GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 4 JUN 2020.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 4 JUN 2020.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
11/19ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
7 NOV 2019
UFN
1/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Odletové ATC povolení via DCL
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Departure ATC clearance via DCL
27 FEB 2020
UFN
2/20Testovací postup přístrojového přiblížení pro vrtulníky na heliport Praha 5 – Motol (LK8036)
Trial procedure - Instrument Approach for helicopters to Praha 5 – Motol (LK8036) heliport
27 FEB 2020
UFN
3/20Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1 and KLATO2
29 APR 2020
5 OCT 2020
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
6/20Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2020
Temporary segregated areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2020
6 SEP 2020
18 SEP 2020
7/20Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closure
30 JUN 2020 0800 UTC
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf