GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 17 JUN 2021.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 17 JUN 2021.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
1/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Odletové ATC povolení via DCL
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Departure ATC clearance via DCL
27 FEB 2020
UFN
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
2/21ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
11 FEB 2021
UFN
3/21Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S
Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S
25 MAR 2021
UFN
5/21Dočasně omezené prostory KLATO1W, KLATO1E a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1W, KLATO1E and KLATO2
1 MAY 2021
31 OCT 2021
6/21Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 06/24 a zkrácení RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 06/24 closed, RWY 12/30 shortened
26 APR 2021 0700 UTC
2 JUL 2021 0900 UTC
7/21Praha/Ruzyně (LKPR) - letové postupy v souvislosti se zkrácením RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - flight procedures related to shortening of RWY 12/30
26 APR 2021 0700 UTC
2 JUL 2021 0900 UTC
8/21PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
29 MAR 2021
31 DEC 2021
10/21Testovací postup přístrojového přiblížení pro vrtulníky na heliport Praha 5 – Motol (LKPH)
Trial procedure - Instrument Approach for helicopters to Praha 5 – Motol (LKPH) heliport
8 APR 2021
UFN
11/21OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - uzavření TWY
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - TWYs closed
22 APR 2021
31 MAR 2022
12/21Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
20 MAY 2021
31 MAY 2022
13/21Čáslav (LKCV) – Zádržný systém
Čáslav (LKCV) – Arresting system
20 MAY 2021
UFN
14/21Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2021
Temporary segregated areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2021
5 SEP 2021
17 SEP 2021
15/21Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closure
2 JUL 2021 0900 UTC
UFN
16/21Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
17 JUN 2021
31 DEC 2021

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf