Vybrat sekci

LKPR - PRAHA/Ruzyně

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKPR - PRAHA/Ruzyně

StatutVeřejné mezinárodní letiště
ProvozIFR, VFR
ARP: 50° 06' 03" N, 14° 15' 36" E
277° GEO - 10 km Pražský hrad
ELEV: 1234 ft / 376 m
Provozní dobaH 24
PalivoTurbo Fuel JET A-1, AVGAS 100 LL
OlejNIL
HangárováníO/R
ServisO/R
UbytováníHoliday Inn Prague Airport, Ramada Airport Hotel Prague, Courtyard by Marriott Prague Airport. Ubytovací služby cestovních kanceláří v budovách terminálů 1, 2 a 3.
RestauraceRestaurace v budovách terminálu 1, 2 a 3.
DopravaPůjčovny automobilů, autobusy městské hromadné dopravy, taxi včetně mikrobusů taxi, pravidelná přeprava autobusy a individuální přeprava automobily.
Frekvence
Ruzyně ATIS122,160
Ruzyně RADAR/INFORMATION118,310
Ruzyně RADAR/APPROACH119,010
Ruzyně TOWER134,560
Ruzyně GROUND121,910
Ruzyně DELIVERY120,060
Praha RADAR/APPROACH120,530
127,580
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: H 24

1POZORNĚ SLEDUJTE možný VFR provoz na okruhu místního letiště, služba řízení neposkytuje informace o tomto provozu.

2Nadmořské výšky v závorkách jsou pro noční VFR lety.

3Kontrola statutu CTR/TMA LKVO na FREQ 123,030 - pro více informací zkontroluj zadní stranu mapy.

Pravidla pro aktivaci CTR/TMA VODOCHODY a TMA VIII PRAHA

Platnost prostoru TMA VIII PRAHA pouze pokud CTR a TMA II Vodochody není aktivní. Informace o statutu CTR a TMA II Vodochody jsou vysílány na FREQ 123,030.

Mimo dobu aktivace TMA I Vodochody tento prostor zaniká a klasifikace vzdušného prostoru se mění na třídu E. Informace o statutu prostoru TMA I Vodochody jsou vysílány na FREQ 123,030.

4Velitelé letadel plánující přistání na LKPR nebo odlet z LKPR bez letového plánu jsou povinni mít potvrzený letištní slot, viz doplňující informace.

Nouzový telefon v případě ZTRÁTY SPOJENÍ +420 220 373 957.

  Po přistání na RWY 06/24 je zakázán výjezd po RWY 12, pokud ATC nestanoví jinak. Je zakázáno pojíždění letadel na RWY 12 po RWY 06/24, s výjimkou úseku mezi TWY L a TWY D.

   Označení Umístění Souřadnice
   SIERRA Beroun (dálniční most) 49° 57' 42" N 014° 04' 58" E Vstupní / výstupní
   NOVEMBER Velvary (silo) 50° 16' 06" N 014° 14' 21" E Vstupní / výstupní
   WHISKY Kačice (dálniční přejezd) 50° 09' 10" N 013° 58' 59" E Vstupní / výstupní
   ECHO Radotín (železniční stanice) 49° 59' 10" N 014° 21' 41" E Vstupní / výstupní
   TANGO Dálniční křižovatka 50° 02' 59" N 014° 16' 22" E
   ALFA Benzinová pumpa 50° 08' 17" N 014° 14' 38" E
   BRAVO Železniční přejezd 50° 11' 16" N 014° 11' 09" E
   CHARLIE Hrad 50° 11' 18" N 014° 02' 28" E
   Přílety Pořadí traťových bodů
   NOVEMBER 2 NOVEMBER - BRAVO - ALFA
   WHISKY 2 WHISKY - CHARLIE - BRAVO - ALFA
   SIERRA 2 SIERRA - TANGO
   ECHO 2 ECHO - TANGO
   Odlety Pořadí traťových bodů
   NOVEMBER 2 ALFA - BRAVO - NOVEMBER
   WHISKY 2 ALFA - BRAVO - CHARLIE - WHISKY
   SIERRA 2 TANGO - SIERRA
   ECHO 2 TANGO - ECHO
   RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
   06 060° 3715 x 45 PCN 75/R/B/W/T 3715 3775 3715 3715
   24 240° 3715 x 45 PCN 75/R/B/W/T 3715 3775 3715 3715
   12 122° 3250 x 45 PCN 62/R/B/X/T 3250 3310 3250 3250
   30 302° 3250 x 45 PCN 62/R/B/X/T 3250 3310 3250 3250
   Kontakty

   Letiště Praha, a.s.
   K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, Ruzyně, telephone +420 220 111 111, telephone +420 220 115 890, fax +420 235 350 922,  LKPR@prg.aero, AFTN: LKPRYDYX

   VOC
   ADC
   Hot spots
   PDC
   Zoom inZoom out

   1Pravidla a omezení místního letového provozu

   1.1Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše

   1.1.1Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem FOLLOW ME nezavádí a bude jim poskytována služba řízení v místě stání.

   1.1.2Vjezd letadla do stání na vlastní pohon je povolen pokud je v místě stání přítomna služba řízení.

   1.1.3Služba řízení letadel na odbavovací ploše při výjezdu ze stání bude poskytována pouze na vyžádání.

   1.1.4Služba řízení letadel při výjezdu/ vjezdu ze/ na stání jiná, než jsou stání na odbavovacích plochách, bude poskytována pouze na vyžádání provozovatele nebo velitele letadla.

   1.1.5Během pojíždění po odbavovací ploše zodpovídá velitel letadla sám za zabránění střetnutí s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty.

   1.1.6Z důvodu zvýšení propustnosti odbavovací plochy SEVER je provozovatel letiště (Letiště Praha, a.s.) oprávněn nařídit uvolnění stání a přetah letadla na jím určené náhradní odstavné/odbavovací stání v případech, kdy doba stání letadla na odbavovacím stání překročí 180 minut.

   1.1.7Na odbavovacích plochách LKPR je zakázáno provádění motorových zkoušek, vyjma stání E3 až E7 na odbavovací ploše VÝCHOD v režimu volnoběhu pro vrtulové letouny s rozpětím křídel max. 29 m v době od 0600 do 2200 (0500-2100).

   1.2Pojíždění

   1.2.1Pojíždění letadel s využitím vlastních motorů je povoleno pouze na pohybové ploše letiště. Pojíždění mimo pohybovou plochu letiště je zakázáno.

   1.2.2Pro zahájení pojíždění na odbavovací ploše letiště se z bezpečnostních důvodů musí používat pouze minimální výkon motorů.

   1.2.3Objíždění ostatních letadel v blízkosti vyčkávacích míst je plně v odpovědnosti velitele letadla, protože bezpečný rozestup zde není zajištěn.

   1.2.4Po přistání na RWY 06/24 je zakázán výjezd po RWY 12, pokud ATC nestanoví jinak. Je zakázáno pojíždění letadel na RWY 12 po RWY 06/24, s výjimkou úseku mezi TWY L a TWY D.

   1.2.5TWY FF je uzavřena pro veškerý provoz letadel.

   1.2.6Omezení rychlosti pojíždění na max 15 kt platí v následujících úsecích:

   TWY D mezi TWY L a TWY J;
   TWY G mezi TWY L a TWY B;
   TWY H mezi TWY L a TWY B;
   TWY H1.

   1.2.7Pojíždění vrtulníků za letu z/na TWY Q1 na/z APN Bell je povoleno pouze pro vrtulníky s průměrem rotoru do 15 m.

   1.2.8Pojíždění vrtulníků vybavených kolovým podvozkem je povoleno pouze v režimu pozemního pojíždění. V případě poruchy kolového podvozku znemožňující pojíždění po zemi je povoleno pojíždění za letu.

   1.3HIGH INTENSITY RWY OPERATIONS - HIRO

   1.3.1Postupy HIRO se aplikují v době od 0500 do 2100 (0400 - 2000).

   1.3.2Piloti, kteří nemohou splnit požadavky HIRO system jsou žádáni, aby toto oznámili ATC co nejdříve.

