GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 12 SEP 2019.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 12 SEP 2019.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
4/19Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1 and KLATO2
27 APR 2019
13 OCT 2019
6/19Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2019
Temporary segregated areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2019
1 SEP 2019
13 SEP 2019
9/19Překážky
Obstacles
15 AUG 2019
UFN
10/19Ostrava/Mošnov (LKMT) - DNY NATO 2019 - Airshow
Ostrava/Mošnov (LKMT) - NATO DAYS 2019 - Airshow
21 SEP 2019
22 SEP 2019

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf