SUP 27/18
Datum vydání: 20 DEC 18
Účinnost od: 01 FEB 19
Účinnost do: 30 SEP 19 EST
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Věžový jeřáb SIMU 2 v blízkosti HEMS Brno - Bohunice URGENT

Věžový jeřáb SIMU 2 v poloze 49 10 40,08 N 016 34 30,27 E v blízkosti HEMS Brno - Bohunice URGENT (LK8055). Výška 47 m AGL / 319,35 m AMSL. Denní i noční značení.