SUP 19/22
Datum vydání: 28 JUL 22
Účinnost od: 28 JUL 22
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-LKPH
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y1629/22, Y1630/22
Praha 5 - Motol (LKPH) - překážky v blízkosti heliportu

Jeřáby v blízkosti heliportu: