SUP 6/21
Datum vydání: 11 MAR 21
Účinnost od: 25 MAR 21
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: 5/14
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Mobilní jeřáb v blízkosti heliportu Jihlava - Základna HEMS (LKJL).

Mobilní jeřáb v poloze 49 23 53,16 N 015 34 07,24 E (v blízkosti heliportu Jihlava - Základna HEMS (LKJL)). Maximální výška 36 m/ 570 m AMSL. Noční značení.