GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 23 MAR 2023.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 23 MAR 2023.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
2/21ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
11 FEB 2021
UFN
13/21Čáslav (LKCV) – Zádržný systém
Čáslav (LKCV) – Arresting system
20 MAY 2021
UFN
17/21Náměšť (LKNA) – postranní světelná návěstidla pro pojíždění na APN P mimo provoz
Namest (LKNA) – taxi edge lights on APN P unserviceable
15 JUL 2021
UFN
19/21Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
4 NOV 2021
UFN
20/21Doporučení vyhnout se FIR MINSK (UMMV)
Recommendation to avoid FIR MINSK (UMMV)
18 NOV 2021
UFN
5/22OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - uzavření TWY
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - TWYs closed
24 MAR 2022
31 MAR 2023
9/22Nefunkční překážkové značení u traťových překážek
Unserviceable en route obstacles marking
7 APR 2022
UFN
16/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
17/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
1/23Dočasně omezený prostor LKR7 Klatovy
Temporary restricted area LKR7 Klatovy
1 APR 2023
31 OCT 2023
2/23Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AIR DEFENDER 2023
Temporary segregated areas for international military air exercise AIR DEFENDER 2023
12 JUN 2023
23 JUN 2023
3/23PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
23 MAR 2023
31 MAR 2024
4/23OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - uzavření TWY
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - TWYs closed
1 APR 2023
18 APR 2024
5/23Uzavírka letiště Ostrava/Mošnov (LKMT)
Aerodrome Ostrava/Mosnov (LKMT) closure
21 APR 2023 2200 UTC
23 APR 2023 2200 UTC
6/23Kbely (LKKB) - překážky v blízkosti AD
Kbely (LKKB) - obstacles in vicinity of AD
23 MAR 2023
15 MAR 2024
7/23Kbely (LKKB) - překážky v blízkosti AD
Kbely (LKKB) - obstacles in vicinity of AD
23 MAR 2023
30 JUN 2024

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf