1.Úvod

1.1Všeobecně

1.1.1Vydáváním VFR příručky České republiky je pověřeno Řízení letového provozu ČR, s.p. − Středisko AIM.

1.1.2Informace obsažené v této příručce jsou určeny pilotům letů VFR, které jsou prováděny nad územím ČR.

1.1.3Piloti letů VFR, hodlající provést mezinárodní let, musí vzít na vědomí, že informace obsažené v této příručce neobsahují pravidla a postupy, které se aplikují v zahraničí a musí proto získat informace z AIP nebo VFR příručky příslušného státu.

1.1.4Piloti letů VFR musí vzít na vědomí, že příručka nenahrazuje komplexnější informace, které jsou obsaženy v  AIP ČR a  leteckých předpisech.

1.1.5V případě, že by se informace v této příručce odchýlily od AIP, za platné musí být považovány informace zveřejněné v AIP.

1.1.6Jakékoliv změny týkající se obsahu této příručky budou doplněny v příslušném termínu AIRAC nebo v nejbližším vhodném termínu po něm.

1.2Struktura VFR příručky

1.2.1Část 1 - Všeobecné údaje (VFR-GEN)

1.2.2Část 2 - Tratě (VFR-ENR)

1.2.3Část 3 - Letiště (VFR-AD)

1.2.4Část 4 - Plochy SLZ (VFR-SLZ)

1.2.5Část 5 - Heliporty (VFR-HEL)

1.3Kontakt pro případ zjištění chyby nebo nesrovnalosti v údajích

VFR příručka je sestavována tak, aby informace dodané odpovědnými subjekty na středisko AIM byly publikovány tak přesně a kompletně, jak byly dodány. V případě zjištění chyby nebo nesrovnalostí v údajích, které by přesto mohly být zjištěny, stejně jako jakákoliv korespondence související s VFR příručkou kontaktujte:

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787
252 61 Jeneč
 aim@ans.cz
fax +420 220 372 702