SUP 3/23
Datum vydání: 09 FEB 23
Účinnost od: 12 JUN 23
Účinnost do: 23 JUN 23
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AIR DEFENDER 2023

S účinností od 12 JUN 2023 do 16 JUN 2023 a od 19 JUN 2023 do 23 JUN 2023 budou pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AIR DEFENDER 2023 dočasně vyhrazeny prostory v rozsahu:

1Časové vymezení prostorů:

Datum Časy (UTC) Prostory
12 - 16 JUN 2023
(pondělí - pátek)
a
19 - 23 JUN 2023
(pondělí - pátek)
0700 - 0830 MAG03
0700 - 1000 MAG01, MAG02, CORR3
0700 - 1400 CORR1, CORR2
0830 - 1000 MAG04
1100 - 1400 MAG07, MAG08
1600 - 2130 CORR2

2Horizontální a vertikální vymezení prostorů:

Název prostoru Vertikální hranice Horizontální hranice Poznámka
MAG01 FL 305
FL 075
49 41 56,71 N 014 13 39,73 E -
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E -
49 19 56,98 N 013 53 56,70 E -
49 27 52,64 N 013 40 59,14 E -
49 41 56,71 N 014 13 39,73 E
Spodní hranice tohoto prostoru navazuje na horní hranici LKTRA76.
V případě, že je současně aktivován prostor LKTRA76, je tento prostor vertikálně využíván od FL 075 včetně do FL 300 včetně.
V případě, že není současně aktivován prostor LKTRA76, je tento prostor vertikálně využíván od FL 080 včetně do FL 300 včetně.
MAG02 FL 305
FL 245
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E -
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E -
49 13 39,32 N 014 21 28,83 E -
49 07 31,77 N 014 12 08,96 E -
49 19 56,98 N 013 53 56,70 E -
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E
Spodní hranice tohoto prostoru navazuje na horní hranici LKTRA77.
V případě, že je současně aktivován prostor LKTRA77, je tento prostor vertikálně využíván od FL 245 včetně do FL 300 včetně.
V případě, že není současně aktivován prostor LKTRA77, je tento prostor vertikálně využíván od FL 250 včetně do FL 300 včetně.
MAG03 FL 305
FL 245
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
49 03 06,72 N 014 50 24,82 E -
49 03 06,37 N 014 45 14,26 E -
49 05 20,21 N 014 30 37,38 E -
49 05 47,65 N 014 26 48,41 E -
49 07 31,77 N 014 12 08,96 E -
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E
Spodní hranice tohoto prostoru navazuje na horní hranici LKTRA78.
V případě, že je současně aktivován prostor LKTRA78, je tento prostor vertikálně využíván od FL 245 včetně do FL 300 včetně.
V případě, že není současně aktivován prostor LKTRA78, je tento prostor vertikálně využíván od FL 250 včetně do FL 300 včetně.
MAG04 FL 255
FL 245
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
49 03 06,72 N 014 50 24,82 E -
49 03 06,37 N 014 45 14,26 E -
49 05 20,21 N 014 30 37,38 E -
49 05 47,65 N 014 26 48,41 E -
49 07 31,77 N 014 12 08,96 E -
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E
Spodní hranice tohoto prostoru navazuje na horní hranici LKTRA78.
V případě, že je současně aktivován prostor LKTRA78, je tento prostor vertikálně využíván od FL 245 včetně do FL 250 včetně.
MAG07 FL 305
FL 245
50 23 05,85 N 015 23 16,12 E -
50 08 15,01 N 015 58 05,49 E -
50 06 31,57 N 016 21 58,95 E -
49 52 14,81 N 016 18 47,72 E -
