SUP 14/23
Datum vydání: 24 AUG 23
Účinnost od: 24 AUG 23
Účinnost do: 31 OCT 23
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKHN
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: 24/22
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Hranice (LKHN) - zúžení RWY 05/23 a uzavření části pohybových ploch

1Zúžení RWY 05/23 na 70m (modrá barva) a uzavření části vyznačených pohybových ploch z důvodu úprav povrchu letištní plochy a rekultivace travního porostu (červená barva).