GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 4 APR 2024.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 4 APR 2024.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
5/20Překážky
Obstacles
23 APR 2020
UFN
17/21Náměšť (LKNA) – postranní světelná návěstidla pro pojíždění na APN P mimo provoz
Namest (LKNA) – taxi edge lights on APN P unserviceable
15 JUL 2021
UFN
20/21Doporučení vyhnout se FIR MINSK (UMMV)
Recommendation to avoid FIR MINSK (UMMV)
18 NOV 2021
UFN
9/22Nefunkční překážkové značení u traťových překážek
Unserviceable en route obstacles marking
7 APR 2022
UFN
16/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
17/22Ruská invaze na Ukrajinu
Russian invasion of Ukraine
16 NOV 2022
UFN
7/23Kbely (LKKB) - překážky v blízkosti AD
Kbely (LKKB) - obstacles in vicinity of AD
23 MAR 2023
30 JUN 2024
2/24PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
22 FEB 2024
UFN
3/24Dočasně rezervovaný prostor LKTRA7 Klatovy
Temporary reserved area LKTRA7 Klatovy
1 APR 2024
31 OCT 2024
4/24Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení LION EFFORT 2024
Temporary reserved areas for international military air exercise LION EFFORT 2024
13 MAY 2024
24 MAY 2024
5/24Kbely (LKKB) - překážky v blízkosti AD
Kbely (LKKB) - obstacles in vicinity of AD
21 MAR 2024
UFN
6/24PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - obstacles in vicinity of AD
18 APR 2024
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf