SUP 14/19
Datum vydání: 24 OCT 19
Účinnost od: 24 OCT 19
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: 26/18, 27/18
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y2148/19, Y2149/19
Věžové jeřáby SIMU 1 a SIMU 2 v blízkosti HEMS Brno - Bohunice URGENT

1Věžový jeřáb SIMU 1 v poloze 49 10 36,79 N 016 34 29,73 E v blízkosti HEMS Brno - Bohunice URGENT (LK8055). Výška 38 m AGL / 314,15 m AMSL. Denní i noční značení.

2Věžový jeřáb SIMU 2 v poloze 49 10 40,08 N 016 34 30,27 E v blízkosti HEMS Brno - Bohunice URGENT (LK8055). Výška 47 m AGL / 319,35 m AMSL. Denní i noční značení.