GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 26 MAR 2020.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 26 MAR 2020.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
9/19Překážky
Obstacles
15 AUG 2019
UFN
11/19ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
7 NOV 2019
UFN
1/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Odletové ATC povolení via DCL
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Departure ATC clearance via DCL
27 FEB 2020
UFN
2/20Testovací postup přístrojového přiblížení pro vrtulníky na heliport Praha 5 – Motol (LK8036)
Trial procedure - Instrument Approach for helicopters to Praha 5 – Motol (LK8036) heliport
27 FEB 2020
UFN
3/20Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1 and KLATO2
29 APR 2020
5 OCT 2020
4/20Uzavírka letiště Ostrava/Mošnov (LKMT)
Aerodrome Ostrava/Mosnov (LKMT) closure
18 APR 2020 1800 UTC
20 APR 2020 1800 UTC
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf