SUP 5/21
Datum vydání: 11 MAR 21
Účinnost od: 26 APR 21 07:00
Účinnost do: 02 JUL 21 09:00
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKPR
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 06/24 a zkrácení RWY 12/30.

Z důvodu probíhajících stavebních prací je RWY 06/24 uzavřena pro vzlety a přistání letadel. RWY 12/30 je zkrácena na 2950 m - THR RWY 12 posunut o 300 m.

Platnost tohoto SUP bude publikována zprávou NOTAM.

1RWY 06/24 uzavřena

1.1Uzavřeny následující části TWY:

1.2Po dobu uzávěry RWY 06/24 budou mimo provoz následující radionavigační zařízení:

2RWY 12/30 zkrácena na 2950 m, THR RWY 12 posunut o 300 m.

2.1Obratiště u THR RWY 12 není zřízeno. Vzlet z RWY 12 umožněn pouze z TWY D, TWY F a TWY G.

2.2 Dočasně posunutý THR RWY 12:
ELEV 1166 ft / 355,4 m;
souřadnice 50 06 23,04 N   014 14 55,34 E.

2.3PAPI 12 k dispozici, SALS RWY 12 délky 420 m.

2.4Vzlet z křižovatky TWY P zakázán.

2.5Po dobu provozu zkrácené RWY 12/30 budou mimo provoz následující radionavigační zařízení:

2.6Vyhlášené délky zkrácené RWY 12/30:

Označení RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)
RWY 12 2760 2910 2760 2950
RWY 30 2950 3010 2950 2760

2.7Vyhlášené délky pro vzlety z křižovatek:

Označení RWY Od TORA (m) TODA (m) ASDA (m)
RWY 12 TWY D 2760 2910 2760
TWY F 2525 2675 2525
TWY G 2225 2375 2225
RWY 30 TWY R 2290 2350 2290

2.8Probíhající práce 250 m před posunutým THR RWY 12. Pohyb osob a stavební techniky maximálně do výšky 3,5 m nad terénem.

2.9Z důvodu zachování provozní bezpečnosti nejsou při dráhové dohlednosti (RVR) nižší než 550 m v jakémkoli měřícím bodě vzlety a přistání na RWY 12/30 povoleny.