SUP 15/22
Datum vydání: 30 JUN 22
Účinnost od: 05 JUL 22
Účinnost do: 25 OCT 22
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP:
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Zakázaný prostor CENTRUM pro lety bezpilotních leteckých systémů (UAS) (LKP Centrum)

S platností od 05 JUL 2022 do 25 OCT 2022 je zřízen zakázaný prostor CENTRUM s tímto vymezením:

1Prostorové a časové vymezení

Název prostoru a horizontální hranice Vertikální hranice Datum
Zakázaný prostor CENTRUM
Kruh o poloměru 2 NM se středem 50 03 43,06 N 014 25 43,00 E
vyjma LKP1, pro který platí standardní parametry
500 ft AGL
GND
05 JUL 2022 2200 UTC
-
25 OCT 2022 2200 UTC

2Povolení letové činnosti v zakázaném prostoru CENTRUM

2.1Do zakázaného prostoru CENTRUM jsou povoleny pouze lety bezpilotních leteckých systémů (UAS) Letecké služby Policie ČR (dále LS PČR).

2.2Kontaktním pracovníkem LS PČR je mjr. Ing. František Hubáček, tel. telephone +420 735 744 377 a Mgr. Petr Novotný, Policie České republiky, tel. telephone +420 736 258 688.