SUP 9/24
Datum vydání: 27 JUN 24
Účinnost od: 09 SEP 24
Účinnost do: 20 SEP 24
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP:
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně rezervované a dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2024

S účinností od 9 SEP 2024 do 13 SEP 2024 a od 16 SEP 2024 do 20 SEP 2024 budou pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2024 dočasně vyhrazeny prostory v rozsahu:

1Časové vymezení prostorů:

Datum Časy (UTC) Prostory
9 – 13 SEP 2024
(PO – PÁ)
a
16 – 20 SEP 2024
(PO – PÁ)
Denně
0630 - 1330 / 1530 - 2300
LKTRA200 ROZ1,
LKTRA201 ROZ2A,
LKTRA202 ROZ3,
LKTRA203 ROZ3B,
LKTRA204 ROZ4A,
LKTRA205 ROZ5,
LKTRA206 ROZ6A,
LKTRA207 ROZ6B,
LKTRA208 SOF1,
LKTRA209 TC11,
LKTRA210 TC12,
LKTRA211 TC13,
LKTRA212 TC14,
LKTRA213 TC15,
LKTRA214 TC16,
LKTRA215 TC17,
LKTRA216 TC18,
LKTRA217 TC19,
LKTRA218 TC20,
LKTSA100 ROZ2B,
LKTSA101 ROZ4B,
LKTSA102 ROZ6

2Horizontální a vertikální vymezení prostorů:

Název prostoru Vertikální hranice Horizontální hranice Poznámka
LKTRA200
ROZ1
(ROZ NÁMĚŠŤ)
FL 95
GND
49 23 07,62 N 015 52 37,73 E -
49 22 12,16 N 015 58 54,36 E -
49 17 36,72 N 016 07 46,35 E -
49 17 06,99 N 016 08 44,23 E -
49 12 04,31 N 016 18 24,29 E -
49 05 49,87 N 016 22 46,81 E -
49 00 16,23 N 016 34 31,07 E -
48 53 07,48 N 016 24 00,09 E -
48 57 53,64 N 016 14 12,18 E -
49 01 43,25 N 016 06 19,78 E -
49 07 06,98 N 015 55 12,71 E -
49 11 08,75 N 015 46 53,78 E -
49 16 22,73 N 015 42 25,40 E -
49 19 22,58 N 015 46 39,45 E -
49 23 07,62 N 015 52 37,73 E
Při využívání LKTRA200 ROZ1 je nezbytné respektovat LKP9 a LKD1.

Prostor je vertikálně využíván od GND do FL090 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL100.

Společně s LKTRA200 ROZ1 je v případě potřeby možné plánovat a využívat i prostory LKTRA11, LKTRA12, LKTRA13, LKTRA14 a LKTRA15.

Pro průlet LKTRA200 ROZ1 letadly neúčastnícími se na cvičení jsou uplatňována pravidla třídy vzdušného prostoru „D“ stejně jako v MTMA Náměšť a příslušná stanoviště ATS zajišťují rozstup 2,5NM na každou stranu od hranice prostoru.

LKTRA201
ROZ2A
(ROZ LIBAVÁ "A")
 FL 165 
GND
49 51 59,46 N 017 40 00,47 E -
49 42 16,93 N 017 43 20,75 E -
49 34 13,89 N 017 37 40,77 E -
49 29 08,24 N 017 30 46,57 E -
49 30 12,00 N 017 17 12,00 E -
49 35 38,00 N 017 17 13,00 E -
49 40 35,00 N 017 14 55,00 E -
49 51 39,00 N 017 14 53,00 E -
49 51 59,46 N 017 40 00,47 E
Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 160 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 170.

LKTRA201 ROZ2A se aktivuje vždy společně s LKTSA100 ROZ20B.

LKTSA100
ROZ2B
(ROZ LIBAVÁ "B")
FL 245
GND
49 46 35,89 N 017 32 27,73 E -
49 45 47,94 N 017 40 53,77 E -
49 42 16,93 N 017 43 20,75 E -
49 38 58,84 N 017 38 17,85 E -
49 34 13,89 N 017 37 40,77 E -
49 33 22,90 N 017 32 39,77 E -
49 33 25,05 N 017 31 51,04 E -
49 34 40,89 N 017 28 59,77 E -
49 35 58,88 N 017 23 50,72 E -
49 44 31,88 N 017 26 35,72 E -
49 46 35,89 N 017 32 27,73 E
Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 240 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.

LKTSA100 ROZ2B se aktivuje vždy společně s LKTRA201 ROZ2A.

LKTRA202
ROZ3
(ROZ BECHYNĚ)
    FL 165    
1000 ft AGL
49 31 05,66 N 014 27 20,63 E -
49 13 46,20 N 014 49 03,70 E -
49 05 10,00 N 014 31 44,00 E -
49 05 48,00 N 014 26 48,00 E -
49 01 23,21 N 014 24 18,02 E -
49 07 31,77 N 014 12 08,96 E -
49 15 04,34 N 014 01 06,19 E -
49 31 05,66 N 014 27 20,63 E
Prostor je vertikálně využíván od 1000 ft AGL (včetně) do FL160 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru (pokud není současně aktivován prostor LKTRA205 ROZ5) je FL 170.

V případě, že současně bude aktivován prostor LKTRA205 ROZ5, bude tento prostor vertikálně využíván od 1000 ft AGL (včetně) do FL165 (včetně).

Při využívání LKTRA202 ROZ3 je nutné vyhýbat se prostoru LKP2 (TEMELÍN).

LKTRA203
ROZ3B
(ROZ BECHYNĚ "B")
1000 ft AGL 
GND
Kružnice o poloměru 3 NM
se středem v poloze uzavřené
letiště Bechyně:
49 16 22,91 N 014 30 10,05 E
Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 ft AGL (včetně).
LKTRA204
ROZ4A
(ROZ BOLETICE "A")
    FL 165    
1000 ft AGL
49 15 04,34 N 014 01 06,19 E -
49 07 31,77 N 014 12 08,96 E -
49 01 23,21 N 014 24 18,02 E -
48 40 32,97 N 014 22 20,67 E -
48 39 51,12 N 014 10 07,25 E -
48 59 25,81 N 013 39 35,43 E -
49 15 04,34 N 014 01 06,19 E
Prostor je vertikálně využíván od 1000 ft AGL (včetně) do FL160 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru (pokud není současně aktivován prostor LKTRA205 ROZ5) je FL170.

V případě současné aktivace s LKTRA205 ROZ5 bude prostor využíván od 1000 ft AGL (včetně) do FL165 (včetně).

LKTSA101
ROZ4B
(ROZ BOLETICE "B")
1000 ft AGL
GND
48 54 59,73 N 014 07 56,81 E -
48 48 32,66 N 014 16 16,87 E -
48 46 38,90 N 014 17 33,17 E -
48 43 57,47 N 014 12 43,13 E -
48 44 18,88 N 014 06 43,65 E -
48 46 20,70 N 014 01 56,84 E -
48 54 41,66 N 013 53 33,78 E -
48 54 59,73 N 014 07 56,81 E
Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 ft AGL (včetně).
LKTRA205
ROZ5
(ROZ BUDVAR)
FL 245
FL 165
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E -
49 31 05,66 N 014 27 20,63 E -
49 13 46,20 N 014 49 03,70 E -
49 05 10,00 N 014 31 44,00 E -
49 05 48,00 N 014 26 48,00 E -
49 01 23,21 N 014 24 18,02 E -
48 40 32,97 N 014 22 20,67 E -
48 39 51,12 N 014 10 07,25 E -
48 59 25,81 N 013 39 35,43 E -
49 03 12,62 N 013 33 40,47 E -
49 19 56,98 N 013 53 56,70 E -
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E
Prostor je vertikálně využíván od FL170 (včetně) do FL 240 (včetně).

Prostor bude vždy využíván společně s prostory LKTRA202 ROZ3, LKTRA204 ROZ4A a LKTRA216 TC18.

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.

LKTSA102
ROZ6
(ROZ6 DOUPOV)
FL 235
GND
50 21 44,00 N 013 06 13,00 E -
50 21 04,00 N 013 13 47,00 E -
50 18 35,00 N 013 13 45,00 E -
50 16 40,00 N 013 14 06,00 E -
50 12 51,65 N 013 15 49,68 E -
50 11 26,00 N 013 10 32,00 E -
50 10 59,00 N 013 06 26,00 E -
50 11 42,50 N 013 01 22,00 E -
50 11 51,00 N 013 01 01,00 E -
50 13 39,00 N 013 00 55,00 E -
50 17 50,42 N 013 01 19,26 E -
50 20 11,00 N 013 03 00,00 E -
50 21 44,00 N 013 06 13,00 E
Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 230 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 240.

LKTRA206
ROZ6A
(ROZ6 DOUPOV "A")
4000 ft AMSL
GND
50 34 13,47 N 013 23 35,69 E -
50 32 07,82 N 013 27 00,87 E -
50 23 23,70 N 013 15 48,91 E -
50 25 09,34 N 013 29 30,34 E -
50 27 03,84 N 013 36 21,91 E -
50 24 49,91 N 013 37 47,19 E -
50 18 36,23 N 013 13 44,90 E -
50 18 35,00 N 013 13 45,00 E -
50 21 04,00 N 013 13 47,00 E -
50 21 44,00 N 013 06 13,00 E -
50 34 13,47 N 013 23 35,69 E
Prostor je vertikálně využíván od GND do 4000 ft AMSL (včetně).

Prostor bude aktivován pouze společně s prostory LKTSA102 ROZ6 a LKTRA207 ROZ6B.

LKTRA207
ROZ6B
(ROZ6 DOUPOV "B")
     FL135     
4000 ft AMSL
50 36 23,34 N 013 45 22,11 E -
50 30 34,72 N 013 52 02,57 E -
50 24 49,91 N 013 37 47,19 E -
50 18 35,00 N 013 13 45,00 E -
50 21 04,00 N 013 13 47,00 E -
50 21 44,00 N 013 06 13,00 E -
50 34 13.47 N 013 23 35.69 E -
50 36 23,34 N 013 45 22,11 E
Prostor je vertikálně využíván od 4000 ft AMSL (včetně) do FL130 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 140.

Prostor bude aktivován pouze společně s prostory LKTSA102 ROZ6 a LKTRA206 ROZ6A.

LKTRA208
SOF1
(SOF1 DĚDICE)
FL95
GND
49 34 32,00 N 016 57 12,00 E -
49 31 17,00 N 016 57 35,00 E -
49 30 49,00 N 017 05 57,00 E -
49 28 26,00 N 017 06 35,00 E -
49 26 32,00 N 017 05 56,00 E -
49 24 38,00 N 017 04 22,00 E -
49 23 13,00 N 017 01 29,00 E -
49 22 37,00 N 016 57 49,00 E -
49 22 53,00 N 016 54 26,00 E -
49 24 22,00 N 016 50 56,00 E -
49 26 06,00 N 016 49 00,00 E -
49 28 13,00 N 016 48 15,00 E -
49 30 36,00 N 016 48 48,00 E -
49 32 35,00 N 016 50 36,00 E -
49 33 54,00 N 016 53 19,00 E -
49 34 32,00 N 016 57 12,00 E
Prostor SOF 1 bude využíván pouze ve dnech 18 - 19 SEP 2024.

Prostor bude vertikálně využíván od GND do FL090 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100.

LKTRA209
TC11
       FL 95      
3500 ft AMSL
49 33 35,75 N 016 13 18,88 E -
49 30 05,99 N 016 19 29,63 E -
49 27 16,04 N 016 12 12,59 E -
49 24 23,95 N 016 04 52,10 E -
49 21 18,47 N 016 00 38,07 E -
49 22 12,16 N 015 58 54,36 E -
49 23 07,62 N 015 52 37,73 E -
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E -
49 33 35,75 N 016 13 18,88 E
Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL (včetně) do FL 90 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100.

LKTRA210
TC12
       FL 95      
3500 ft AMSL
49 45 16,63 N 016 40 47,88 E -
49 44 15,17 N 016 56 09,52 E -
49 41 35,00 N 016 56 25,00 E -
49 39 14,39 N 016 56 40,80 E -
49 39 57,90 N 016 45 07,90 E -
49 30 05,99 N 016 19 29,63 E -
49 27 16,04 N 016 12 12,59 E -
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E -
49 33 35,75 N 016 13 18,88 E -
49 42 55,11 N 016 35 12,61 E -
49 45 16,63 N 016 40 47,88 E
Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL (včetně) do FL 90 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100.

LKTRA211
TC13
       FL 85      
3500 ft AMSL
49 50 17,74 N 015 37 23,64 E -
49 46 09,37 N 015 50 58,58 E -
49 33 35,75 N 016 13 18,88 E -
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E -
49 44 42,77 N 015 42 17,67 E -
49 46 38,74 N 015 31 13,60 E -
49 50 17,74 N 015 37 23,64 E
Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL (včetně) do FL 80 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90.

LKTRA212
TC14
       FL 95      
3500 ft AMSL
49 16 22,73 N 015 42 25,40 E -
49 11 08,75 N 015 46 53,78 E -
49 08 24,01 N 015 41 45,46 E -
49 06 53,48 N 015 32 03,66 E -
49 02 44,99 N 015 05 55,93 E -
49 03 00,98 N 014 50 22,84 E -
49 06 41,18 N 014 52 10,55 E -
49 06 06,51 N 015 03 04,55 E -
49 11 29,67 N 015 33 08,93 E -
49 16 22,73 N 015 42 25,40 E
Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL (včetně) do FL 90 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100.

LKTRA213
TC15
       FL 95      
3500 ft AMSL
49 50 17,74 N 015 37 23,64 E -
49 45 21,43 N 015 38 53,98 E -
49 39 54,56 N 015 33 47,36 E -
49 37 26,38 N 015 27 39,64 E -
49 31 03,99 N 015 27 12,46 E -
49 21 58,21 N 015 16 35,64 E -
49 14 10,97 N 014 55 19,35 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
49 13 46,20 N 014 49 03,70 E -
49 15 51,03 N 014 49 48,92 E -
49 24 45,44 N 015 14 27,75 E -
49 32 15,15 N 015 22 13,16 E -
49 39 33,98 N 015 22 44,00 E -
49 43 14,36 N 015 31 15,61 E -
49 46 38,74 N 015 31 13,60 E -
49 50 17,74 N 015 37 23,64 E
Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL (včetně) do FL 90 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100.

LKTRA214
TC16
       FL 75      
3500 ft AMSL
49 57 33,00 N 015 11 56,98 E -
49 56 05,78 N 015 12 04,68 E -
49 53 54,69 N 015 15 11,69 E -
49 50 35,84 N 015 07 57,97 E -
49 37 13,04 N 015 03 20,82 E -
49 30 46,42 N 014 41 34,91 E -
49 28 50,75 N 014 30 10,20 E -
49 31 05,66 N 014 27 20,63 E -
49 33 26,68 N 014 40 06,09 E -
49 40 04,02 N 014 58 39,06 E -
49 52 39,84 N 015 03 19,90 E -
49 57 33,00 N 015 11 56,98 E
Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL (včetně) do FL 70 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 80.

LKTRA215
TC17
       FL 95      
3500 ft AMSL
49 13 46,20 N 014 49 03,70 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
48 51 04,30 N 014 44 33,21 E -
48 43 45,80 N 014 37 38,31 E -
48 40 32,97 N 014 22 20,67 E -
49 01 23,21 N 014 24 18,02 E -
49 05 48,00 N 014 26 48,00 E -
49 05 10,00 N 014 31 44,00 E -
49 13 46,20 N 014 49 03,70 E
Tento prostor je zpravidla aktivován společně s prostorem LKTRA216 TC18 a při společné aktivaci bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL (včetně) do FL095 (včetně).

V případě samostatné aktivace bude prostor vertikálně využíván od 3500 ft AMSL (včetně) do FL090 (včetně).

LKTRA216
TC18
FL 245
FL 95
49 13 46,20 N 014 49 03,70 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
48 51 04,30 N 014 44 33,21 E -
48 43 45,80 N 014 37 38,31 E -
48 40 32,97 N 014 22 20,67 E -
49 01 23,21 N 014 24 18,02 E -
49 05 48,00 N 014 26 48,00 E -
49 05 10,00 N 014 31 44,00 E -
49 13 46,20 N 014 49 03,70 E
Prostor bude vertikálně využíván od FL095 (včetně) do FL240 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.

Prostor LKTRA216 TC18 je zpravidla aktivován společně s prostorem LKTRA215 TC17.

LKTRA217
TC19
    FL 125   
1000 ft AGL
49 41 35,00 N 016 56 25,00 E -
49 40 35,00 N 017 14 55,00 E -
49 35 38,00 N 017 17 13,00 E -
49 30 12,00 N 017 17 12,00 E -
49 31 17,00 N 016 57 35,00 E -
49 41 35,00 N 016 56 25,00 E
Prostor bude vertikálně využíván od 1000 ft AGL (včetně) do FL 120 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 130.

LKTRA218
TC20
    FL 125    
1000 ft AGL
49 51 39,00 N 017 14 53,00 E -
49 40 35,00 N 017 14 55,00 E -
49 41 35,00 N 016 56 25,00 E -
49 44 43,73 N 016 56 06,74 E -
49 51 39,00 N 017 14 53,00 E
Prostor bude vertikálně využíván od 1000 ft AGL (včetně) do FL 120 (včetně).

Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 130.

3Flight Plan Buffer Zones (FBZ)

3.1FBZ jsou vytvořeny kolem prostorů LKTRA201 (ROZ2A), LKTRA202 (ROZ3), LKTRA204 (ROZ4A), LKTRA205 (ROZ5), LKTRA207 (ROZ6B), LKTRA216 (TC18), LKTRA217 (TC19), LKTRA218 (TC20), LKTSA100 (ROZ2B) a LKTSA102 (ROZ6) pro účely plánování. Účelem FBZ je ověření správnosti FPL.

3.2Označení FBZ je stejné jako označení výše uvedených prostorů, kolem kterých je zřízen, a je doplněno písmenem „Z“.

3.3Doba aktivace FBZ je identická s dobou aktivace LKTRA201 (ROZ2A), LKTRA202 (ROZ3), LKTRA204 (ROZ4A), LKTRA205 (ROZ5), LKTRA207 (ROZ6B), LKTRA216 (TC18), LKTRA217 (TC19), LKTRA218 (TC20), LKTSA100 (ROZ2B) a LKTSA102 (ROZ6).

3.4FBZ jsou spravovány AMC.

Označení, název a vodorovná hranice Horní hranice
Spodní hranice
Poznámky
(čas aktivace a FUA restrikce)
LKTRA201Z se skládá z LKTRA201Z PART1 a LKTRA201Z PART2
LKTRA201Z PART1
Vodorovná hranice identická s LKTRA201
FL 95
GND
Prostory spravované AMC (AMA)

Doba činností bude publikována v AUP/UUP

FUA restrikce:
LKTRA201ZR - Není k dispozici pro provoz.

LKTRA201Z PART2
49 56 49,97 N 017 42 40,50 E -
49 56 36,97 N 017 11 35,94 E -
49 53 41,29 N 017 07 08,68 E -
49 39 50,18 N 017 07 13,38 E -
49 34 53,84 N 017 09 31,89 E -
49 28 18,26 N 017 09 31,71 E -
49 25 27,73 N 017 13 24,19 E -
49 24 01,74 N 017 31 43,85 E -
49 24 54,42 N 017 35 16,24 E -
49 31 28,69 N 017 44 11,21 E -
49 40 46,20 N 017 50 44,91 E -
49 42 23,27 N 017 51 12,27 E -
49 54 38,60 N 017 46 56,87 E -
49 56 49,97 N 017 42 40,50 E
FL 165
FL 95
LKTRA202Z se skládá z LKTRA202Z PART1 a LKTRA202Z PART2
LKTRA202Z PART1
Vodorovná hranice identická s LKTRA202
     FL 95     
1000 ft AGL
Prostory spravované AMC (AMA)

Doba činností bude publikována v AUP/UUP

FUA restrikce:
LKTRA202ZR - Není k dispozici pro provoz.

LKTRA202Z PART2
49 36 13,44 N 014 24 32,73 E -
49 17 16,66 N 013 53 32,86 E -
49 13 06,43 N 013 53 23,99 E -
49 03 47,80 N 014 07 03,60 E -
48 56 24,85 N 014 21 40,06 E -
48 56 22,06 N 014 26 43,23 E -
48 58 13,85 N 014 30 36,93 E -
49 00 10,25 N 014 31 43,01 E -
49 00 10,00 N 014 34 17,05 E -
49 11 03,40 N 014 56 14,30 E -
49 15 16,43 N 014 57 01,70 E -
49 35 55,89 N 014 31 10,35 E -
49 36 13,44 N 014 24 32,73 E
FL 165
FL 95
LKTRA204Z se skládá z LKTRA204Z PART1 a LKTRA204Z PART2
LKTRA204Z PART1
Vodorovná hranice identická s LKTRA204
     FL 95     
1000 ft AGL
Prostory spravované AMC (AMA)

Doba činností bude publikována v AUP/UUP

FUA restrikce:
LKTRA204ZR - Není k dispozici pro provoz.

