GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 22 OCT 2020.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 22 OCT 2020.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
11/19ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
7 NOV 2019
UFN
1/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Odletové ATC povolení via DCL
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Departure ATC clearance via DCL
27 FEB 2020
UFN
2/20Testovací postup přístrojového přiblížení pro vrtulníky na heliport Praha 5 – Motol (LK8036)
Trial procedure - Instrument Approach for helicopters to Praha 5 – Motol (LK8036) heliport
27 FEB 2020
UFN
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
8/20Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
10 SEP 2020
31 MAR 2021
9/20Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closure
8 OCT 2020 0000 UTC
UFN
10/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
5 NOV 2020
28 MAR 2021

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf