les

Forest

49 40 58,89 N

018 09 40,63 E

981,0ft / 299,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-107

Les

Forest

49 40 35,37 N

018 09 22,14 E

1023,7ft / 312,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-108

Les

Forest

49 40 48,71 N

018 09 11,18 E

1050,0ft / 320,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-109

Les

Forest

49 40 28,88 N

018 09 29,32 E

1005,6ft / 306,5m

Bez značení

None

LKMT-AD-110

Les

Forest

49 40 25,20 N

018 09 22,61 E

1046,6ft / 319,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-111

Les

Forest

49 40 11,51 N

018 09 09,84 E

1063,0ft / 324,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-112

Les

Forest

49 40 09,83 N

018 09 11,50 E

1125,4ft / 343,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-113

Les

Forest

49 40 08,35 N

018 09 14,00 E

1046,6ft / 319,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-114

Les

Forest

49 40 05,71 N

018 09 09,20 E

1066,3ft / 325,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-115

Les

Forest

49 40 09,40 N

018 09 05,34 E

1059,8ft / 323,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-116

Sloup el.vedení

Power line mast

49 39 57,84 N

018 08 39,74 E

1007,3ft / 307,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-117

Stromy

Trees

49 39 18,92 N

018 07 32,49 E

988,2ft / 301,2m

Bez značení

None

LKMT-AD-118

Obec Prchalov

Prchalov village

49 38 47,22 N

018 06 56,60 E

1084,0ft / 330,4m

Bez značení

None

LKMT-AD-119

Les

Forest

49 38 54,89 N

018 06 40,89 E

1049,9ft / 320,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-120

Les

Forest

49 38 39,29 N

018 06 22,60 E

1112,3ft / 339,0m

Bez značení

None

LKMT-AD-121

Les

Forest

49 38 43,47 N

018 06 04,34 E

1099,5ft / 335,1m

Bez značení

None

LKMT-AD-122

Anténa ILS LOC

ILS LOC antenna

49 40 54,38 N

018 05 18,71 E

864,9ft / 263,6m

Noční značení

Lighted (LGT)

LKMT-AD-123

Anténa ILS LOC

ILS LOC antenna

49 40 55,44 N

018 05 17,79 E

859,6ft / 262,0m

Noční značení

Lighted (LGT)

LKMT-AD-124

Anténa ILS LOC

ILS LOC antenna

49 40 56,09 N

018 05 16,83 E

860,0ft / 262,1m

Noční značení

Lighted (LGT)

LKMT-AD-125

WDI

WDI

49 41 17,33 N

018 06 03,26 E

850,8ft / 259,3m

denní, noční

Markings and LGT

LKMT-AD-126

WDI

WDI

49 42 08,37 N

018 07 25,38 E

833,7ft / 254,1m

denní, noční

Markings and LGT

LKMT-AD-127

VOR

VOR

49 20 21,01 N

018 09 26,42 E

845,2ft / 257,6m

denní, noční

Markings and LGT

Odkaz na CSV soubor s překážkami / CSV file with obstacles: a2-mt-obst.csv