SUP 13/19
Datum vydání: 29 AUG 19
Účinnost od: 21 SEP 19
Účinnost do: 22 SEP 19
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKMT
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Ostrava/Mošnov (LKMT) - DNY NATO 2019 - Airshow

V termínu od 21 SEP 2019 do 22 SEP 2019 se na LKMT koná akce DNY NATO 2019 - airshow. Pro návštěvníky akce, kteří hodlají přiletět svým letadlem (do 2t MTOW), jsou stanovena tato pravidla:

 1. Letadlo musí být povinně vybaveno odpovídačem a musí mít podaný letový plán. Pro lety ve skupině postačí odpovídač u vedoucího skupiny.
 2. Pro přílet i odlet je nutno žádat provozovatele letiště o povolení (slot). Provozovatel letiště přidělí na základě očekávaného provozu a kapacity číslo povolení a čas příletu/odletu. Slotový systém dostupný na  http://www.airport-ostrava.cz. Toto povolení je pilot povinen uvést do poznámky pole 18 letového plánu (RMK/).
  Bez uvedeného čísla nebude povolen vstup do CTR Mošnov!

  telephone +420 597 471 137
  fax +420 597 471 121
   handling@airport-ostrava.cz

 3. Po přistání očekávejte uvolnění RWY na dočasnou travnatou TWY Z. Následujte pokyny marshallera pro umístění na stání. TWY Z je určena pouze pro letadla kódového písmene A a do 2t MTOW.
 4. V případě, že bude ve dnech konání akce povrch podmáčen a TWY Z provozně nezpůsobilá, očekávejte parkování na APRON SOUTH.