GEN 0.2 - Záznam o změnách k AIP

GEN 0.2 - Record of AIP Amendments

Tento záznam o změnách k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam posledních zařazených AIP AMDT a AIRAC AIP AMDT ke dni 19 MAY 2022.

This record of AIP Amendments differs from printed AIP in electronic version and contains list of last incorporated AIP AMDTs and AIRAC AIP AMDTs as of 19 MAY 2022.

AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
408/225 MAY 202219 MAY 2022
AIRAC AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
4/227 APR 202219 MAY 2022

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-2.pdf