Změny v produktech AIM v období od 7 SEP 2023 do 21 SEP 2023

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

24 AUG 2023

21 SEP 2023

Vydané AIP SUP

NIL

Vydané AIC

Série A

Série C

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.