SUP 9/19
Datum vydání: 06 JUN 19
Účinnost od: 29 JUL 19 05:00
Účinnost do: 16 AUG 19 SS
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně omezené prostory PARA 3 a 4

S platností od 29 JUL 2019 do 16 AUG 2019 budou pro světový rekord ve skupinovém letu ve Wingsuit, organizovaný Aeroklubem České republiky z.s. na letišti Prostějov, vyhrazeny dočasně omezené prostory PARA v rozsahu:

1Časové vymezení:

Dočasně omezené prostory Čas (UTC) Datum
PARA 3, PARA 4 0500 - SS 29 JUL - 02 AUG 2019
PARA 3, PARA 4 0500 - SS 12 AUG - 16 AUG 2019

2Prostorové vymezení:

Prostor Horizontální hranice Vertikální hranice
PARA 3 Kruh se středem v poloze 49 26 52 N 017 08 02 E
(ARP LKPJ) o poloměru 3 NM
GND - FL75
PARA 4 Kruh se středem v poloze 49 26 52 N 017 08 02 E
(ARP LKPJ) o poloměru 4 NM
FL75 - FL155

3Zásady pro využití prostorů:

3.1Prostory PARA 3 a 4 mají přednost před prostorem LKTRA6.

4Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru:

4.1Informaci o aktivaci a možnosti průletu dočasně omezenými prostory poskytne PROSTĚJOV RADIO 126,905, telephone +420 602 717 286.

4.2Do dočasně omezených prostorů PARA 3, a 4 bude povolen vstup letadel Policie ČR, letů pro záchranu lidského života, letadel armády ČR (pouze NATINAMDS - Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO), letadel provádějící pátrání a záchranu a letů provádějících hasičskou činnost.

5Kontakty:

Odpovědná osoba za organizaci celé akce a osobou odpovědnou za zajištění poskytování informací známému provozu (RADIO) v průběhu akce je Miloš Sklenka telephone +420 602 717 286.