SUP 26/16
Datum vydání: 22 DEC 16
Účinnost od: 01 JAN 17
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKBA
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: 10/16
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Břeclav (LKBA) - zúžení RWY 08/26

1RWY 08/26 tráva - zúžená na 40 m. Nové rozměry RWY budou 740 m x 40 m. Zúžení provedeno denním značením. Na uzavřené jižní části RWY 08/26 budou prováděny zemní práce. Práce na upravované ploše budou probíhat pouze mimo publikovanou provozní dobu letiště.