GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 30 JUN 2022.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 30 JUN 2022.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
2/21ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
11 FEB 2021
UFN
3/21Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S
Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S
25 MAR 2021
UFN
13/21Čáslav (LKCV) – Zádržný systém
Čáslav (LKCV) – Arresting system
20 MAY 2021
UFN
17/21Náměšť (LKNA) – postranní světelná návěstidla pro pojíždění na APN P mimo provoz
Namest (LKNA) – taxi edge lights on APN P unserviceable
15 JUL 2021
UFN
18/21Kunovice (LKKU) - překážky v blízkosti AD
Kunovice (LKKU) - obstacles in vicinity of AD
23 SEP 2021
20 AUG 2022
19/21Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
4 NOV 2021
UFN
20/21Doporučení vyhnout se FIR MINSK (UMMV)
Recommendation to avoid FIR MINSK (UMMV)
18 NOV 2021
UFN
1/22PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
1 JAN 2022
31 MAR 2023
2/22Kunovice (LKKU) - překážka v blízkosti AD
Kunovice (LKKU) - obstacle in vicinity of AD
27 JAN 2022
1 DEC 2022
3/22OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - překážka v blízkosti AD
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - obstacle in vicinity of AD
27 JAN 2022
1 JUL 2022
5/22OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - uzavření TWY
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - TWYs closed
24 MAR 2022
31 MAR 2023
6/22PRAHA/Ruzyně (LKPR) - RWY 06/24 uzavřena
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - RWY 06/24 closed
28 MAR 2022 0600 UTC
1 JUL 2022 1300 UTC
7/22Dočasně omezené prostory KLATO1W, KLATO1E a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1W, KLATO1E and KLATO2
1 APR 2022
31 OCT 2022
8/22Dočasně omezené prostory FRY01, FRY02, FRY03 a FRY04
Temporary restricted areas FRY01, FRY02, FRY03 and FRY04
1 JUL 2022 0900 UTC
10 JUL 2022
9/22Nefunkční překážkové značení u traťových překážek
Unserviceable en route obstacles marking
7 APR 2022
UFN
10/22Dočasně omezený prostor PARA
Temporary restricted area PARA
11 JUL 2022 0300 UTC
24 JUL 2022 1900 UTC
11/22PRAHA/Ruzyně (LKPR) - RWY 12/30 uzavřena
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closed
4 JUL 2022 0700 UTC
30 SEP 2022 1300 UTC
12/22Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2022
Temporary segregated areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2022
5 SEP 2022
16 SEP 2022
13/22Zakázaný prostor CENTRUM pro lety bezpilotních leteckých systémů (UAS) (LKP Centrum)
Prohibited area CENTRUM for unmanned aircraft systems (UAS) flights (LKP Centrum)
5 JUL 2022
25 OCT 2022

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf