Letecká informační příručka

Obsah těchto webových stránek má pouze informativní charakter. Za oficiálně platné jsou považovány pouze informace zveřejněné v tištěné podobě a na CD vydaných ŘLP ČR, s.p., Leteckou informační službou.