SUP 13/16
Datum vydání: 09 JUN 16
Účinnost od: 09 JUN 16
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKPL
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: 31/14
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y0437/16
Letkov (LKPL) - Změna rozměrů RWY a STRIP, změna vyhlášených délek

1Z důvodu probíhajících hrubých terénních úprav letiště jsou změněny rozměry a vyhlášené délky RWY, rozměry STRIP následovně:

RWY Rozměry RWY STRIP TORA TODA ASDA LDA
08 700 x 30 m 760 x 60 m 700 730 700 700
26 700 x 30 m 760 x 60 m 700 730 700 700