   1.4Přílety

   1.4.1Piloti jsou žádáni aby, kdykoliv to podmínky umožní, po přistání vyklidili RWY na následující pojezdové dráhy:

   TYPE CLASS RWY 24 RWY 06 RWY 30 RWY 12
   MEDIUM-JET
   LDA
   D RET* 2075 m L RET* 1558 m B 2448 m G 2099 m P 1690 m R 2535 m
   MEDIUM-PROP
   LDA
   C 1309 m D RET* 2075 m L RET* 1558 m G 2099 m P 1690 m

   1.4.2Pro zajištění minimálních časů obsazení RWY je doporučeno pojmenovat očekávaný výjezd z RWY během briefingu před přistáním. Piloti jsou žádáni, aby plánovali ten výjezd, který je proveditelný a nesnažili se o vyjetí dřívějším výjezdem, aby se předešlo jeho minutí a následnému pomalému pojíždění k dalšímu.

   1.5Odlety

   1.5.1Kdykoliv to podmínky na RWY umožní, piloti by měli být připraveni akceptovat vzlet z následující křižovatky:

   TYPE CLASS RWY 24 RWY 06 RWY 30 RWY 12
   MEDIUM-JET
   TORA
   THR 3715 m E 3077 m THR 3250 m D 2757 m
   MEDIUM-PROP
   TORA
   B 2557 m D 2266 m R 2590 m G 2238 m

   1.5.2Všechny kontroly v kabině by měly být dokončeny před vstupem na RWY. Kontroly prováděné na RWY by měly být omezeny na minimum.

   1.5.3Piloti by měli provést vstup na RWY neprodleně po obdržení povolení a být připraveni provést vzlet přímo z pojíždění, bude-li to nutné.

   1.6Letové postupy

   1.6.1Nouzový telefon v případě ZTRÁTY SPOJENÍ +420 220 373 957.

   1.6.2Výška základny oblačnosti se udává vzhledem k nadmořské výšce 380 m. V případě, že při přistání nebo vzletu na RWY 24 bude letadlu předána výška základny oblačnosti změřená vzhledem k jiné nadmořské výšce, bude na to posádka zvlášť upozorněna.

   1.6.3Bez ohledu na minimální letové výšky na ATS tratích v CTR Ruzyně, letadlo nacházející se v CTR Ruzyně, může po souhlasu APP Praha letět ve vzdálenosti 5,4 NM DME OKL ve výšce 2600 ft.

   1.6.4Provoz palubních odpovídačů módu S, je-li letadlo na zemi

   1.6.4.1Provozovatelé letadel využívající letiště Praha/Ruzyně musí zajistit, aby palubní odpovídače módu S byly schopné provozu, když je letadlo na zemi.

   1.6.4.2Posádka letadla musí nastavit XPNDR nebo ekvivalentní volbu, AUTO je-li k dispozici, nikoliv OFF nebo STDBY, a nastavit přidělený kód A:

   1. Při žádosti o pojíždění.
   2. Po přistání do té doby, než je letadlo zaparkováno na stání.

   1.6.4.3Posádka letadla vybaveného odpovídačem s možností nastavení identifikace musí tuto identifikaci také nastavit. Nastavení odpovídá identifikaci letadla podle pole 7 letového plánu (např. BAW123, AFR456, SAS945...).

   1.6.4.4Identifikace letadla musí být nastavena od žádosti o PUSH BACK nebo pojíždění, podle toho co nastane dříve, pomocí FMS nebo ovládacího panelu odpovídače.

   1.6.4.5Během parkování musí posádka letadla nastavit Mode A kód 0000 a následně nastavit odpovídač módu-S do polohy OFF.

   1.6.5Přílety

   1.6.5.1Velitelé letadel plánující přistání na LKPR jsou povinni mít potvrzený letištní slot podle článku 2.1.

   1.6.5.2Piloti letadel provádějící let VFR a zamýšlející vstoupit do CTR Ruzyně jsou žádáni, aby do CTR vstupovali vždy pod spodní hranicí TMA Praha nebo pod spodní hranicí TMA Vodochody.

