GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 16 JAN 2020.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 16 JAN 2020.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
9/19Překážky
Obstacles
15 AUG 2019
UFN
11/19ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
7 NOV 2019
UFN
1/20PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Odletové ATC povolení via DCL
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Departure ATC clearance via DCL
27 FEB 2020
UFN
2/20Testovací postup přístrojového přiblížení pro vrtulníky na heliport Praha 5 – Motol (LK8036)
Trial procedure - Instrument Approach for helicopters to Praha 5 – Motol (LK8036) heliport
27 FEB 2020
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf