LKPD AD 2.10 - Překážky v prostoru letiště

LKPD AD 2.10 - Aerodrome obstacles

Tento soubor není vydáván v tištěném AIP. Soubor je platný ke dni 25 APR 2019.

This file is not published by printed AIP. The file becomes effective on 25 APR 2019.

Číslo

Number

Druh překážky

Obstacle type

Zeměpisné souřadnice

Coordinates

Nadmořská výška

Elevation

Značení denní/noční

Markings/LGT

Prostor letiště

Aerodrome area

LKPD-AD-001

Stromořadí záp. THR09 – severní okraj

Alley west of THR09 – northern edge

50 00 44,99N

015 42 53,24E

801ft

Bez značení

None

LKPD-AD-002

Stromořadí záp. THR09 – jižní okraj

Alley west of THR09 – southern edge

50 00 40,70N

015 42 53,92E

807ft

Bez značení

None

LKPD-AD-003

Les jižně od THR09

Forest south of THR09

50 00 40,70N

015 43 18,85E

825ft

Bez značení

None

LKPD-AD-004

Stožár osvětlení (první) – APN W

Lighting mast (first) – APN W

50 01 01,76N

015 43 22,76E

813ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-005

Větrný rukáv 09

Windsock 09

50 00 56,60N

015 43 24,35E

756ft

Bez značení

None

LKPD-AD-006

Anemometr 09

Anemometer 09

50 00 56,27N

015 43 25,08E

768ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-007

Stožár osvětlení (druhý) – APN W

Lighting mast (second) – APN W

50 01 01,65N

015 43 26,29E

813ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-008

Stožár osvětlení (třetí) – APN W

Lighting mast (third) – APN W

50 01 01,54N

015 43 29,81E

812ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-009

Stožár osvětlení (čtvrtý) – APN W

Lighting mast (fourth) – APN W

50 01 01,43N

015 43 33,32E

813ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-010

Úkryt letounů (úl č.1) – rozptyl střed

Shelter (No.1) – dispersal middle

50 00 58,84N

015 43 57,66E

772ft

Bez značení

None

LKPD-AD-011

Úkryt letounů (úl č.9) – rozptyl střed

Shelter (No.9) – dispersal middle

50 00 58,63N

015 44 04,38E

771ft

Bez značení

None

LKPD-AD-012

Úkryt letounů (úl č.10) – rozptyl střed

Shelter (No.10) – dispersal middle

50 00 58,53N

015 44 07,46E

771ft

Bez značení

None

LKPD-AD-013

Úkryt letounů (úl č.32) – rozptyl střed

Shelter (No.32) – dispersal middle

50 00 58,33N

015 44 13,92E

773ft

Bez značení

None

LKPD-AD-014

PAR-E

PAR-E

50 00 40,36N

015 44 17,98E

773ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-AD-015

RP 5M

RP 5M

50 00 42,37N

015 44 19,06E

885ft

Bez značení

None

LKPD-AD-016

Kathrein – NA3

Kathrein – NA3

50 00 58,98N

015 44 22,74E

810ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-017

Kathrein – NA6

Kathrein – NA6

50 00 58,97N

15 44 23,07E

803ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-018

MTWR – nová budova

MTWR – new TWR cab

50 00 58,16N

015 44 23,15E

797ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-019

RPL-2000

RPL-2000

50 00 10,51N

015 44 30,53E

833ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-AD-020

RL 5M

RL 5M

50 00 12,96N

015 44 32,46E

941ft

Bez značení

None

LKPD-AD-021

Úkryt letounů (úl č. 08)

Shelter (No. 08)

50 00 57,87N

015 44 32,78E

774ft

Bez značení

None

LKPD-AD-022

Úkryt letounů (úl č. 09)

Shelter (No. 09)

50 00 57,80N

015 44 35,28E

774ft

Bez značení

None

LKPD-AD-023

Úkryt letounů (úl č. 10)

Shelter (No. 10)

50 00 57,72N

015 44 37,85E

772ft

Bez značení

None

LKPD-AD-024

Úkryt letounů (úl č. 11)

Shelter (No. 11)

50 00 57,64N

015 44 40,41E

772ft

Bez značení

None

LKPD-AD-025

Úkryt letounů (úl č. 12)

Shelter (No. 12)

