SUP 6/23
Datum vydání: 06 APR 23
Účinnost od: 30 JUN 23 09:00
Účinnost do: 09 JUL 23 SS
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně omezené prostory LKR101 Frýdlant 1, LKR102 Frýdlant 2, LKR103 Frýdlant 3 a LKR104 Frýdlant 4

S platností od 30 JUN 2023 do 9 JUL 2023 budou pro plachtařskou soutěž FL2023, organizovanou Aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí, z.s. na letišti Frýdlant nad Ostravicí, vyhrazeny dočasně omezené prostory LKR v rozsahu:

1Časové vymezení:

Dočasně omezené prostory Čas (UTC) Datum
LKR101, LKR102, LKR103, LKR104 0900 - SS 30 JUN - 9 JUL 2023

2Prostorové vymezení:

Prostor Horizontální hranice Vertikální hranice Třída vzdušného prostoru
LKR101 49 57 58,1703 N 018 15 46,5175 E
státní hranice s Polskem
49 49 04,7075 N 018 34 56,4441 E
49 45 37,26 N 018 29 19,86 E
49 46 34,00 N 018 28 38,00 E
49 55 31,00 N 018 15 31,00 E
kruhový oblouk o poloměru 2 NM kolem MT821 (49 54 08,55 N 018 13 16,88 E)
49 56 02,94 N 018 12 21,45 E
49 57 58,1703 N 018 15 46,5175 E
2500 ft AMSL - FL65 G
LKR102 49 34 26,20 N 018 11 19,63 E
49 28 01,49 N 018 01 06,19 E
49 31 12,84 N 017 57 43,81 E
49 31 55,05 N 017 59 06.95 E
49 34 26,20 N 018 11 19,63 E
3500 ft AMSL - FL65 G
LKR103 49 31 12,84 N 017 57 43,81 E
49 28 01,49 N 018 01 06,19 E
49 26 39,42 N 017 58 55,86 E
kruhový oblouk o poloměru 16 NM kolem DME OTA
49 28 55,92 N 017 52 05,80 E
49 31 12,84 N 017 57 43,81 E
2500 ft AMSL - FL65 G
LKR104 49 28 55,92 N 017 52 05,80 E
kruhový oblouk o poloměru 16 NM kolem DME OTA
49 26 39,42 N 017 58 55,86 E
49 22 53,78 N 017 47 57,80 E
49 25 28,97 N 017 44 01,84 E
49 28 55,92 N 017 52 05,80 E
4500 ft AMSL - FL65 G

3Zásady pro využití prostorů:

3.1Aktivací dočasně omezených prostorů dochází k oddělení těchto prostorů od řízeného prostoru třídy D v rámci prostoru odpovědnosti místně příslušného stanoviště ATC. Jakmile se omezené prostory stávají aktivními, aplikují se v nich podmínky a pravidla vzdušného prostoru třídy G.

3.2Rozstupy od dočasně omezených prostorů, ve kterých se bude uplatňovat třída vzdušného prostoru G, se nezajišťují.

3.3V aktivovaných dočasně omezených prostorech bude organizátorem zajištěno Poskytování informací známému provozu (RADIO).

3.4V době aktivace prostorů bude vždy aktivováno stanoviště FRÝDLANT RADIO, dostupné na kmitočtovém kanále 123,490 a na
telephone +420 558 677 616.
Záložní telefonní spojení je telephone +420 777 000 494.

3.5Všechny soutěžní kluzáky budou po celou dobu, během níž se budou v aktivovaných prostorech pohybovat, na stálém poslechu kmitočtového kanálu 123,490 FRÝDLANT RADIO.

3.6Informace o aktuálním stavu aktivace/deaktivace prostoru bude možné získat na stanovištích ACC Praha a FIC Praha.

4Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru:

4.1Do dočasně omezených prostorů LKR101, LKR102, LKR103 a LKR104 bude povolen vstup letadel Policie ČR, letecké záchranné služby, letadel AČR (pouze NATINAMDS - Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO), letadel provádějící pátrání a záchranu a letů provádějících hasičskou činnost.

5Kontakty:

Odpovědná osoba: vedoucí letového provozu Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí, z.s.
Radomír Foldyna, telephone +420 777 000 494.

Osobou odpovědnou za zajištění Poskytování informací známému provozu (RADIO) na letišti Frýdlant nad Ostravicí v průběhu akce je vedoucí letového provozu Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí, z.s.