SUP 2/23
Datum vydání: 12 JAN 23
Účinnost od: 12 JAN 23
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKZB
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y2942/22
Zbraslavice (LKZB) - dočasné zúžení RWY 15/33

RWY 15/33 letiště Zbraslavice (LKZB) je dočasně zúžená ze 150 m na 80 m z důvodu orání, rovnání a obnovy travního porostu na jihozápadní straně původní RWY 15/33 po celé délce. Na zúžené RWY 15/33 určené k používání je instalováno denní značení pomocí prahových a postranních značek.