GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 30 NOV 2023.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 30 NOV 2023.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
2/21ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
11 FEB 2021
UFN
17/21Náměšť (LKNA) – postranní světelná návěstidla pro pojíždění na APN P mimo provoz
Namest (LKNA) – taxi edge lights on APN P unserviceable
15 JUL 2021
UFN
20/21Doporučení vyhnout se FIR MINSK (UMMV)
Recommendation to avoid FIR MINSK (UMMV)
18 NOV 2021
UFN
9/22Nefunkční překážkové značení u traťových překážek
Unserviceable en route obstacles marking
7 APR 2022
UFN
16/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
17/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
3/23PRAHA/Ruzyně (LKPR) – postupy pro omezení hluku
PRAHA/Ruzyne (LKPR) – noise abatement procedures
23 MAR 2023
31 MAR 2024
6/23Kbely (LKKB) - překážky v blízkosti AD
Kbely (LKKB) - obstacles in vicinity of AD
23 MAR 2023
15 MAR 2024
7/23Kbely (LKKB) - překážky v blízkosti AD
Kbely (LKKB) - obstacles in vicinity of AD
23 MAR 2023
30 JUN 2024

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf