GEN 0.2 - Záznam o změnách k AIP

GEN 0.2 - Record of AIP Amendments

Tento záznam o změnách k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam posledních zařazených AIP AMDT a AIRAC AIP AMDT ke dni 22 SEP 2022.

This record of AIP Amendments differs from printed AIP in electronic version and contains list of last incorporated AIP AMDTs and AIRAC AIP AMDTs as of 22 SEP 2022.

AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
412/2225 AUG 20228 SEP 2022
AIRAC AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
8/2228 JUL 20228 SEP 2022

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-2.pdf