   1.6.5.3Piloti letadel při letech VFR vstupujících do CTR Ruzyně z prostoru třídy G nebo E musí nejméně 3 minuty před vstupem do CTR navázat spojení na kmitočtu Ruzyně RADAR 118,310, nastavit kód A2000 na odpovídači SSR podle VFR-ENR 4.1, pokud předtím nedostali od stanoviště ATS pokyn k nastavení diskrétního kódu, a předat následující údaje o letu:

   1.6.5.4Velitelé letadel plánujících přistání v CTR Ruzyně mimo LKPR musí při vstupu do CTR oznámit s letištěm nebo provozním místem určení i očekávaný čas příletu. Hlášení o přistání jsou povinni odevzdat v souladu s kapitolou VFR-ENR 2, článkem 2.3.6. K telefonickému hlášení na TWR Ruzyně se použije číslotelephone +420 220 374 048.

   Poznámka: Povinnost předat hlášení o přistání telefonicky, v případě, že to není možné jiným způsobem, se nevztahuje na lety vrtulníků letecké záchranné služby, Policie ČR a lety SAR. Velitelé těchto letadel mohou, pokud předpokládají, že bude přistání bezpečně dokončeno, vyslat zprávu podobnou hlášení o přistání radiotelefonicky příslušnému stanovišti.

   1.6.5.5Velitelé letadel jsou žádáni, aby při navázání spojení potvrdili informaci ATIS a zopakovali dané QNH.

   1.6.6Zkrácené přistání VFR letů do MTOW 7000 kg na RWY 30

   1.6.6.1Provedení zkráceného přistání letadel letících podle pravidel VFR, bez ohledu na ostatní provoz probíhající současně na RWY 24 nebo RWY 06, se může povolit na RWY 30 pod podmínkou, že letadlo po přistání uvolní RWY 30 nejpozději na TWY P..

   1.6.6.2Všeobecné podmínky pro zkrácené přistání letadel letících podle pravidel VFR na RWY 30:

   1.6.6.3V případě provádění nezdařeného přiblížení na RWY 30 je velitel letadla povinen točit doleva nejpozději na úrovni TWY R a pokračovat na bod TANGO tak, aby v žádném případě nepřeletěl úroveň křižovatky RWY 30 a TWY P a neohrozil provoz na RWY 24 nebo RWY 06 a stoupat MAX 2500 ft.

   1.6.7Odlety

   1.6.7.1Velitelé letadel odlétající bez letového plánu musí mít potvrzený letištní slot podle článku 2.1.

   1.6.7.2Při letech VFR musí piloti odlétávajících letadel navázat spojení s Ruzyně DELIVERY za účelem předání níže uvedených údajů o letu a obdržení letového povolení a nastavit kód A2000 na odpovídači SSR podle VFR-ENR 4.1, pokud nedostali pokyn k nastavení jiného kódu. Požadované údaje o letu:

   1.6.7.3Velitelé odlétávajících letadel VFR bez letového plánu musí předat příslušné údaje o letu, nejméně 10 minut před žádostí o schválení pojíždění na kmitočtu Ruzyně DELIVERY, při žádosti o ATC povolení. Výjimečně lze oznámení (údajů) o letu předat telefonicky na telephone 220 374 198, nejméně 10 minut před žádostí o povolení k pojíždění. Piloti vrtulníků letecké záchranné služby, SAR a Policie ČR předávají údaje o letu bezprostředně před vzletem na kmitočtu Ruzyně TWR, kde obdrží ATC povolení.

   1.6.7.4Pro schválení pojíždění musí velitel letadla navázat spojení na kmitočtu GROUND. DELIVERY nebude zvlášť předávat pokyny k přechodu na kmitočet GROUND.

   1.6.7.5Schválení k zahájení pojíždění obdrží velitel letadla na Ruzyně GROUND.

   1.6.7.6VFR standardní příletové a odletové tratě na/z letiště Praha/Ruzyně jsou znázorněny na Mapě příletů a odletů za VFR.

