SUP 9/22
Datum vydání: 10 MAR 22
Účinnost od: 01 APR 22
Účinnost do: 31 OCT 22
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně omezené prostory KLATO1W, KLATO1E a KLATO2

1S účinností od 1 APR 22 do 31 OCT 22 budou vyhrazeny dočasně omezené prostory v rozsahu:

1.1Časové vymezení:

Datum Čas Dočasně omezený prostor
1 APR 22 - 31 OCT 22 0600 UTC - západ slunce (SS) KLATO1W, KLATO1E a KLATO2

1.2Prostorové a výškové omezení:

Označení prostoru Vertikální hranice Horizontální hranice
KLATO1W FL 125 - FL 155 Kružnice o poloměru 4,5 NM
se středem v 49 23 50,70N   013 15 20,88E.
KLATO1E FL 125 - FL 155 Kružnice o poloměru 4,5 NM
se středem v 49 22 39,72N   013 24 47,70E.
KLATO2 FL 95 - FL 125 49 29 58,19N   013 11 22,02E
49 28 02,76N   013 20 10,16E
49 26 29,25N   013 39 29,13E
49 13 01,81N   013 20 31,43E
49 22 00,44N   013 07 04,58E
49 29 58,19N   013 11 22,02E

1.3Související informace:

1.3.1V době jejich aktivace může být letadlům vstup do výše uvedených dočasně omezených prostorů povolen na základě letového povolení vydaného příslušným stanovištěm poskytujícím službu ATS.

1.3.2Plánování a změny ve využití těchto prostorů budou zveřejněny cestou AUP/UUP.

1.3.3Odpovědná a kontaktní osoba:

Petr Hlaváček
telephone +420 602 488 588
 petr@ask.cz