GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 13 JAN 2022.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 13 JAN 2022.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
2/21ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
11 FEB 2021
UFN
3/21Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S
Karlovy Vary (LKKV) - selfbriefing U/S
25 MAR 2021
UFN
11/21OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - uzavření TWY
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - TWYs closed
22 APR 2021
31 MAR 2022
13/21Čáslav (LKCV) – Zádržný systém
Čáslav (LKCV) – Arresting system
20 MAY 2021
UFN
17/21Náměšť (LKNA) – postranní světelná návěstidla pro pojíždění na APN P mimo provoz
Namest (LKNA) – taxi edge lights on APN P unserviceable
15 JUL 2021
UFN
18/21Kunovice (LKKU) - překážky v blízkosti AD
Kunovice (LKKU) - obstacles in vicinity of AD
23 SEP 2021
20 AUG 2022
19/21Praha/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
4 NOV 2021
UFN
20/21Doporučení vyhnout se FIR MINSK (UMMV)
Recommendation to avoid FIR MINSK (UMMV)
18 NOV 2021
UFN
21/21Výjimka z opatření ATFM pro lety převážející vakcíny na Covid-19
Exemption from ATFM measures for flights carrying Covid-19 vaccines
18 NOV 2021
UFN
1/22PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
1 JAN 2022
31 MAR 2023
2/22Kunovice (LKKU) - překážka v blízkosti AD
Kunovice (LKKU) - obstacle in vicinity of AD
27 JAN 2022
1 DEC 2022
3/22OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - překážka v blízkosti AD
OSTRAVA/Mošnov (LKMT) - obstacle in vicinity of AD
27 JAN 2022
1 JUL 2022

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf