Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

FIC Praha


Základní informace

FIC Praha (Flight Information Centre / Letové informační středisko) je stanoviště letových provozních služeb poskytující letovou informační a pohotovostní službu neřízeným letům VFR ve FIR Praha.

Provozní frekvence stanoviště FIC Praha jsou:

126,1 PRAHA INFORMATION pro sektor Čechy West
136,175 PRAHA INFORMATION pro sektor Čechy East
136,275 PRAHA INFORMATION pro sektor Morava

Služby FIC Praha jsou poskytovány bezplatně a v režimu H24.

Nahoru


Letové informační služby

FIC Praha poskytuje v souladu s předpisem L11 následující letové informační služby:

Nahoru


Přehledové služby

FIC Praha poskytuje na žádost velitele letadla nebo z rozhodnutí dispečera FIC následující přehledové (radarové) služby:

FIC Praha může podle potřeby pro lepší udržení přehledu o provozní situaci přidělit letadlu individuální squawk či ho informovat frází typu:

RADAR CONTACT“, „IDENTIFIED“ či „SQUAWK/IDENT OBSERVED“.

Veškeré instrukce ke změně kurzu jsou ze strany FIC Praha předávány frází:

DOPORUČENÝ KURZ“ / „RECOMMENDED/SUGGESTED HEADING“.

Žádná z těchto instrukcí či informací nezbavuje pilota odpovědnosti za bezpečné provedení letu a zabránění srážce s terénem ani za vyhnutí se řízeným či omezeným prostorům!

Nahoru


Pohotovostní služba

Pohotovostní služba spočívá ve spolupráci se Záchranným koordinačním střediskem a informování o letadlech, kterým může být nutné poskytnout službu pátrání či záchrany.

Za tímto účelem jsou vyhlašována údobí nouze mimo jiné v následujících případech (připadajících v úvahu pro lety VFR):

Kromě uvědomění Záchranného koordinačního střediska a předání všech dostupných informací se dispečer FIC snaží poskytnout letadlu v nouzi veškerou další možnou pomoc (informace o nejbližších vhodných letištích, doporučené kurzy či jinou navigační pomoc, informace o bezpečné výšce nad překážkami apod.).

Poskytování pohotovostní služby stanovištěm FIC Praha má za cíl pouze zajistit pilotovi maximální možnou pomoc v případech, kdy by ji mohl potřebovat. Jejím účelem není upozorňovat na případné chyby či porušení předpisů nebo vyvozovat pro pilota jakékoliv důsledky.

Nahoru


Postupy pro kombinované lety

Pro piloty kombinovaných letů VFR–IFR z neřízených letišť ve FIR Praha platí povinnost před vzletem telefonicky koordinovat provedení letu se stanovištěm FIC Praha (AIP ENR 1.1.1.3.1 c)).

Účelem tohoto ustanovení je umožnit včasnou koordinaci pro zajištění IFR povolení, popř. vstupu do řízeného vzdušného prostoru apod. Vhodné je proto volat cca 5–15 minut před vzletem.

FIC Praha při telefonické koordinaci zjistí:

a pilotovi předá:

Pokud let bezprostředně po vzletu vstupuje do řízených prostorů, provede FIC ještě před vzletem koordinaci s příslušným stanovištěm ATC.

Provedení koordinace před vzletem neznamená povolení ke vstupu do řízených či omezených prostorů! Až do získání povolení pro let IFR musí pilot pokračovat jako běžný let VFR.

Nahoru


E-learning

Aktuálně jsou dostupné tyto E-learning lekce týkající se činnosti pracoviště FIC Praha:

Nahoru


Kontakty

Pracoviště FIC Praha:


Telefon:+420 220 374 393
Fax:+420 220 372 369
E-mail:ficpraha@ans.cz
AFTN:LKAAZFZX

Vedoucí oddělení FIC Praha:

Ing. Michal Dvořák

Telefon:+420 220 374 032
Fax:+420 220 374 256
E-mail:dvorakm@ans.cz

Kontakty na další pracoviště poskytující služby pro všeobecné letectví najdete v sekci Kontakty webu LIS.

Nahoru