GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 4 JUL 2019.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 4 JUL 2019.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
4/19Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1 and KLATO2
27 APR 2019
13 OCT 2019
6/19Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2019
Temporary segregated areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2019
1 SEP 2019
13 SEP 2019
7/19Dočasně omezené prostory PARA 3 a 4
Temporary restricted areas PARA 3 and 4
29 JUL 2019 0500 UTC
16 AUG 2019 1817 UTC
8/19Překážky
Obstacles
20 JUN 2019
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf