Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

Aktuality

28. 8. 2023Ve dnech 28. srpna - 8. září 2023 jsou v platnosti dočasně rezervované prostory (TRA) pro mezinárodní vojenské letecké cvičení ODON 2023. Viz AIP SUP 11/23 a AUP/UUP.
11. 7. 202311. až 19. července 2023 jsou zřízeny dočasně omezené prostory, ve kterých se uskuteční armádní cvičení Eagle 2023 (činnost PJE). Viz webové stránky AKČR a LAA.
více
Upozornění: Používání těchto stránek podléhá podmínkám užití!

Letecká informační služba je poskytována střediskem AIM (Aeronautical Information Management), které je organizační složkou státního podniku Řízení letového provozu ČR. AIM zajišťuje tok leteckých informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu jeho působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Středisko AIM zahrnuje oddělení produktů AIM a mezinárodní kancelář NOTAM. Systémová podpora střediska AIM je zajišťována oddělením systémů a dat AIM. Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s. p., je letecká informační služba poskytována prostřednictvím stanoviště Centrální ARO Praha (Ohlašovna letových provozních služeb).

více o AIM ŘLP ČR