Změny v produktech AIM v období od 16 JUN 2022 do 30 JUN 2022

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

2 JUN 2022

30 JUN 2022

Vydané AIP SUP

Vydané AIC

Série A

NIL

Série C

NIL

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.