GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 11 JUL 2024.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 11 JUL 2024.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
17/21Náměšť (LKNA) – postranní světelná návěstidla pro pojíždění na APN P mimo provoz
Namest (LKNA) – taxi edge lights on APN P unserviceable
15 JUL 2021
UFN
20/21Doporučení vyhnout se FIR MINSK (UMMV)
Recommendation to avoid FIR MINSK (UMMV)
18 NOV 2021
UFN
9/22Nefunkční překážkové značení u traťových překážek
Unserviceable en route obstacles marking
7 APR 2022
UFN
16/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
17/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
2/24PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
22 FEB 2024
UFN
3/24Dočasně rezervovaný prostor LKTRA7 Klatovy
Temporary reserved area LKTRA7 Klatovy
1 APR 2024
31 OCT 2024
5/24Kbely (LKKB) - překážky v blízkosti AD
Kbely (LKKB) - obstacles in vicinity of AD
21 MAR 2024
UFN
6/24PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
18 APR 2024
UFN
8/24Karlovy Vary (LKKV) - provozní doba
Karlovy Vary (LKKV) - operational hours
1 JUN 2024
30 SEP 2024
9/24Kbely (LKKB) - překážky v blízkosti AD
Kbely (LKKB) - obstacles in vicinity of AD
1 JUL 2024
UFN
10/24PRAHA/Ruzyně (LKPR) - RWY 12/30 uzavřena
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closed
15 JUL 2024 0700 UTC
1 NOV 2024 1200 UTC
11/24Dočasně rezervované a dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2024
Temporary reserved areas and temporary segregated areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2024
9 SEP 2024
20 SEP 2024

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf