Změny v publikacích LIS v období od 25 MAR 2021 do 8 APR 2021

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

11 MAR 2021

8 APR 2021

Vydané AIP SUP

Vydané AIC

Série A

NIL

Série C

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.