   VFR vstupní a výstupní body do/z CTR LKPR
   Označení Poloha Souřadnice
   SIERRA Beroun (dálniční most) 49 57 42 N 014 04 58 E
   NOVEMBER Velvary (silo) 50 16 06 N 014 14 21 E
   WHISKY Kačice (dálniční přejezd) 50 09 10 N 013 58 59 E
   ECHO Radotín (železniční stanice) 49 59 10 N 014 21 41 E

   1.6.7.7Velitelé letadel, kteří plánují vzlet z CTR Ruzyně mimo LKPR musí předat údaje o zamýšleném letu (podle 13.6.6.1) nejméně 10 minut před zamýšleným vzletem, telefonicky na stanovišti
   TWR Ruzyně telephone +420 220 374 048

   Před vzletem musí piloti navázat radiotelefonní spojení s příslušným stanovištěm na kmitočtu, který získali při vydání odletového povolení. Nebyl-li součástí odletového povolení jiný kód, nastaví na odpovídači SSR kód A2000 podle VFR-ENR 4.1. V případě, že navázání spojení před vzletem není možné, musí zahájit vzlet v čase, který byl předán při telefonické koordinaci a navázat radiotelefonní spojení co nejdříve po vzletu.

   Poznámka: Piloti vrtulníků letecké záchranné služby, Policie ČR a SAR předávají údaje o letu bezprostředně před vzletem. V případě odletu z místa v CTR, kde není rádiové spojení, mohou předat údaje o letu ihned po vzletu.

   1.6.8Podmínky povolování letů volných obsazených balonů v CTR Ruzyně a MCTR Kbely

   1.6.8.1Veškeré lety smí být prováděny pouze podle VFR, nebo jako zvláštní lety VFR.

   1.6.8.2Před vzletem balonu z místa, které je uvnitř CTR Ruzyně a/nebo MCTR Kbely, je velitel letu povinen vyžádat si letové povolení od příslušného stanoviště ATS (APP Praha nebo MTWR Kbely).

   Poznámka 1: MTWR Kbely lze kontaktovat telefonicky na čísle +420 973 207 157.

   Poznámka 2: Zvláštní let VFR - viz definice v předpisu L 2.

   1.6.8.3Před vstupem do CTR Ruzyně a/nebo MCTR Kbely za letu je velitel letu povinen vyžádat si vstupní povolení u příslušného stanoviště ATS nejpozději 3 minuty před vypočítaným časem přeletu hranice prostoru.

   1.6.8.4Podmínky vstupu do CTR Ruzyně/MCTR Kbely:

   1.6.8.5Lety balonů mohou být výrazně omezeny, je-li to nutné k udržení požadované míry bezpečnosti, plynulosti a hospodárnosti letů v CTR Ruzyně a MCTR Kbely.

   1.6.8.6Omezení

   Z důvodu vysoké koncentrace letů v kontextu polohy a konfigurace LKPR a LKKB vyžadující implementaci dodatečných mechanismů k udržení požadované míry bezpečnosti, plynulosti a hospodárnosti letů, mohou VFR lety očekávat výrazná omezení týkající se požadované trajektorie, hladiny a doby (její prodloužení) letu.

   1.6.9Výcvikové VFR lety

   1.6.9.1Z důvodu hustoty provozu pravidelné a nepravidelné dopravy na letišti Praha/Ruzyně jsou výcvikové VFR lety na letišti Praha/Ruzyně omezeny. Veškeré výcvikové VFR lety musí být koordinovány s APP Praha telephone 220 374 548.

   1.6.9.2Výcviková přiblížení letů VFR mohou být prováděna pouze za VMC s dodržením následujících podmínek:

   1.6.9.3Z důvodů rychlého uvolnění osy RWY a nenarušení dráhového pásu RWY v používání, po přeletu RWY THR nebo po letmém přistání a vzletu točte a stoupejte podle možností na bod TANGO v případě výcvikového přiblížení na RWY 30 nebo na bod ALFA v případě výcvikového přiblížení na RWY 24.

