SUP 6/22
Datum vydání: 10 MAR 22
Účinnost od: 24 MAR 22
Účinnost do: 31 MAR 23
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKMT
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: 10/21
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - uzavření TWY

Pojezdové dráhy TWY A a TWY F v úseku mezi TWY A a TWY B dočasně uzavřeny. Denní a noční značení. Parkování letadel.