50 00 57,63N

015 44 42,49E

780ft

Bez značení

None

LKPD-AD-026

TWR – stará budova

TWR – old building

50 00 57,69N

015 44 43,65E

799ft

Bez značení

None

LKPD-AD-027

Stožár osvětlení (první) – APN E

Lighting mast (first) – APN E

50 00 58,46N

015 44 49,06E

800ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-028

Stožár osvětlení (druhý) – APN E

Lighting mast (second) – APN E

50 00 58,26N

015 44 54,89E

798ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-029

Stožár osvětlení (třetí) – APN E

Lighting mast (third) – APN E

50 00 58,13N

015 45 02,70E

796ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-030

ILS GP/DME

ILS GP/DME

50 00 43,07N

015 45 06,71E

792ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-AD-031

Stožár osvětlení (čtvrtý) – APN E

Lighting mast (fourth) – APN E

50 00 57,90N

015 45 10,24E

794ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-032

Větrný rukáv 27

Windsock 27

50 00 52,64N

015 45 13,25E

752ft

Bez značení

None

LKPD-AD-033

Anemometr 27

Anemometer 27

50 00 52,86N

015 45 14,06E

762ft

Bez značení

None

LKPD-AD-034

Stožár osvětlení (pátý) – APN E

Lighting mast (fifth) – APN E

50 00 57,67N

015 45 18,32E

795ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-035

Hangáry za APN E

Shelters adjacent to APN E

50 00 57,81N

015 45 23,00E

755ft

Bez značení

None

LKPD-AD-036

Železniční násep Pardubice-Chrudim

Railway embankment Pardubice-Chrudim

50 00 45,71N

015 45 46,01E

735ft

Bez značení

None

LKPD-AD-037

Radar centrum Kathrein (1)

Radar centrum Kathrein (1)

50 00 15,35N

015 44 29,54E

811ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-AD-038

Radar centrum Kathrein (2)

Radar centrum Kathrein (2)

50 00 15,15N

015 44 29,72E

811ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-AD-039

Tribuna dostihového závodiště – nová

Race course stand - new

50 01 10,41N

015 44 49,25E

789ft

Bez značení

None

LKPD-AD-040

Tribuna dostihového závodiště – stará

Race course stand - old

50 01 14,04N

015 44 56,43E

795ft

Bez značení

None

LKPD-AD-041

Kovový stožár u vedlejší brány EBA a.s.

Metal mast by side gate EBA a.s.

50 01 13,62N

015 44 01,99E

838ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-AD-042

Strom u budovy osvětlení (východ)

Tree by lightning building (east)

50 00 52,35N

015 45 29,00E

768ft

Bez značení

None

Překážky v MCTR

Obstacles in MCTR

LKPD-MCTR-001

BLATO – komín

BLATO - chimney

49 59 22,88N

015 45 58,72E

942ft

Bez značení

None

LKPD-MCTR-002

CHRUDIM - komín

CHRUDIM - chimney

49 57 32,60N

015 46 44,07E

1181ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-MCTR-003

CHRUDIM – kostel

CHRUDIM - church

49 57 03,42N

015 47 43,49E

1083ft

Bez značení

None

LKPD-MCTR-004

CHRUDIM – sídliště Stromovka

CHRUDIM – block of flats Stromovka

49 57 21,72N

015 48 53,81E

1123ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-MCTR-005

MIKULOVICE – kostel

MIKULOVICE - church

49 59 27,37N

015 47 04,34E

1132ft

Bez značení

None

LKPD-MCTR-006

PARDUBICE – věž TELECOM

PARDUBICE - tower TELECOM

50 02 21,78N

015 46 03,36E

1068ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-MCTR-007

PARDUBICE – komín PARAMO

PARDUBICE – chimney PARAMO

50 01 48,30N

015 44 48,73E

1001ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-MCTR-008

PARDUBICE – komín SYNTHESIA

PARDUBICE – chimney SYNTHESIA

50 03 29,54N

015 43 32,13E

1047ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-MCTR-009

PARDUBICE – komín MILPA

PARDUBICE – chimney MILPA

50 01 23,12N

015 48 58,72E

935ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-MCTR-010

PARDUBICE – komín elektrárny

PARDUBICE – powerstation chimney

50 01 57,07N

015 46 38,31E

968ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-MCTR-011

PARDUBICE – silo

PARDUBICE – silo building

50 01 30,70N

015 48 46,29E

940ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-MCTR-012

PŘELOUČ – komín

PŘELOUČ – chimney

50 02 13,82E

015 35 05,45E

904ft

Bez značení

None

LKPD-MCTR-013

STARÉ ČÍVICE – kovový stožár

STARÉ ČÍVICE – metal mast

50 00 44,94N

015 39 52,91E

901ft

Noční značení

lighted (LGT)

Překážky v MTMA

Obstacles in MTMA

LKPD-MTMA-001

DOBŘENÍCE – vodárna

DOBŘENÍCE – waterworks

50 08 49,13N

015 38 40,09E

1052ft

Noční značení

lighted (LGT)

LKPD-MTMA-002

OPATOVICE nad Labem – silný komín

OPATOVICE nad Labem – wide chimney

50 07 35,35N

015 47 35,99E

1182ft

Denní a noční značení

Markings and LGT

LKPD-MTMA-003

PRACHOVICE – TV převaděč

PRACHOVICE – TV translator

49 53 52,35N

015 37 10,89E

1788ft

Denní značení

Markings

LKPD-MTMA-004

PRACHOVICE – komín cementárny

PRACHOVICE – cementworks chimney

49 53 43,81N

015 38 21,13E

1785ft

Denní značení

Markings

LKPD-MTMA-005

VYSOKÁ nad Labem – TV převaděč

VYSOKÁ nad Labem – TV translator

50 09 45,47N

015 49 17,87E

1090ft

Noční značení

lighted (LGT)

Odkaz na CSV soubor s překážkami / CSV file with obstacles: a2-pd-obst.csv