LKTRA204Z PART2
49 20 00,88 N 014 04 26,01 E -
49 20 07,36 N 013 57 47,48 E -
49 01 15,83 N 013 31 53,37 E -
48 57 15,04 N 013 32 07,05 E -
48 35 30,86 N 014 06 02,00 E -
48 34 46,76 N 014 09 08,18 E -
48 35 43,64 N 014 25 46,38 E -
48 38 22,96 N 014 29 41,77 E -
49 02 18,82 N 014 32 00,12 E -
49 04 34,79 N 014 30 26,67 E -
49 11 15,51 N 014 17 15,08 E -
49 20 00,88 N 014 04 26,01 E
FL 165
FL 95
LKTRA205Z
49 43 27,10 N 014 19 50,84 E -
49 43 28,39 N 014 16 25,49 E -
49 42 33,11 N 014 13 18,70 E -
49 23 22,43 N 013 48 21,65 E -
49 04 41,66 N 013 25 46,26 E -
49 00 49,46 N 013 26 26,09 E -
48 35 30,86 N 014 06 02,00 E -
48 34 46,76 N 014 09 08,18 E -
48 35 43,64 N 014 25 46,38 E -
48 38 22,96 N 014 29 41,77 E -
49 00 10,25 N 014 31 47,64 E -
49 00 10,00 N 014 34 17,05 E -
49 11 03,40 N 014 56 14,30 E -
49 15 16,43 N 014 57 01,70 E -
49 42 29,50 N 014 22 55,95 E -
49 43 27,10 N 014 19 50,84 E
FL 245
FL 165
Prostory spravované AMC (AMA)

Doba činností bude publikována v AUP/UUP

FUA restrikce:
LKTRA205ZR - Není k dispozici pro provoz.

LKTRA207Z se skládá z LKTRA207Z PART1 a LKTRA207Z PART2
LKTRA207Z PART1
Vodorovná hranice identická s LKTRA207
     FL 95     
4000 ft AMSL
Prostory spravované AMC (AMA)

Doba činností bude publikována v AUP/UUP

FUA restrikce:
LKTRA207ZR - Není k dispozici pro provoz.

LKTRA207Z PART2
50 41 32,28 N 013 46 20,78 E -
50 38 52,18 N 013 19 35,14 E -
50 23 54,80 N 012 58 48,38 E -
50 20 56,23 N 012 58 09,57 E -
50 18 26,58 N 013 00 01,38 E -
50 16 57,31 N 013 03 12,46 E -
50 16 39,75 N 013 06 33,16 E -
50 14 45,06 N 013 07 47,83 E -
50 13 10,79 N 013 13 43,63 E -
50 20 22,12 N 013 41 21,85 E -
50 27 30,24 N 013 59 05,29 E -
50 31 46,03 N 014 00 22,75 E -
50 40 27,98 N 013 50 24,52 E -
50 41 32,28 N 013 46 20,78 E
FL 135
FL 95
LKTRA216Z
49 18 58,27 N 014 46 55,27 E -
49 10 30,01 N 014 29 50,67 E -
49 11 03,25 N 014 25 30,80 E -
49 09 15,55 N 014 20 38,29 E -
49 02 25,86 N 014 16 47,13 E -
48 39 37,11 N 014 14 42,11 E -
48 37 21,90 N 014 16 14,51 E -
48 35 50,81 N 014 19 11,25 E -
48 35 24,82 N 014 22 51,55 E -
48 39 33,12 N 014 42 33,76 E -
48 48 56,87 N 014 51 28,14 E -
49 09 37,84 N 015 01 37,36 E -
49 12 07,32 N 015 00 55,12 E -
49 18 29,19 N 014 53 02,26 E -
49 18 58,27 N 014 46 55,27 E
FL 245
FL 95
Prostory spravované AMC (AMA)

Doba činností bude publikována v AUP/UUP

FUA restrikce:
LKTRA216ZR - Není k dispozici pro provoz.

