Vybrat sekci

LKTB - BRNO/Tuřany

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKTB - BRNO/Tuřany

StatutVeřejné mezinárodní letiště
ProvozIFR, VFR
ARP: 49° 09' 05" N, 16° 41' 38" E
125° GEO - 7,5 km od Hl. nádraží Brno
ELEV: 778 ft / 237 m
Provozní dobaH24
PalivoJet A1, AVGAS 100 LL
OlejNení k dispozici
HangárováníOmezeně pro letadla GA - na vyžádání u provozovatele letiště
ServisPro možnost oprav letadel kontaktujte provozovatele letiště.
UbytováníHotely ve městě - rezervace dostupná prostřednictvím provozovatele letiště.
RestauraceV odbavovací hale.
DopravaMHD, taxi, autobus na vyžádání.
Frekvence
Tuřany ATIS131,105
Tuřany VĚŽ/TOWER119,605
PRAHA RADAR127,350
124,050
Tuřany GROUND125,430
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: H24

Pojíždění z odbavovacích ploch na RWY 08/26 je vedeno po betonových TWY, RWY 09/27 a po travnaté TWY W. RWY 08/26 a část travnaté TWY W jsou umístěny v nouzovém pásu jižně od RWY 09/27.

  Letadlo po přistání na RWY 08/26, pokud neobdrží povolení k pojíždění, musí tuto dráhu uvolnit na vyznačenou vyčkávací plochu nebo TWY W. Vyčkávací plocha a TWY W jsou vytyčeny jižně RWY 08/26. Uvolnění RWY 08/26 musí pilot ohlásit TWR.

   Při pojíždění na APN z RWY 08/26 si musí pilot před křižováním RWY 09/27 vyžádat povolení.

    Při pojíždění na RWY 08/26 musí pilot zastavit na vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení ke křižování RWY 09/27.

     Označení Umístění Souřadnice
     NOVEMBER Kuřim (železniční přejezd jihovýchodně od města) 49° 17' 32" N 016° 33' 37" E Vstupní
     ECHO Rousínov (kostel) 49° 12' 13" N 016° 53' 10" E Vstupní
     SIERRA Klobouky u Brna 48° 59' 52" N 016° 51' 44" E Vstupní
     WHISKY Ořechov (kostel) 49° 06' 39" N 016° 31' 15" E Vstupní
     ZULU Velké Němčice křížení dálnice a silnice nižší třídy severovýchodně od města 48° 59' 47" N 016° 41' 20" E Vstupní
     ALFA Sokolnice (železniční přejezd) 49° 07' 03" N 016° 42' 12" E
     BRAVO Podolí (dálniční nadjezd) 49° 10' 54" N 016° 42' 45" E
     Přílety Pořadí traťových bodů
     NOVEMBER 1 NOVEMBER - BRAVO
     ECHO 1 ECHO - BRAVO
     SIERRA 1 SIERRA - ALFA
     WHISKY 1 WHISKY - ALFA
     ZULU 1 ZULU - ALFA
     Odlety Pořadí traťových bodů
     NOVEMBER 1 BRAVO - NOVEMBER
     ECHO 1 BRAVO - ECHO
     SIERRA 1 ALFA - SIERRA
     WHISKY 1 ALFA - WHISKY
     ZULU 1 ALFA - ZULU
     RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
     09 092° 2650 x 60 PCN 48/R/A/X/T 2650 2950 2650 2650
     27 272° 2650 x 60 PCN 48/R/A/X/T 2650 2950 2650 2650
     08 092° 800 x 30 5700 kg / 1,5 MPa 800 860 800 800
     26 272° 800 x 30 5700 kg / 1,5 MPa 800 860 800 800
     Kontakty

     LETIŠTĚ BRNO a.s.
     Letiště Brno - Tuřany 904/1, 627 00 Brno, telephone +420 545 521 111, fax +420 545 216 346, AFTN: LKTBYDYX, SITA: BRQCZ7X

     Handlingový agent na letišti:
     LETIŠTĚ BRNO a.s. (pro všechny lety)
     - telephone +420 545 521 309, telephone +420 545 521 310, fax +420 545 216 346,  handling@airport-brno.cz, AFTN: LKTBYDYX, SITA: BRQCZ7X (FREQ: 131,805, volací znak BRNO HANDLING)

     VOC
     ADC
     Zoom inZoom out

     1Pravidla a omezení místního letového provozu

     1.1Koordinace výcvikových letů

     1.1.1Provozovatel letiště LETIŠTĚ BRNO a.s. koordinuje výcvikové lety ve spolupráci s Řízením letového provozu ČR, s.p. formou sdílení a editace dat ze systému LARS. Více viz. 1.2 Koordinace místní letové činnosti se stanovištěm ATS.

