SUP 10/23
Datum vydání: 29 JUN 23
Účinnost od: 28 AUG 23
Účinnost do: 08 SEP 23
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: 9
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně rezervované prostory (TRA) pro mezinárodní vojenské letecké cvičení ODON 2023

S účinností od 28 AUG 2023 do 01 SEP 2023 a od 04 SEP 2023 do 08 SEP 2023 budou pro mezinárodní vojenské letecké cvičení ODON 2023 (ODOLNÉ NEBE) dočasně vyhrazeny prostory v rozsahu:

1Časové vymezení prostorů:

Datum Časy (UTC) Prostory Poznámka
28 AUG - 01 SEP 2023
(pondělí - pátek)
a
04 - 08 SEP 2023
(pondělí - pátek)
0800 - 1000
nebo
1230 - 1500
ODON 11, ODON 12, ODON 13, ODON 21, ODON 22, ODON 31, ODON 32, ODON 33 Prostory mají charakter TRA.
Pro případný vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR, nezúčastněných na tomto cvičení, je v prostorech ODON uplatňována:
• třída vzdušného prostoru „G“ -
od GND do 1000 ft AGL,
• třída vzdušného prostoru „E“ -
od 1000 ft AGL do FL095.
Prostory ODON 11, ODON 12 a ODON 13 nebudou aktivovány společně s prostory ODON 31, ODON 32 a ODON 33.
Každý z prostorů bude denně aktivován maximálně 2,5 hodiny.

2Horizontální a vertikální vymezení prostorů:

Název prostoru Vertikální hranice Horizontální hranice Poznámka
ODON 11 1000 ft AGL
GND
49 41 56,71 N 014 13 39,73 E -
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E -
49 19 56,98 N 013 53 56,70 E -
49 27 52,64 N 013 40 59,14 E -
49 41 56,71 N 014 13 39,73 E
Horizontální hranice ODON 11 je shodná s horizontální hranicí LKTRA76.
ODON 11 bude vždy aktivován současně s LKTRA76.
ODON 12 1000 ft AGL
GND
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E -
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E -
49 13 39,32 N 014 21 28,83 E -
49 07 31,77 N 014 12 08,96 E -
49 19 56,98 N 013 53 56,70 E -
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E
Horizontální hranice ODON 12 je shodná s horizontální hranicí LKTRA77.
ODON 12 bude vždy aktivován současně s LKTRA77.
ODON 13 FL075
GND
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
49 03 06,72 N 014 50 24,82 E -
49 03 06,37 N 014 45 14,26 E -
49 05 20,21 N 014 30 37,38 E -
49 05 47,65 N 014 26 48,41 E -
49 07 31,77 N 014 12 08,96 E -
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E
Horizontální hranice ODON 13 je shodná s horizontální hranicí LKTRA78.
K prostoru ODON 13 může být aktivován LKTRA78.
Činnost v ATZ LKSO je v odůvodněných případech proveditelná i při aktivaci ODON 13, a to na základě řádné koordinace se stanovištěm CRC.
ODON 21 3500 ft AMSL
GND
49 57 33,00 N 015 11 56,98 E -
49 56 05,78 N 015 12 04,68 E -
49 53 54,69 N 015 15 11,69 E -
49 50 35,84 N 015 07 57,97 E -
49 37 13,04 N 015 03 20,82 E -
49 30 46,42 N 014 41 34,91 E -
49 27 49,36 N 014 24 03,35 E -
49 30 41,94 N 014 25 09,71 E -
49 33 26,68 N 014 40 06,09 E -
49 40 04,02 N 014 58 39,06 E -
49 52 39,84 N 015 03 19,90 E -
49 57 33,00 N 015 11 56,98 E
Horizontální hranice ODON 21 je shodná s horizontální hranicí LKTSA26.
LKTSA26 nebude aktivována současně s prostorem ODON 21.
ODON 22 FL095
3500 ft AMSL
49 50 17,74 N 015 37 23,64 E -
49 45 21,43 N 015 38 53,98 E -
49 39 54,56 N 015 33 47,36 E -
49 37 26,38 N 015 27 39,64 E -
49 31 03,99 N 015 27 12,46 E -
49 21 58,21 N 015 16 35,64 E -
49 14 10,97 N 014 55 19,35 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
49 06 41,22 N 014 52 10,06 E -
49 06 58,50 N 014 46 36,58 E -
49 15 51,03 N 014 49 48,92 E -
49 24 45,44 N 015 14 27,75 E -
49 32 15,15 N 015 22 13,16 E -
49 39 33,98 N 015 22 44,00 E -
49 43 14,36 N 015 31 15,61 E -
49 46 38,74 N 015 31 13,60 E -
49 50 17,74 N 015 37 23,64 E
Horizontální hranice ODON 22 je shodná s horizontální hranicí LKTSA27.
LKTSA27 nebude aktivována současně s prostorem ODON 22.
ODON 31 1000 ft AGL
GND
49 50 17,74 N 015 37 23,64 E -
49 46 09,37 N 015 50 58,58 E -
49 33 35,75 N 016 13 18,88 E -
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E -
49 44 42,77 N 015 42 17,67 E -
49 46 38,74 N 015 31 13,60 E -
49 50 17,74 N 015 37 23,64 E
Horizontální hranice ODON 31 je shodná s horizontální hranicí LKTSA20.
LKTSA20 nebude aktivována současně s prostorem ODON 31.
K prostoru ODON 31 může být aktivován LKTRA31.
ODON 32 5000 ft AMSL
GND
49 42 55,11 N 016 35 12,61 E -
49 27 32,96 N 016 42 48,91 E -
49 25 30,09 N 016 33 03,64 E -
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E -
49 33 35,75 N 016 13 18,88 E -
49 37 37,38 N 016 22 44,16 E -
49 42 55,11 N 016 35 12,61 E
Horizontální hranice ODON 32 je shodná s horizontální hranicí LKTRA33.
K prostoru ODON 32 může být aktivován LKTRA33.
ODON 33 FL095
GND
49 27 32,96 N 016 42 48,91 E -
49 42 55,11 N 016 35 12,61 E -
49 45 16,63 N 016 40 47,88 E -
49 46 35,89 N 017 32 27,73 E -
49 44 31,88 N 017 26 35,72 E -
49 35 58,88 N 017 23 50,72 E -
49 27 32,96 N 016 42 48,91 E
Horizontální hranice ODON 33 je částečně shodná s horizontální hranicí LKTRA34.
Činnost v ATZ LKOL je v odůvodněných případech proveditelná i při aktivaci ODON 33, a to na základě řádné koordinace se stanovištěm CRC.

3Zásady pro využití prostorů pro ODON 2023:

3.1Tyto prostory mají charakter prostorů TRA.

3.2Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.

3.3Tyto prostory jsou, pokud v tomto SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.

3.4Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.

3.5Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR.

3.6V rámci tohoto cvičení budou využívány i již existující prostory uvedené v AIP ČR, ENR 5.2.

4Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení do prostorů pro ODON 2023:

4.1Pro případný vstup (průlet) ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení jsou v těchto prostorech uplatňovány následující třídy vzdušného prostoru:

Poznámka: Tyto třídy vzdušného prostoru se neuplatňují na lety OAT, které jsou prováděny v rámci tohoto cvičení.

4.2Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha a ACC Praha. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované.

4.3Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení těmito prostory nebudou povolovány kromě následujících výjimek:

5Kontakty: