SUP 17/22
Datum vydání: 28 JUL 22
Účinnost od: 01 AUG 22
Účinnost do: 31 DEC 23
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKHC
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Hořice (LKHC) - rekultivace travního porostu

Na ploše označené WIP probíhá rekultivace travního porostu.