SUP 5/24
Datum vydání: 04 APR 24
Účinnost od: 18 APR 24
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKPR
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: X0070/24
PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD

Výškový mechanismus tvořící překážku 0,95 km / 0,51 NM SV od ARP LKPR před Terminálem 1 v místě vymezeném souřadnicemi:

Poloměr pracovního prostoru jeřábu je 70 m.

Maximální výška překážky 57 m AGL / nadmořská výška 421,0 m AMSL.

Překážka je označena denním i nočním překážkovým značením dle EASA CS-ADR-DSN.