Změny v publikacích LIS v období od 16 JUL 2020 do 30 JUL 2020

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

2 JUL 2020

30 JUL 2020

Vydané AIP SUP

NIL

Vydané AIC

Série A

Série C

NIL

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.