GEN 0.2 - Záznam o změnách k AIP

GEN 0.2 - Record of AIP Amendments

Tento záznam o změnách k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam posledních zařazených AIP AMDT a AIRAC AIP AMDT ke dni 14 JAN 2021.

This record of AIP Amendments differs from printed AIP in electronic version and contains list of last incorporated AIP AMDTs and AIRAC AIP AMDTs as of 14 JAN 2021.

AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
388/2117 DEC 20201 JAN 2021
AIRAC AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
12/2019 NOV 202031 DEC 2020

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-2.pdf