SUP 1/23
Datum vydání: 12 JAN 23
Účinnost od: 01 APR 23
Účinnost do: 31 OCT 23
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně omezený prostor LKR7 Klatovy

1S účinností od 1 APR 23 do 31 OCT 23 bude vyhrazen dočasně omezený prostor v rozsahu:

1.1Časové vymezení:

Datum Čas Dočasně omezený prostor
1 APR 23 - 31 OCT 23 0600 UTC - západ slunce (SS) LKR7

1.2Prostorové a výškové omezení:

Označení prostoru Vertikální hranice Horizontální hranice
LKR7 FL 095 - FL 155 Kružnice o poloměru 6 NM
se středem v poloze ARP LKKT 49 25 06,00N   013 19 19,00E.

1.3Související informace:

1.3.1V publikovaných dnech bude do dočasně omezeného prostoru LKR7 Klatovy v době od 0600 UTC do západu slunce povolen vstup letadlům na základě letového povolení vydaného příslušným stanovištěm poskytujícím službu ATS.

1.3.2Dočasně omezený prostor LKR7 Klatovy je spravován AMC.

1.3.3Odpovědná a kontaktní osoba:

Petr Hlaváček
telephone +420 602 488 588
 petr@ask.cz