49 50 38,81 N 015 42 29,73 E -
49 55 47,79 N 015 35 11,65 E -
50 03 22,78 N 015 24 25,64 E -
50 09 06,81 N 015 22 52,12 E -
50 11 08,78 N 015 22 55,61 E -
50 23 05,85 N 015 23 16,12 E
Spodní hranice tohoto prostoru navazuje na horní hranici LKTRA36.
V případě, že je současně aktivován prostor LKTRA36, je tento prostor vertikálně využíván od FL 245 včetně do FL 300 včetně.
V případě, že není současně aktivován prostor LKTRA36, je tento prostor vertikálně využíván od FL 250 včetně do FL 300 včetně.
MAG08 FL 305
FL 245
50 11 08,78 N 015 22 55,61 E -
50 09 06,81 N 015 22 52,12 E -
50 03 22,78 N 015 24 25,64 E -
49 55 47,79 N 015 35 11,65 E -
49 50 38,81 N 015 42 29,73 E -
49 46 09,37 N 015 50 58,58 E -
49 40 50,85 N 015 44 34,99 E -
49 36 32,85 N 015 39 25,61 E -
49 50 05,68 N 015 07 54,92 E -
49 57 58,78 N 015 02 53,10 E -
50 11 08,54 N 015 03 24,04 E -
50 11 08,78 N 015 22 55,61 E
Spodní hranice tohoto prostoru navazuje na horní hranici LKTRA30.
V případě, že je současně aktivován prostor LKTRA30, je tento prostor vertikálně využíván od FL 245 včetně do FL 300 včetně.
V případě, že není současně aktivován prostor LKTRA30, je tento prostor vertikálně využíván od FL 250 včetně do FL 300 včetně.
CORR1 FL 095
FL 065
49 10 31,81 N 015 27 45,10 E
0,6NM SE Telč
49 06 53,48 N 015 32 03,66 E
1,7NM NE Hříšice
49 02 44,99 N 015 05 55,93 E
1NM S Dobrá Voda
49 03 06,72 N 014 50 24,82 E
0,6NM SW Mláka
49 06 41,22 N 014 52 10,06 E
1,7NM W Hatín
49 06 06,51 N 015 03 04,55 E
Horní Pěna
49 10 31,81 N 015 27 45,10 E
0,6NM SE Telč
Tento prostor je vertikálně využíván od FL 070 včetně do FL 090 včetně.
V AUP nelze souběžně plánovat prostory CORR1 a LKTSA22.
CORR2 FL 095
FL 065
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E
1,1NM E Radešínská Svratka
49 28 50,57 N 016 16 15,17 E
1,3NM E Rožná
49 27 16,04 N 016 12 12,59 E
0,9NM NE Strážek
49 24 23,95 N 016 04 52,10 E
2,7NM NW LKKA
49 18 52,80 N 015 57 18,78 E
Oslavička
49 17 02,65 N 015 54 59,31 E
Přeckov
49 19 22,58 N 015 46 39,45 E
0,8NM NW Kouty
49 23 07,62 N 015 52 37,73 E
0,5NM SW Měřín
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E
1,1NM E Radešínská Svratka
Tento prostor je vertikálně využíván od FL 070 včetně do FL 090 včetně.
Tento prostor má přednost před TMA II Náměšť.
V AUP nelze souběžně plánovat prostory CORR2 a LKTSA21.
CORR3 FL 095
FL 065
49 41 39,77 N 015 27 35,21 E
1,5NM SW Tis
49 39 27,81 N 015 32 39,95 E
1,7NM S Skuhrov
49 37 26,38 N 015 27 39,64 E
1,2NM W Okrouhlice
49 31 03,99 N 015 27 12,46 E
0,8NM S Herálec
49 21 58,21 N 015 16 35,64 E
1,4NM SW Lešov
49 14 10,97 N 014 55 19,35 E
1,4NM NE Pluhův Žďár
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E
1,5NM NW Ratiboř
49 13 46,13 N 014 49 03,57 E
0,9NM E Lžín
49 15 51,03 N 014 49 48,92 E
1,4NM NW Dírná
49 24 45,44 N 015 14 27,75 E
1,1NM W Putimov
49 32 15,15 N 015 22 13,16 E
Humpolec
49 39 33,98 N 015 22 44,00 E
Lipnička
49 41 39,77 N 015 27 35,21 E
1,5NM SW Tis
Tento prostor je vertikálně využíván od FL 070 včetně do FL 090 včetně.
V AUP nelze souběžně plánovat prostory CORR3 a LKTSA27.

