Vybrat sekci

LKCR - Chrudim

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKCR - Chrudim

StatutVeřejné vnitrostátní letiště
ProvozVFR den, výsadková činnost
ARP: 49° 56' 11" N, 15° 46' 50" E
2 km WSW Chrudim
ELEV: 978 ft / 298 m
Okruh: 2300 ft / 700 m AMSL
Provozní doba15 APR-15 OCT
SAT, SUN,HOL 0800-1500
jinak v době provozu aeroklubu nebo O/R 24 HR předem
PalivoAVGAS 100 LL (omezeně)
OlejAEROSHELL W 100 (omezeně)
Hangárovánípo dohodě omezeně
Servisjen menší opravy
Ubytování20 míst - po předchozím dohovoru nebo hotel ve městě
Restauracerestaurant ve městě
Dopravataxi
Frekvence
Chrudim RADIO122,805
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: NIL

AD se nachází v MCTR Pardubice. ATZ je součástí MCTR Pardubice. Mimo MCTR Pardubice je tvořena příslušným doplňkem do kruhu o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem v ARP AD LKCR a vertikálně sahá od GND do 1000 ft/300 m AGL. Nad touto výškou je ATZ součástí MTMA Pardubice.

  Letištní okruhy RWY 06/24 se provádí na jih za dodržení postupů pro omezení hluku.

   TWY nejsou zřízeny. Pojíždění se provádí pouze po RWY 06/24.

    RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
    24 240° 980 x 26 5700 kg / 0,7 MPa 980 1010 980 980
    06 060° 980 x 26 5700 kg / 0,7 MPa 980 1010 980 980
    Kontakty

    Aeroklub ČR - Chrudim, z.s.
    Sečská 25, 537 01 Chrudim, telephone/fax +420 469 638 539, telephone +420 728 365 766,  info@letistechrudim.cz

    VOC
    ADC
    Zoom inZoom out

    1Pravidla a omezení místního letového provozu

    1.1Pohybové plochy mohou být nezpůsobilé v zimním období (odklízení sněhu není zajišťováno) a po dlouhotrvajících deštích.

    1.2AD se nachází v MCTR Pardubice. ATZ je součástí MCTR Pardubice. Mimo MCTR Pardubice je tvořena příslušným doplňkem do kruhu o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem v ARP AD LKCR a vertikálně sahá od GND do 1000 ft/300 m AGL. Nad touto výškou je ATZ součástí MTMA Pardubice.

    1.3TWY nejsou zřízeny. Pojíždění se provádí pouze po RWY 06/24.

    1.4Postupy pro omezení hluku

    1.4.1Z protihlukových důvodů je pro všechna motorová letadla stanoveno:

    1.4.1.1Výška letu po okruhu RWY 06/24 je 2300 ft / 700 m AMSL.

    1.4.1.2Tvar letištního okruhu pro RWY 06:
    Co nejdříve po vzletu vybočit od směru vzletu 15° doprava. 1. zatáčku zahájit tak, aby nedošlo k přelétávání obytných částí města Chrudim. 2. zatáčku provést před městem Slatiňany. Úsek po větru provést mimo obydlenou část oblasti Podhůra (jižně od ní). 3. zatáčku zahájit před obcí Rabštejnská Lhota tak, aby nedošlo k jejímu přelétnutí. 3. zatáčku dokončit tak, aby úsek po větru a před 4. zatáčkou svíral úhel 120°.

    1.4.1.3Tvar letištního okruhu pro RWY 24:
    Co nejdříve po vzletu vybočit od směru vzletu 15° doleva. 1. zatáčku přetočit tak, aby byl úsek okruhu napříč větru proveden mezi obcí Rabštejnská Lhota a obydlenou částí oblasti Podhůra. Úsek po větru provést jižně od obydlené části oblasti Podhůra. 3. zatáčku zahájit před městem Slatiňany. Úsek před poslední zatáčkou provést nad silnicí Slatiňany-Chrudim. Nepřelétávat obytné části města Chrudim.

    1.4.1.4SAT, SUN, HOL - 1200-1300 lokálního času omezeny vzlety a přistání motorových letadel.

    1.5Letištní okruhy

    1.5.1Letištní okruhy RWY 06/24 se provádí na jih za dodržení postupů pro omezení hluku.

    2Doplňující informace

    2.1Mimo provozní dobu jsou přílety na letiště povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

    2.2Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m, nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).

    2.3Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24H předem.

    3Poplatky za použití letiště

    3.1Přistávací poplatky

    Za tunu MTOW 40,00

    3.2Parkovací poplatky

    Za hodinu a tunu MTOW 5,00

    První dvě hodiny zdarma

    Hangárování pouze v omezené míře po dohodě s provozovatelem letiště.

    3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

    NIL