LKTRA217Z se skládá z LKTRA217Z PART1 a LKTRA217Z PART2
LKTRA217Z PART1
Vodorovná hranice identická s LKTRA217
     FL 95     
1000 ft AGL
Prostory spravované AMC (AMA)

Doba činností bude publikována v AUP/UUP

FUA restrikce:
LKTRA217ZR - Není k dispozici pro provoz.

LKTRA217Z PART2
49 46 39,05 N 016 55 21,41 E -
49 45 53,91 N 016 52 10,99 E -
49 44 20,86 N 016 49 47,06 E -
49 42 18,18 N 016 48 36,66 E -
49 29 04,41 N 016 50 08,62 E -
49 26 27,35 N 016 54 07,98 E -
49 25 01,95 N 017 19 53,24 E -
49 27 59,49 N 017 24 51,49 E -
49 36 21,65 N 017 24 54,34 E -
49 43 29,62 N 017 21 36,51 E -
49 45 25,76 N 017 17 55,97 E -
49 46 39,05 N 016 55 21,41 E
FL 125
FL 95
LKTRA218Z se skládá z LKTRA218Z PART1 a LKTRA218Z PART2
LKTRA218Z PART1
Vodorovná hranice identická s LKTRA218
     FL 95     
1000 ft AGL
Prostory spravované AMC (AMA)

Doba činností bude publikována v AUP/UUP

FUA restrikce:
LKTRA218ZR - Není k dispozici pro provoz.

LKTRA218Z PART2
49 56 39,79 N 017 16 55,26 E -
49 56 37,62 N 017 12 47,59 E -
49 48 21,14 N 016 50 21,80 E -
49 45 50,19 N 016 48 16,66 E -
49 39 24,51 N 016 48 54,99 E -
49 36 45,25 N 016 52 56,28 E -
49 35 25,11 N 017 17 37,89 E -
49 38 23,46 N 017 22 36,92 E -
49 52 59,24 N 017 22 36,60 E -
49 55 17,82 N 017 20 33,30 E -
49 56 39,79 N 017 16 55,26 E
FL 125
FL 95

4Zásady pro využití prostorů pro AMPLE STRIKE 2024:

4.1Tyto prostory mají charakter dočasně rezervovaných prostorů (TRA) s výjimkou LKTSA100 ROZ2B, LKTSA101 ROZ4B a LKTSA102 ROZ6, které mají charakter dočasně vyhrazených prostorů (TSA);

4.2Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.

4.3Tyto prostory jsou, pokud v tomto SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.

4.4Při využívání prostorů je nezbytné respektovat pravidla pro minimální výšku přeletu nad hustě zastavenými místy, rovněž je nezbytné respektovat dotčené zakázané a nebezpečné prostory.

4.5Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.

4.6Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR (ENR 1.1.9).

4.7V souvislosti s tímto cvičením bude rovněž využit prostor LKTSA1, přičemž nebude docházet k souběžné aktivaci LKTSA1 a LKTRA204 ROZ4A a nebo LKTSA101 ROZ4B.

5Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení do prostorů pro AMPLE STRIKE 2024:

5.1Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha, ACC Praha, MAPP Náměšť a MAPP Čáslav. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované;

5.2Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení těmito prostory mohou být výjimečně povoleny s ohledem na charakter probíhajícího výcviku a s ohledem na druh prostoru (TRA nebo TSA). Níže uvedeným letům bude vstup povolen bez ohledu na charakter výcviku:

5.2.1Lety Letecké služby Policie ČR, lety pro záchranu lidského života (SAR, LZZS) a lety letecké hasičské služby, které mohou vstoupit do prostorů pro toto cvičení na základě povolení vydaného:

5.2.2Lety v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO ČR (Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky), které mají přednost před lety v rámci tohoto cvičení. Vstup těchto letů do prostorů pro toto cvičení však podléhá letovému povolení vydanému CRC (Středisko řízení a uvědomování).

5.2.3Jednotlivé odlety a přílety motorových letadel z/na VFR letiště a registrované plochy SLZ dotčené tímto cvičením (týká se pouze prostorů od GND). Tyto lety budou individuálně povolovány na základě předchozí koordinace, v závislosti na aktuálním využití daného prostoru. Letová povolení jednotlivým letadlům vydává:

5.3Omezení ve využití tratí ATS a DCT bude zajištěno prostřednictvím EU restrictions prostřednictvím CADF (Centralized Airspace Data Function) Network Manager Eurocontrol.

6Kontakty: