GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 14 JAN 2021.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 14 JAN 2021.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
11/19ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
7 NOV 2019
UFN
1/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Odletové ATC povolení via DCL
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Departure ATC clearance via DCL
27 FEB 2020
UFN
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
8/20Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
10 SEP 2020
31 MAR 2021
11/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
3 DEC 2020
28 MAR 2021
12/20Testovací postup přístrojového přiblížení pro vrtulníky na heliport Praha 5 – Motol (LK8036)
Trial procedure - Instrument Approach for helicopters to Praha 5 – Motol (LK8036) heliport
1 JAN 2021
UFN
1/21ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
28 JAN 2021
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf