SUP 5/19
Datum vydání: 14 MAR 19
Účinnost od: 27 APR 19
Účinnost do: 13 OCT 19
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2

1S účinností od 27 APR 2019 do 13 OCT 2019 budou vyhrazeny dočasně omezené prostory v rozsahu:

1.1Časové vymezení:

Datum Čas Dočasně omezený prostor
27 APR 2019 - 14 MAY 2019 0600 UTC - západ slunce (SS) KLATO1 a KLATO2
25 MAY 2019 - 10 JUN 2019 0600 UTC - západ slunce (SS) KLATO1 a KLATO2
27 JUL 2019 - 23 AUG 2019 0600 UTC - západ slunce (SS) KLATO1 a KLATO2
3 OCT 2019 - 6 OCT 2019 0600 UTC - západ slunce (SS) KLATO1 a KLATO2
11 OCT 2019 - 13 OCT 2019 0600 UTC - západ slunce (SS) KLATO1 a KLATO2

1.2Prostorové a výškové omezení:

Dočasně omezený prostor Horizontální hranice Vertikální hranice
KLATO1 Kružnice o poloměru 5 NM (9,26 km) se středem v (49 22 06,329N, 013 17 38,637E). FL 125 - FL 165
KLATO2 1. 49 29 58,189N 013 11 22,022E
2. 49 28 02,760N 013 20 10,164E
3. 49 26 29,251N 013 39 29,127E
4. 49 13 01,813N 013 20 31,425E
5. 49 22 00,443N 013 07 04,582E
1. 49 29 58,189N 013 11 22,022E
FL 95 - FL 125

1.3Související informace:

1.3.1V případě naléhavé potřeby vstupu letadel AČR do těchto prostorů v rámci plnění úkolů NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO (Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky), letadel v nouzi a letadel pro účely pátrání a záchrany, je příslušné stanoviště poskytující službu ATS oprávněno dočasně přerušit výsadkovou činnost.

1.3.2Plánování a změny ve využití těchto prostorů budou zveřejněny cestou AUP/UUP.

1.3.3Odpovědná a kontaktní osoba:

Petr Hlaváček
telephone +420 602 488 588
 petr@ask.cz