SUP 12/22
Datum vydání: 02 JUN 22
Účinnost od: 11 JUL 22 03:00
Účinnost do: 24 JUL 22 19:00
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně omezený prostor PARA

Pro zajištění ochrany letového provozu z důvodu konání 37. Mistrovství světa v klasických parašutistických disciplínách a 11. Mistrovství světa v klasických parašutistických disciplínách juniorů, organizovaným Aeroklubem Strakonice, bude vyhrazen dočasně omezený prostor PARA.

1Prostorové a časové vymezení

1.1Dočasně omezený prostor

Označení Horizontální hranice Horní hranice
Spodní hranice
Doba využití
PARA Kružnice o poloměru 5 NM se středem v poloze ARP LKST
49 15 06 N 013 53 34 E
FL95
GND
11 JUL - 24 JUL 2022

denně
0300 - 1900 UTC

1.2Vstupní body

Označení Horizontální hranice Poznámka
NOVEMBER 49 19 00,75 N 013 55 54,92 E Radomyšl, kostel
ECHO 49 15 01,74 N 014 01 29,22 E Čejetice, žel. přejezd
SIERRA 49 09 56,62 N 013 53 09,70 E Volyně nám.
WHISKY 49 17 50,98 N 013 45 16,39 E Střelské Hoštice, most

2Zásady pro využití prostorů

2.1Uživatel výše uvedených dočasně omezených prostorů je povinen tyto využívat v souladu s AIP ČR (ENR 1.1.9.1.2.3 - Postupy plánování pro využití vzdušných prostorů).

2.2V době aktivace prostorů bude vždy aktivováno stanoviště STRAKONICE RADIO na rádiovém kanálu 118,760 a na telefonním čísle telephone +420 602 463 513. Záložní telefonní spojení je telephone +420 725 793 694.

3Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru

3.1Informaci o aktivaci prostoru poskytne FIC Praha nebo STRAKONICE RADIO 118,760 MHz, telefon telephone +420 602 463 513.

3.2Průlet dočasně omezeným prostorem PARA je možný až po schválení služby STRAKONICE RADIO 118,760 MHz, telefon telephone +420 602 463 513.

3.3Do dočasně omezeného prostoru PARA bude povolen mimo vstupní body vstup letadel Policie ČR, LZZS, letadel AČR (pouze NATINAMDS), letadel provádějících pátrání a záchranu a letů provádějících hasičskou činnost.

4Kontakty

4.1Odpovědná osoba za organizaci celé akce je předseda Aeroklubu Strakonice, Petr Chládek, telefon telephone +420 774 223 300 a osobou odpovědnou za zajištění poskytování informací známému provozu (RADIO) v průběhu celé akce je vedoucí letového provozu Strakonice, Martin Liška, telefon telephone +420 602 463 513.