GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 16 NOV 2022.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 16 NOV 2022.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
2/21ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
11 FEB 2021
UFN
13/21Čáslav (LKCV) – Zádržný systém
Čáslav (LKCV) – Arresting system
20 MAY 2021
UFN
17/21Náměšť (LKNA) – postranní světelná návěstidla pro pojíždění na APN P mimo provoz
Namest (LKNA) – taxi edge lights on APN P unserviceable
15 JUL 2021
UFN
19/21Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
4 NOV 2021
UFN
20/21Doporučení vyhnout se FIR MINSK (UMMV)
Recommendation to avoid FIR MINSK (UMMV)
18 NOV 2021
UFN
2/22Kunovice (LKKU) - překážka v blízkosti AD
Kunovice (LKKU) - obstacle in vicinity of AD
27 JAN 2022
1 DEC 2022
5/22OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - uzavření TWY
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - TWYs closed
24 MAR 2022
31 MAR 2023
9/22Nefunkční překážkové značení u traťových překážek
Unserviceable en route obstacles marking
7 APR 2022
UFN
15/22Zakázaný prostor CENTRUM pro lety bezpilotních leteckých systémů (UAS) (LKP Centrum)
Prohibited area CENTRUM for unmanned aircraft systems (UAS) flights (LKP Centrum)
20 OCT 2022
31 DEC 2022
16/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
17/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
18/22PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
16 NOV 2022
31 MAR 2023

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf