SUP 5/14
Datum vydání: 17 APR 14
Účinnost od: 01 MAY 14
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP:
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Mobilní jeřáb v blízkosti HEMS Jihlava

1Mobilní jeřáb v poloze 49 23 53,16 N 015 34 07,24 E (v blízkosti HEMS Jihlava). Maximální výška 36 m/ 570 m AMSL. Noční značení.