3Flight Plan Buffer Zones (FBZ)

3.1FBZ jsou vytvořeny kolem prostorů MAG01, MAG02, MAG03, MAG04, MAG07 a MAG08 pro účely plánování. Účelem FBZ je ověření správnosti FPL.

3.2Označení FBZ je stejné jako označení výše uvedených prostorů, kolem kterých je zřízen, a je doplněno písmenem „Z“.

3.3Doba aktivace FBZ je identická s dobou aktivace MAG01, MAG02, MAG03, MAG04, MAG07 a MAG08. FBZ jsou spravovány AMC.

3.4FBZ pro MAG01, MAG02, MAG03, MAG04, MAG07 a MAG08:

Označení Vodorovná hranice Horní hranice
Spodní hranice
LKMAG01Z Se skládá z LKMAG01Z PART1 a LKMAG01Z PART2
LKMAG01Z PART1 Vodorovná hranice identická s MAG01 FL 095
FL 075
LKMAG01Z PART2 49 47 07,567 N 014 13 24,252 E -
49 46 50,533 N 014 16 17,096 E -
49 45 54,512 N 014 18 48,993 E -
49 41 00,199 N 014 25 00,738 E -
49 39 18,641 N 014 25 55,567 E -
49 37 31,035 N 014 25 53,683 E -
49 35 50,303 N 014 24 55,410 E -
49 15 51,505 N 013 58 51,788 E -
49 14 55,262 N 013 55 59,646 E -
49 14 48,018 N 013 52 47,605 E -
49 15 30,944 N 013 49 46,749 E -
49 24 56,858 N 013 34 20,628 E -
49 27 07,465 N 013 33 02,858 E -
49 29 27,127 N 013 33 20,007 E -
49 31 27,981 N 013 35 08,861 E -
49 46 43,346 N 014 10 33,470 E -
49 47 07,567 N 014 13 24,252 E
FL 305
FL 095
LKMAG02Z 49 43 34,99 N 014 14 27,58 E -
49 43 32,63 N 014 21 47,65 E -
49 25 23,21 N 014 44 39,92 E -
49 21 27,83 N 014 44 21,23 E -
49 02 24,76 N 014 15 21,41 E -
49 02 26,99 N 014 08 48,45 E -
49 17 49,14 N 013 46 15,26 E -
49 21 44,11 N 013 46 02,78 E -
49 43 34,99 N 014 14 27,58 E
FL 305
FL 245
LKMAG03Z 49 28 53,33 N 014 33 38,10 E -
49 28 39,65 N 014 40 34,28 E -
49 12 09,86 N 015 01 03,95 E -
49 09 37,28 N 015 01 46,96 E -
48 59 58,03 N 014 57 00,92 E -
48 58 00,93 N 014 52 56,47 E -
48 58 00,41 N 014 44 21,15 E -
49 00 20,58 N 014 29 03,26 E -
49 00 46,72 N 014 25 25,14 E -
49 03 03,04 N 014 06 10,31 E -
49 08 55,22 N 014 03 19,38 E -
49 28 53,33 N 014 33 38,10 E
FL 305
FL 245
LKMAG04Z 49 28 53,33 N 014 33 38,10 E -
49 28 39,65 N 014 40 34,28 E -
49 12 09,86 N 015 01 03,95 E -
49 09 37,28 N 015 01 46,96 E -
48 59 58,03 N 014 57 00,92 E -
48 58 00,93 N 014 52 56,47 E -
48 58 00,41 N 014 44 21,15 E -
49 00 20,58 N 014 29 03,26 E -
49 00 46,72 N 014 25 25,14 E -
49 03 03,04 N 014 06 10,31 E -
49 08 55,22 N 014 03 19,38 E -
49 28 53,33 N 014 33 38,10 E
FL 255
FL 245
LKMAG07Z 50 29 00,65 N 015 23 43,49 E -
50 13 10,77 N 016 00 53,75 E -
50 11 20,51 N 016 26 13,34 E -
50 07 55,53 N 016 30 18,49 E -
49 49 43,70 N 016 26 11,81 E -
49 47 16,54 N 016 22 05,25 E -
49 45 28,71 N 015 41 15,54 E -
49 46 20,72 N 015 37 53,94 E -
50 01 01,59 N 015 17 02,05 E -
50 08 42,76 N 015 14 55,48 E -
50 26 11,94 N 015 15 22,60 E -
50 29 00,65 N 015 23 43,49 E
FL 305
FL 245
LKMAG08Z 50 16 14,30 N 015 26 16,45 E -
50 13 11,01 N 015 30 55,83 E -
50 09 30,31 N 015 30 48,89 E -
50 05 43,50 N 015 31 49,96 E -
49 54 21,35 N 015 47 56,17 E -
49 48 46,64 N 015 58 27,12 E -
49 44 38,88 N 015 59 08,80 E -
49 31 50,07 N 015 43 43,07 E -
49 31 11,72 N 015 37 38,25 E -
49 46 41,90 N 015 01 33,59 E -
49 57 01,58 N 014 54 56,76 E -
50 13 20,15 N 014 55 32,43 E -
50 16 13,99 N 015 00 09,08 E -
50 16 14,30 N 015 26 16,45 E
FL 305
FL 245

4Zásady pro využití prostorů pro AIR DEFENDER 2023:

4.1Tyto prostory mají charakter prostorů TSA.

4.2Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.

4.3Tyto prostory jsou, pokud v tomto SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.

4.4Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.

4.5Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR.

Poznámka: V rámci tohoto cvičení budou využívány i již existující prostory uvedené v AIP ČR, ENR 5.2.

5Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení do prostorů pro AIR DEFENDER 2023:

5.1Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha a ACC Praha. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované.

5.2Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení těmito prostory nebudou povolovány kromě následujících výjimek:

5.3Omezení ve využití tratí ATS bude zajištěno prostřednictvím EU restrictions prostřednictvím CADF (Centralized Airspace Data Function) Network Manager Eurocontrol.

6Kontakty: