8.Letecké informace

8.1Všeobecně

8.1.1Získání a správné vyhodnocení leteckých informací patří k základním předpokladům bezpečného provedení letu. Informace nezbytné k bezpečnému provedení letu jsou zejména meteorologické údaje o počasí a předpovědi počasí, ale rovněž provozní informace o stavu letišť a zařízení.

8.1.2Letecké publikace

8.1.2.1Letecká informační služba (AIS) shromažďuje, zpracovává a vydává letecké informace o zřízení a stavu letišť, zařízení a poskytovaných službách.

8.1.2.2AIS poskytuje letecké informace:

 1. Osobám, které se účastní letového provozu včetně letových posádek, plánování letů a letových simulátorů
 2. Stanovištím ATS, zodpovědným za letovou informační službu, a poskytujícím předletové informace (ARO)

8.1.2.3Letová informační služba je poskytována stanovišti ATS přímým vysíláním na provozním kmitočtu nebo automatickým vysíláním koncové řízené oblasti (ATIS) a předává meteorologické a provozní informace letadlům za letu.

8.1.3Produkty leteckých informací

8.1.3.1Letecké informace jsou poskytovány ve formě Produktů leteckých informací kterými jsou:

 1. Letecká informační příručka (AIP), včetně změnové služby k AIP (AIP AMDT) a supplementů k AIP (AIP SUP);
 2. Letecké oběžníky (AIC);
 3. Letecké mapy;
 4. NOTAMy.

Poznámka: Popis a distribuce dokumentů leteckých publikací je popsána v AIP GEN 3.1.3.1.

8.1.3.2NOTAM

Slouží k vydávání informací, převážně dočasného charakteru, v případě, kdy je nutno okamžité zveřejnění informací. Informace jsou rozesílány po letecké pevné telekomunikační síti, čímž je zajištěna jejich velmi rychlá distribuce. NOTAMy, které již nabyly účinnosti, jsou dostupné na internetu.

NOTAMy jsou v ČR vydávány v pěti sériích odlišených písmeny A, B, X, Y. Série S je určena pro SNOWTAMy.

Série A a B jsou vydávány anglicky. Série X a Y obsahují NOTAMy se stejným zněním a stejnými čísly v českém jazyce. Forma SNOWTAMů je uvedena v předpise L10066, Doplněk 4.

Vydávání NOTAMů/SNOWTAMů pro VFR letiště není vždy zajištěno (mohou být vydány, ale nelze se na to spolehnout), proto by měly být podmínky na těchto letištích ověřeny před letem u provozovatele letiště.

 1. Série A (X): Obsahuje veškeré informace související s provozem na tratích ATS a letištích BRNO/TUŘANY, KARLOVY VARY, OSTRAVA/MOŠNOV a PRAHA/RUZYNĚ.
 2. Série B (Y): Obsahuje informace související s provozem na všech ostatních letištích v České republice (viz. AD 1.3) a informace nezařazené do série A (X).
 3. Série S (SNOWTAM): Obsahuje informace o nebezpečných podmínkách na letišti v souvislosti se sněhem či ledem. SNOWTAMy musí vydávat všechna letiště s provozem IFR/VFR.

8.1.4Předletový informační bulletin (PIB)

Předletové informační bulletiny (PIB) obsahují výběr platných NOTAMů z databáze na základě definovaných kritérií. V závislosti na požadavcích uživatelů mohou být PIB poskytovány ve formě:

 1. bulletinu definovaného dle FIR
 2. bulletinu definovaného dle tratě
 3. bulletinu definovaného dle letiště

8.1.5PIB a databáze NOTAMů jsou k dispozici na pracovišti CARO Praha a je možné je vyžádat i po internetu.

8.1.6VFR příručka

Informace důležité pro VFR provoz jsou vydávány v této VFR příručce. VFR příručka obsahuje výtah informací z AIP a dále pak informace o VFR letištích a informace důležité pro VFR provoz z IFR letišť.

8.1.7Rozšiřování informací

8.1.7.1Produkty leteckých informací a VFR příručka jsou volně přístupné na webových stránkách  https://aim.rlp.cz.

8.2Odpovědnost za poskytování AIS

Za shromažďování informací z celého území a vzdušného prostoru České republiky a jejich rozšiřování ve formě Produktů leteckých informací zodpovídá:

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM

Navigační 787, 252 61 Jeneč
 aim@ans.cz (adresa pro komunikaci s AIM, není určena pro zasílání podkladů pro publikaci)
 podkladylis@ans.cz (adresa pro zasílání podkladů pro publikaci NOTAM, AIP AMDT, AIP SUP, VFR AMDT, VFR SUP)
 notof@ans.cz (adresa pro komunikaci s NOF)
 https://aim.rlp.cz
telephone 220 372 816, telephone 220 372 817, (Vedoucí AIM)
telephone 220 372 841 (Vedoucí oddělení produktů AIM)
fax 220 372 702 (AIM)
telephone 220 374 311, telephone 220 374 312(NOF - nahrávané telefony), AFTN: LKPRYNYX (NOF)
telephone 220 374 295 (vedoucí NOF)
telephone 220 372 833, telephone 220 372 834 (distribuce produktů AIM)
telephone 220 372 822 (vedoucí Oddělení systémů a dat AIM)

8.3Provozní kontakty

8.3.1Předletové informace

Poskytování předletových informací na jednotlivých letištích na území České republiky je zajišťováno příslušným poskytovatelem ATS (viz níže) v rozsahu uvedeném v AIP ČR, GEN 3.1.5.

letiště BRNO/TUŘANY Středisko ANS, ŘLP ČR, s.p. IBS  http://ibs.rlp.cz
telephone 220 372 735 (CARO Praha)

 caro@ans.cz
AFTN: LKPRZPZX
letiště ČESKÉ BUDĚJOVICE Jihočeské letiště České Budějovice a.s. IBS  http://ibs.rlp.cz
telephone 220 372 735 (CARO Praha)

 caro@ans.cz
AFTN: LKPRZPZX
letiště KARLOVY VARY Středisko ANS, ŘLP ČR, s.p. IBS  http://ibs.rlp.cz
telephone 220 372 735 (CARO Praha)

 caro@ans.cz
AFTN: LKPRZPZX
letiště KBELY ARO, VÚ 8407 telephone 973 207 177
telephone 973 207 162
fax 973 207 377
fax 286 852 633
 maro.ais.lkkb@army.cz
AFTN: LKKBZPZX
AFTN: LKKBZTZX
SITA: PRGKBXH
letiště KUNOVICE AIS-TWR, Aircraft Industries, a.s. telephone 572 817 620
telephone 572 817 621
fax 572 817 639
AFTN: LKKUZTZX
AFTN: LKKUZPZX
letiště OSTRAVA/MOŠNOV Středisko ANS, ŘLP ČR, s.p. IBS  http://ibs.rlp.cz
telephone 220 372 735 (CARO Praha)

 caro@ans.cz
AFTN: LKPRZPZX
letiště PARDUBICE TWR, VÚ 2436 telephone 973 333 171
telephone 973 242 440
fax 973 242 097
AFTN: LKPDZPZX
letiště PRAHA/RUZYNĚ Středisko ANS, ŘLP ČR, s.p. telephone 220 372 735 (agenda letových plánů)
telephone 220 374 138
telephone 220 114 100
telephone 220 374 101 (předletové informace)
fax 220 374 251
 caro@ans.cz
AFTN: LKPRZPZX
letiště PRAHA/VODOCHODY Letiště Vodochody, a.s. telephone 255 762 609 (Briefing)
fax 255 765 131
AFTN: LKVOZPZX