SUP 2/21
Datum vydání: 11 MAR 21
Účinnost od: 25 MAR 21
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKKV
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y0052/21
Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S.

Samoobslužný briefing na letišti Karlovy Vary (LKKV) je mimo provoz.