   1.6.10Speciální činnosti za VFR v TMA Praha a CTR Ruzyně

   1.6.10.1Z důvodů hustého letového provozu v TMA Praha a CTR Ruzyně musí být speciální činnosti (foto lety, kontrola pozemních zařízení atd.) prováděné za VFR v TMA Praha nebo CTR Ruzyně před vzletem koordinovány s APP Praha (telephone 220 374 548 nebo telephone 220 374 666).

   2Doplňující informace

   2.1Letiště Praha/Ruzyně je koordinované letiště. Proto pro všechny lety a jejich jakékoliv změny (vyjma letů při nouzovém přistání, letů souvisejících se záchranou lidského života, letů za účelem pátrání a záchrany) je nezbytné před uskutečněním letu žádat letištní slot pro přílet a odlet u koordinátora letiště na adrese:

   Slotová koordinace Česká republika
   letiště Praha/Ruzyně
   P.O.Box 67
   160 08 Praha 6
   Česká republika
   telephone 220 116 122
    PRGSP7X@prg.aero (zasílání žádostí o sloty - formát SCR, GCR)
    slot.coord@prg.aero(ostatní komunikace)
   Provozní doba: H24

   2.2Handlingoví agenti na letišti

   Czech Airlines Handling, a.s. (pro všechny lety)
   telephone +420 220 111 629, telephone +420 220 113 445, fax +420 220 111 626,  handling@prg.aero, SITA: PRGKO7X, SITA: PRGKD7X, FREQ: 131,955,  http://www.czechairlineshandling.com

   Menzies Aviation (Czech), s.r.o. (pro všechny lety)
   telephone +420 220 113 171, telephone +420 220 114 617, fax +420 235 360 001, fax +420 220 561 787,  operations@menziesaviation.com, AFTN: LKPRAHDP, SITA: PRGOPXH, SITA: PRGKKXH, FREQ: 131,455

   Czech GH, s.r.o (pro všechny lety)
   telephone +420 220 113 171, telephone +420 220 114 617, telephone +420 220 113 986, fax +420 235 360 001, fax +420 220 561 787,  operations@menziesaviation.com,  prg.gahandling@czechgh.cz, AFTN: LKPRAHDP, SITA: PRGOPXH, SITA: PRGKKXH, FREQ: 131,455

   Bell Textron Prague, a.s. - Executive Aircraft Handling (pro lety všeobecného letectví)
   telephone +420 234 624 413, fax +420 234 624 412,  prague.handling@bh.com, FREQ 131,480 MHz

   ABS Jets, a.s. - Business Aviation Handling (pro lety všeobecného letectví).
   telephone +420 220 112 111, fax +420 220 111 418, telephone +420 725 747 997,  handling@absjets.cz, SITA: PRGAJXH, FREQ 131,425 MHz

   Time Air, s.r.o. - Business Aviation Handling (pro lety všeobecného letectví).
   telephone +420 725 936 010, telephone +420 724 182 341,  handling@timeair.cz, FREQ 131,880 MHz - místnost pro posádky

   3Poplatky za použití letiště

   3.1Přistávací poplatky

   Ceny přistávacích a parkovacích poplatků a s nimi spojený incentivní program letiště Praha/Ruzyně včetně podmínek pro jejich přiznání dopravci má provozovatel letiště, společnost Letiště Praha a.s., za povinnost publikovat na svých oficiálních stránkách  http://www.prg.aero v části Business Sekce, kapitola Letištní poplatky.

   3.2Parkovací poplatky

   Ceny přistávacích a parkovacích poplatků a s nimi spojený incentivní program letiště Praha/Ruzyně včetně podmínek pro jejich přiznání dopravci má provozovatel letiště, společnost Letiště Praha a.s., za povinnost publikovat na svých oficiálních stránkách  http://www.prg.aero v části Business Sekce, kapitola Letištní poplatky.

   3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

   Vnitrostátní lety (za cestujícího)* 571,00
   Mezinárodní lety (za cestujícího)* 571,00
   Transfer (za cestujícího)* 215,00

   * zahrnuje PRM (asistenční služby handicapovaným osobám) poplatek 3,00 CZK.