GEN 0.2 - Záznam o změnách k AIP

GEN 0.2 - Record of AIP Amendments

Tento záznam o změnách k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam posledních zařazených AIP AMDT a AIRAC AIP AMDT ke dni 26 MAR 2020.

This record of AIP Amendments differs from printed AIP in electronic version and contains list of last incorporated AIP AMDTs and AIRAC AIP AMDTs as of 26 MAR 2020.

AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
376/2012 MAR 202026 MAR 2020
AIRAC AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
4/2013 FEB 202026 MAR 2020

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-2.pdf