SUP 13/20
Datum vydání: 17 DEC 20
Účinnost od: 01 JAN 21
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKHS
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y2577/20
Hosín (LKHS) - provoz pouze VFR den

1Letiště Hosín (LKHS) je do odvolání použitelné jen pro provoz VFR ve dne. Světelné zabezpečovací zařízení je mimo provoz.