Změny v publikacích LIS v období od 21 MAY 2020 do 4 JUN 2020

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

7 MAY 2020

4 JUN 2020

Vydané AIP SUP

Vydané AIC

Série A

NIL

Série C

NIL

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.