SUP 7/20
Datum vydání: 04 JUN 20
Účinnost od: 18 JUN 20
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKBE
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Benešov (LKBE) - zúžení RWY 06/24 a RWY 09/27

RWY 06/24 zúžená na 30 m.

RWY 09/27 zúžená na 40 m.