5.Pověřené úřady a organizace

5.1Civilní letectví

5.1.1Ústřední úřad ve věcech civilního letectví:

Ministerstvo dopravy České Republiky
odbor civilního letectví
nábřeží Ludvíka Svobody 12
P.O.Box 9, 110 15 Praha 1
telephone 225 131 357 - ředitel OCL
fax 225 131 032 - ředitel OCL
 sekretariat.220@mdcr.cz
SITA: PRGTOYA, SITA: PRGMT8X
AFTN: LKPRYAYX
 http://www.mdcr.cz

5.1.2Úřad pro civilní letectví:

ÚCL - Úřad pro civilní letectví
letiště Ruzyně
160 08 Praha 6
telephone 225 422 080
fax 220 561 823
 caa@caa.cz
 http://www.caa.cz

5.1.3Odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Beranových 130
199 01 Praha 99 - Letňany
telephone 266 199 231 - sekretariát
fax 266 199 234
telephone 724 300 800 - hlášení nehod H24
 INFO@uzpln.cz
 http://www.uzpln.cz

5.1.4Letecká amatérská asociace

LAA Letecká amatérská asociace ČR
Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
telephone 242 403 270

 laacr@laacr.cz
 http://www.laacr.cz

Poznámka: Letecká amatérská asociace je pověřena Ministerstvem dopravy ČR správou sportovních létajících zařízení (SLZ) v ČR. Ověřuje letovou způsobilost, vydává technické průkazy, technické normy, předpisy i pilotní průkazy, vede centrální evidenci pilotů a SLZ, přiděluje poznávací značky pro SLZ, kontroluje, informuje a školí piloty SLZ. Agenda zahrnuje letouny i vrtulníky a vírníky kategorie ultralight, padákové kluzáky, motorové padákové kluzáky, závěsné kluzáky a motorové závěsné kluzáky.