SUP 12/23
Datum vydání: 27 JUL 23
Účinnost od: 16 SEP 23
Účinnost do: 17 SEP 23
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKMT
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Ostrava/Mošnov (LKMT) - DNY NATO 2023 (Airshow)

Pro návštěvníky akce DNY NATO 2023, kteří hodlají přiletět svým letadlem (do 2t MTOW a rozpětí do 15m), jsou stanovena tato pravidla:

 1. Letadlo musí být povinně vybaveno odpovídačem a musí mít podaný letový plán. Pro lety ve skupině postačí odpovídač u vedoucího skupiny.
 2. Pro přílet i odlet je nutno žádat provozovatele letiště o povolení (slot). Provozovatel letiště přidělí na základě očekávaného provozu a kapacity číslo povolení a čas příletu/odletu. Slotový systém je dostupný na  http://www.airport-ostrava.cz. Toto povolení je pilot povinen uvést do poznámky pole 18 letového plánu (RMK/).
  Bez uvedeného čísla nebude povolen vstup do CTR Mošnov!

  telephone +420 597 471 137
  fax +420 597 471 121
   handling@airport-ostrava.cz

 3. Po přistání očekávejte uvolnění RWY na dočasnou travnatou TWY Z. Následujte pokyny marshallera pro umístění na stání. TWY Z je určena pouze pro letadla kódového písmene A (rozpětí do 15m) a do 2t MTOW.
 4. V případě, že bude ve dnech konání akce povrch podmáčen a TWY Z provozně nezpůsobilá, očekávejte parkování na APRON SOUTH.