SUP 14/18
Datum vydání: 07 JUN 18
Účinnost od: 21 JUN 18
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y0646/18
Heliport Náchod uzavřen

1Heliport Náchod uzavřen