GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 9 SEP 2021.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 9 SEP 2021.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
1/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Odletové ATC povolení via DCL
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Departure ATC clearance via DCL
27 FEB 2020
UFN
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
2/21ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
11 FEB 2021
UFN
3/21Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S
Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S
25 MAR 2021
UFN
5/21Dočasně omezené prostory KLATO1W, KLATO1E a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1W, KLATO1E and KLATO2
1 MAY 2021
31 OCT 2021
8/21PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
29 MAR 2021
31 DEC 2021
10/21Testovací postup přístrojového přiblížení pro vrtulníky na heliport Praha 5 – Motol (LKPH)
Trial procedure - Instrument Approach for helicopters to Praha 5 – Motol (LKPH) heliport
8 APR 2021
UFN
11/21OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - uzavření TWY
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - TWYs closed
22 APR 2021
31 MAR 2022
12/21Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
20 MAY 2021
31 MAY 2022
13/21Čáslav (LKCV) – Zádržný systém
Čáslav (LKCV) – Arresting system
20 MAY 2021
UFN
14/21Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2021
Temporary segregated areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2021
5 SEP 2021
17 SEP 2021
15/21Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closure
2 JUL 2021 0900 UTC
UFN
16/21Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
17 JUN 2021
31 DEC 2021
17/21Náměšť (LKNA) – postranní světelná návěstidla pro pojíždění na APN P mimo provoz
Namest (LKNA) – taxi edge lights on APN P unserviceable
15 JUL 2021
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf