SUP 10/20
Datum vydání: 27 AUG 20
Účinnost od: 10 SEP 20 SS
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKBE
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP:
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Benešov (LKBE) - Uzavření pohybových ploch AD

Z důvodu plánovaných stavebních prací bude AD nebo jeho části uzavřeny v několika fázích - viz níže. Informace o aktuální platné fázi bude publikována zprávou NOTAM.

Fáze 1

Fáze 2

Fáze 3