Vybrat sekci

LKMT - OSTRAVA/Mošnov

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKMT - OSTRAVA/Mošnov

StatutVeřejné mezinárodní letiště
ProvozIFR, VFR
ARP: 49° 41' 46" N, 18° 06' 39" E
20 km SW Hlavní nádraží v Ostravě
ELEV: 844 ft / 257 m
Provozní dobaH24
PalivoJet A-1, AVGAS 100 LL
Olejna vyžádání
Hangárovánívlastní hangár jen omezeně, jinak podle možností hangáru JOB-AIR Technic, a.s. telephone +420 556 789 111, fax +420 556 789 122,  jobair@jobair.cz
Hangárovací prostor pro GA letadla - Hangár ELMONTEX a.s. telephone +420 702 209 570,  operation@elmontex.cz
ServisNouzově, jen omezeně
Údržba letadel prováděna společností: JOB-AIR Technic, a.s.,
Mezinárodní letiště Ostrava, Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, telephone +420 556 789 111, fax +420 556 789 122,  jobair@jobair.cz
ELMONTEX, a.s.
Opravářské služby a údržba letadel GA prováděna společností ELMONTEX a.s., telephone +420 725 808 310,  operation@elmontex.cz
UbytováníHotely v Kopřivnici, Ostravě a Novém Jičíně
RestauraceFast-food a kavárna s omezenou provozní dobou
DopravaAutobus MHD č. 333, vlak, taxi a autobusy ČSAD, půjčovna automobilů
Frekvence
Mošnov ATIS118,055
Mošnov VĚŽ/TOWER120,805
118,700
Mošnov DELIVERY128,525
PRAHA RADAR119,375
124,050
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: H24

Označení Umístění Souřadnice
NOVEMBER Hrabyně 49° 52' 59" N 018° 03' 17" E Vstupní
WHISKY Vrchy (kostel) 49° 44' 57" N 017° 52' 19" E Vstupní
TANGO Bělotín 49° 35' 06" N 017° 47' 59" E Vstupní
SIERRA Hodslavice 49° 32' 20" N 018° 01' 25" E Vstupní
ECHO Frýdek Místek (hráz přehrady) 49° 39' 48" N 018° 19' 13" E Vstupní
FOXTROT Šenov (kostel) 49° 47' 10" N 018° 22' 29" E Vstupní
ALFA Příbor 49° 39' 00" N 018° 08' 28" E
BRAVO Studénka (železniční přejezd) 49° 42' 17" N 018° 03' 04" E
Přílety Pořadí traťových bodů
NOVEMBER 1 NOVEMBER - BRAVO
FOXTROT 1 FOXTROT - ALFA
ECHO 1 ECHO - ALFA
SIERRA 1 SIERRA - ALFA
TANGO 1 TANGO - BRAVO
WHISKY 1 WHISKY - BRAVO
Odlety Pořadí traťových bodů
NOVEMBER 1 BRAVO - NOVEMBER
FOXTROT 1 ALFA - FOXTROT
ECHO 1 ALFA - ECHO
SIERRA 1 ALFA - SIERRA
TANGO 1 BRAVO - TANGO
WHISKY 1 BRAVO - WHISKY
RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
04 041° 3511 x 63 PCN 50/R/B/W/T 3511 3811 3511 3511
22 221° 3511 x 63 PCN 50/R/B/W/T 3511 3811 3511 3511
Kontakty

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov, č.p. 401, telephone +420 597 471 137, telephone +420 597 471 122, fax +420 597 471 121,  operation@airport-ostrava.cz,  handling@airport-ostrava.cz, AFTN: LKMTYDYX, SITA: OSRCZ7X, SITA: OSRCZKO

Letiště Ostrava, a.s. (Handlingový agent pro všechny lety) - telephone +420 597 471 137, fax +420 597 471 121,  handling@airport-ostrava.cz, SITA: OSRCZ7X (FREQ: 131,430, volací znak OSTRAVA HANDLING)

Eurojet (Handlingový agent pro soukromé a obchodní lety) - telephone +420 233 343 362, fax +420 233 343 102,  ops@eurojet-service.com, SITA: PRGOOCR

VOC
ADC
Zoom inZoom out

1Pravidla a omezení místního letového provozu

1.1Řízení letadel na pohybové ploše

1.1.1Plocha SEVER 3 je plochou manipulační, sloužící potřebám opravárenského centra a lakovny. Pojíždění letadel se spuštěnými motory není dovoleno. Umísťování letadel a přetahy tahačem z/na plochu povoleny.

1.1.2O přiřazení odbavovací plochy pro daný pohyb rozhoduje provozovatel letiště. Pohyby a rozmísťování letadel na parkovací místa na odbavovacích plochách řídí řídící odbavovací plochy.

1.1.3Na odbavovací ploše CENTRAL je používán systém stání nose-in. Povolení pro push back vydává řídící odbavovací plochy. Povolení ke spouštění motorů uděluje TWR. Spouštění motorů je možno provádět již během vytláčení. Povolení k pojíždění uděluje TWR. Pohyb letadla na APN CENTRAL od Exit 1 / Exit 2 vždy řídí řídící odbavovací plochy.

V případě provozní potřeby může být použit alternativní způsob stání letadel:

Řídící odbavovací plochy navádí letadla na stání tak, aby podélná osa letadla byla po zastavení vytočená z osy stání o 30°. Letadlo je po zastavení umístěno v poli bezpečnostního značení stání. Sousední stání ve směru vytočení letadla zůstává neobsazené, aby byl umožněn výjezd letadla silou vlastních motorů. Při použití tohoto způsobu stavění letadel má řídící odbavovací plochy přednost před vyznačeným horizontálním značením a kapitán letadla se musí důsledně řídit jeho pokyny. O příslušném způsobu vyjetí ze stání (push-back nebo vlastní pohon) informuje posádku letadla handlingový agent.

1.1.4Spouštění motorů na odbavovacích plochách CENTRAL, NORTH 1, NORTH 2 a SOUTH pouze s asistencí pozemního personálu.

1.1.5Odbavovací plocha Let's Fly je určena výhradně pro letadla společností Let's Fly, Aeroklub Ostrava a Queen Air. Odbavovací plocha ELMONTEX je určena výhradně pro letadla společnosti ELMONTEX a smluvních partnerů. Ostatní letadla mohou tyto plochy použít pouze se svolením provozovatele letiště. Je žádoucí, aby tato žádost byla vyřízena před vlastním příletem letadla. V opačném případě budou letadla směrována na APN CENTRAL. Služba řízení provozu na odbavovacích plochách LET´S FLY a ELMONTEX není poskytována.

1.1.6Exit L je určen pro letadla kódového písmene A s rozpětím křídel do 12 m. Exit 3 a Exit 4 jsou určeny pouze pro letadla kódového písmene A a B a s rozpětím křídel do 20 m. TWY G je určena pouze pro denní použití a lze ji použít jen se souhlasem provozovatele letiště. Nelze ji využívat za LVP.

1.1.7Povolení k pojíždění vydané letištní řídící věží nezbavuje pilota povinnosti řídit se pokyny řídícího odbavovací plochy. Zahájí-li pojíždění nebo pokračuje-li v pojíždění bez vedení řídícího odbavovací plochy, zodpovídá velitel letadla sám za střetnutí s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty na odbavovací ploše.

1.1.8Služba řízení letadel na odbavovacích plochách při výjezdu ze stání se poskytuje na vyžádání.

1.2Plnění paliva do letadel s cestujícími na palubě

1.2.1Plnění paliva do letadel s cestujícími na palubě letadla (sedící, vystupující nebo nastupující) musí probíhat s požární asistencí. Velitel letadla je povinen informaci o přítomnosti cestujících na palubě letadla, v souvislosti s požární asistencí, sdělit svému handlingovému agentovi. Handlingový agent je pak povinen toto sdělit společnosti zajišťující plnění palivem.

1.3Provoz palubních odpovídačů Módu S a/nebo Módu A/C, je-li letadlo na zemi

1.3.1Provozovatelé letadel využívající letiště Ostrava/Mošnov by měli zajistit, aby palubní odpovídače Módu S byly schopné provozu, když je letadlo na zemi a v případě, že není letadlo vybaveno Módem S, ponechat zapnutý odpovídač Módu A/C.

1.3.2Posádka letadla by měla nastavit XPNDR nebo ekvivalentní formu, AUTO je-li k dispozici, nikoli OFF nebo STDBY a nastavit přidělený kód A:

  1. při žádosti o push back, nebo pojíždění, podle toho co nastane dříve,
  2. po přistání do té doby než je letadlo zaparkováno na stání.

1.3.3Posádka letadla vybaveného odpovídačem s možností nastavení identifikace by měla tuto identifikaci také nastavit. Nastavení odpovídá identifikaci letadla podle pole 7 letového plánu (např. BAW123, CSA456).

1.3.4Identifikace letadla by měla být nastavena od žádosti o push back nebo pojíždění, podle toho co nastane dříve, pomocí FMS nebo ovládacího panelu odpovídače.

1.3.5Během parkování musí posádka letadla nastavit Mode A kód 0000 a následně nastavit odpovídač Módu S a/nebo Módu A/C do polohy OFF.

1.4Výcvikové lety

1.4.1Výcvikové lety v TMA Ostrava/CTR Mošnov budou povoleny pouze letadlům vybaveným palubním odpovídačem SSR schopným odpovídat ve 4096 kódech na dotazy v módu A a C.

1.4.2Koordinace výcvikových letů mezi západem a východem slunce (noční výcvik)

1.4.2.1O povolení výcvikového letu je provozovatel povinen požádat písemně nebo telefonicky nejpozději 2 hodiny před zahájením výcvikového letu provozovatele letiště na jednom z těchto kontaktů:

telephone +420 597 471 137, fax +420 597 471 121, SITA: OSRCZ7X,  handling@airport-ostrava.cz

V oznámení i žádosti budou uvedeny následující údaje:

1.4.2.2U nesmluvních partnerů jsou poplatky placeny ihned po ukončení činnosti.

1.5Koordinace místní letové činnosti se stanovištěm ATS

1.5.1Místní letová činnost (MLČ)

Místní letovou činností (MLČ) se rozumí letové aktivity, vztahující se k opakovaným přistáním a vzletům, letmým přistáním a vzletům a nízkým přiblížením (průletům) nad RWY příslušného letiště.

Ke koordinaci MLČ se používá aplikace LARS (Local Activity Reservation System), přístupná z webového prostředí pomocí rozhraní webového prohlížeče.
Každý uživatel musí být v systému registrovaný a mít vlastní přihlašovací údaje (jméno a heslo) jednotné pro aplikace Letecké informační služby. Bez přihlášení není možné vytvářet ani spravovat žádné rezervace.
Dostupnost této aplikace je zajištěna i prostřednictvím pracovní stanice samoobslužného briefingu na LKMT.

1.5.2Piloti a provozovatelé letadel

Piloti a provozovatelé letadel, zamýšlející provádět MLČ v TMA Ostrava / CTR Mošnov, jsou povinni prostřednictvím formuláře na webové stránce  http://lis.rlp.cz/lars vložit svůj požadavek na MLČ uvedením základních parametrů letu (pravidla letu, typ letadla, identifikace letu, kontakt na pilota, požadované časové rozmezí pro provedení MLČ) a popisem požadované MLČ.

Pro provedení MLČ je nevyhnutelné získat potvrzení v podobě „slotu MLČ“, jenž bude obsahovat časové vymezení, v němž má být předpokládaná činnost provedena.

Získání slotu MLČ je nezbytné pro piloty a provozovatele letadel v případě záměru provádět aktivity charakteru opakovaných:

Slot MLČ představuje výhradně čas provádění MLČ. Za čas zahájení místní letové činnosti se považuje vstup do CTR Mošnov nebo TMA Ostrava. Za ukončení místní letové činnosti se považuje čas, kdy je zahájen odlet na letiště určení nebo čas přistání na LKMT.

Rezervace se nepoužívá pro jednotlivé pohyby na RWY, které neodpovídají charakteru MLČ, tj. např.:

I přes obdržený časový slot má stanoviště ATS na LKMT právo rezervaci následně modifikovat či zcela zrušit z provozních důvodů. O této skutečnosti je pilot vyrozuměn prostřednictvím emailu či SMS na registrovaném telefonním čísle.

1.5.3Náhradní postupy

V případě výpadku nebo poruchy LARS se MLČ v TMA Ostrava / CTR Mošnov koordinuje se stanovištěm ATS telefonicky na čísle telephone +420 596 693 420 nejpozději 2 hodiny před zamýšleným zahájením MLČ.

1.6Postupy pro omezení hluku

1.6.1Motorové zkoušky na všech odbavovacích plochách povoleny pouze se souhlasem provozovatele.

1.7Letové postupy

1.7.1Velitelé letadel, kteří mají v úmyslu provádět před vzletem zahřátí motorů, musí před zahájením pojíždění o toto požádat TWR Mošnov.

1.7.2V CTR Mošnov je umístěn velkosklad pohonných hmot vymezený kružnicí o poloměru 0,16 NM (300 m) se středem v poloze 49 40 14 N 018 06 44 E (1,08 NM východně od THR RWY 04). Minimální použitelná výška pro přelet objektu je 1000 ft AGL.

1.7.3Před odletem za VFR bez letového plánu je pilot povinen nastavit kód A2000 podle VFR-ENR 4.1, je-li letadlo vybaveno provozuschopným odpovídačem SSR, navázat spojení na kmitočtu MOŠNOV VĚŽ/MOŠNOV DELIVERY (dle instrukcí ve vysílání ATIS) a předat následující informace:

V případě, že letadlo není vybaveno odpovídačem SSR, odpovídač SSR je mimo provoz nebo pracuje pouze v módu A/C, resp. v módu A, oznámí pilot tuto skutečnost stanovišti.

1.7.4Před odletem za VFR s letovým plánem je pilot povinen nastavit kód A2000 na odpovídači SSR podle VFR-ENR 4.1, je-li letadlo vybaveno provozuschopným odpovídačem SSR, navázat spojení na kmitočtu MOŠNOV VĚŽ/MOŠNOV DELIVERY (dle instrukcí ve vysílání ATIS) a předat následující informace:

V případě, že letadlo není vybaveno odpovídačem SSR, odpovídač SSR je mimo provoz nebo pracuje pouze v módu A/C, resp. v módu A, oznámí pilot tuto skutečnost stanovišti.

1.7.5Při letech VFR vstupujících do CTR z prostoru třídy G nebo E musí pilot nejméně 3 minuty před vstupem do CTR navázat spojení s TWR, nastavit kód A2000 na odpovídači SSR podle VFR-ENR 4.1, je-li letadlo vybaveno provozuschopným odpovídačem SSR a pokud předtím nedostal od stanoviště ATS pokyn k nastavení diskrétního kódu, a předat následující údaje:

V případě, že letadlo není vybaveno odpovídačem SSR, odpovídač SSR je mimo provoz nebo pracuje pouze v módu A/C, resp. v módu A, oznámí pilot tuto skutečnost stanovišti.

1.7.6Spouštění motorů a ATC povolení se žádá na kmitočtu MOŠNOV VĚŽ/MOŠNOV DELIVERY (dle instrukcí ve vysílání ATIS). Současně s žádostí je nutno:

1.7.7Pro schválení k vytlačení letadla a/nebo pojíždění musí velitel letadla navázat spojení na kmitočtu MOŠNOV VĚŽ.

1.7.8VFR vstupní/výstupní body do/z CTR a vyčkávací body:

VFR vstupní/výstupní body do/z CTR a vyčkávací body:
Označení Poloha Souřadnice
NOVEMBER Hrabyně 49 52 59 N 018 03 17 E vstupní
WHISKY Vrchy (kostel) 49 44 57 N 017 52 19 E vstupní
TANGO Bělotín 49 35 06 N 017 47 59 E vstupní
SIERRA Hodslavice 49 32 20 N 018 01 25 E vstupní
ECHO Frýdek Místek (hráz přehrady) 49 39 48 N 018 19 13 E vstupní
FOXTROT Šenov (kostel) 49 47 10 N 018 22 29 E vstupní
ALFA Příbor 49 39 00 N 018 08 28 E vyčkávací
BRAVO Studénka (železniční přejezd) 49 42 17 N 018 03 04 E vyčkávací

2Doplňující informace

NIL

3Poplatky za použití letiště

3.1Přistávací poplatky

Letadla do 100 t MTOW 360,00
Letadla od 101 t do 200 t MTOW (za každou další tunu nad 100 t MTOW) 150,00
Letadla nad 200 t MTOW (za každou další tunu nad 200 t MTOW) 90,00
Výcvikové lety: Letadla do 15 t MTOW 180 CZK x MTOW
Výcvikové lety: Letadla od 15 do 100 t MTOW 180 CZK x 15 t + 150 CZK x (MTOW - 15t)
Výcvikové lety: Letadla nad 100 t MTOW 180 CZK x 15 t + 150 CZK x 85 t + 120 CZK x (MTOW - 100 t)
Výcvikové lety: Letadla do 3t MTOW (při MNM 300 plných přistání + letmých přistání za kalendářní rok) * 125 CZK x MTOW (1 OCT - 30 APR) / 150 CZK x MTOW (1 MAY - 30 SEP)
Výcvikové lety: Letadla do 3t MTOW (při MNM 600 plných přistání + letmých přistání za kalendářní rok) * 100 CZK x MTOW (1 OCT - 30 APR) / 125 CZK x MTOW (1 MAY - 30 SEP)

* O přiznání této sazby je nutno žádat provozovatele letiště.

Výcvikové lety: Pro letadla nad 15 t MTOW každé páté přistání zdarma.

Výcvikové lety: Poplatek za použití světelných zabezpečovacích zařízení pro noční výcvikové lety 200 CZK / plné přistání, letmé přistání nebo přelet.

V době 2200-0400 (2100-0300) se sleva na výcvikové lety neposkytuje.

3.2Parkovací poplatky

odbavovací plocha (za hodinu a tunu MTOW) 17,00

První dvě hodiny zdarma pro ACFT se sedadlovou kapacitou rovnou nebo větší než 200.

3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

Vnitrostátní lety (za cestujícího) 490,00
Mezinárodní lety (za cestujícího) 490,00
Transfer (za cestujícího) 300,00