SUP 9/14
Datum vydání: 17 APR 14
Účinnost od: 01 MAY 14
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP:
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Heliport Blansko - pouze VFR den

1Heliport pro leteckou záchrannou službu Blansko je do odvolání použitelný jen pro provoz VFR ve dne. Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení APAPI je mimo provoz.