     1.1.2Výcvikové lety mohou být z důvodu vyšší hustoty letového provozu omezeny. Výcvikové lety do 2000 kg MTOW v době od 1030 do 1230 (0930 - 1130) mohou být na LKTB z důvodu nižší kapacity ATC výrazně omezovány.

     1.2Koordinace místní letové činnosti se stanovištěm ATS

     1.2.1Místní letová činnost (MLČ)

     Místní letovou činností (MLČ) se rozumí letové aktivity, vztahující se k opakovaným přistáním a vzletům, letmým přistáním a vzletům a nízkým přiblížením (průletům) nad RWY příslušného letiště.

     Ke koordinaci MLČ se používá aplikace LARS (Local Activity Reservation System), přístupná z webového prostředí pomocí rozhraní webového prohlížeče.
     Každý uživatel musí být v systému registrovaný a mít vlastní přihlašovací údaje (jméno a heslo) jednotné pro aplikace Letecké informační služby. Bez přihlášení není možné vytvářet ani spravovat žádné rezervace.
     Dostupnost této aplikace je zajištěna i prostřednictvím pracovní stanice samoobslužného briefingu na LKTB.

     1.2.2Piloti a provozovatelé letadel

     Piloti a provozovatelé letadel, zamýšlející provádět MLČ v CTR Tuřany, jsou povinni prostřednictvím formuláře na webové stránce  http://lis.rlp.cz/lars vložit svůj požadavek na MLČ uvedením základních parametrů letu (pravidla letu, typ letadla, identifikace letu, kontakt na pilota, požadované časové rozmezí pro provedení MLČ) a popisem požadované MLČ.

     Pro provedení MLČ je nevyhnutelné získat potvrzení v podobě „slotu MLČ“, jenž bude obsahovat časové vymezení, v němž má být předpokládaná činnost provedena.

     Získání slotu MLČ je nezbytné pro piloty a provozovatele letadel v případě záměru provádět aktivity charakteru opakovaných:

     Slot MLČ představuje výhradně čas provádění MLČ. Za čas zahájení místní letové činnosti se považuje vstup do CTR Tuřany. Za ukončení místní letové činnosti se považuje čas, kdy je zahájen odlet na letiště určení nebo čas přistání na LKTB.

     Rezervace se nepoužívá pro jednotlivé pohyby na RWY, které neodpovídají charakteru MLČ, tj. např.:

     I přes obdržený časový slot má stanoviště ATS na LKTB právo rezervaci následně modifikovat či zcela zrušit z provozních důvodů. O této skutečnosti je pilot vyrozuměn prostřednictvím emailu či SMS na registrovaném telefonním čísle.

     1.2.3Náhradní postupy

     V případě výpadku nebo poruchy LARS se MLČ v CTR Tuřany koordinuje se stanovištěm ATS na kmitočtu TWR nebo GND před spouštěním motorů nebo před vstupem do prostoru odpovědnosti daného ATS stanoviště.

     1.3Pojíždění a parkování letadel

     1.3.1Pohyby a rozmísťování letadel na parkovací místa na odbavovacích plochách řídí řídící odbavovací plochy.

     1.3.2Povolení k pojíždění vydané pracovištěm GROUND nebo letištní řídící věží nezbavuje pilota povinnosti řídit se pokyny řídícího odbavovací plochy. Zahájí-li pojíždění nebo pokračuje-li v pojíždění bez vedení řídícího odbavovací plochy, zodpovídá velitel letadla sám za vyhnutí se střetu s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty na odbavovací ploše.

     1.3.3Pojíždění z odbavovacích ploch na RWY 08/26 je vedeno po betonových TWY, RWY 09/27 a po travnaté TWY W. RWY 08/26 a část travnaté TWY W jsou umístěny v nouzovém pásu jižně od RWY 09/27.

     1.3.4V parkovacím areálu SEVER není poskytována služba řízení. TWY F je použitelná pouze pro letadla kódového písmene A.

     1.3.5Na odbavovacích plochách LKTB je zakázáno provádění motorových zkoušek. Motorové zkoušky je povoleno provádět pouze na místech určených provozovatelem letiště.

     1.3.6Pro zahájení pojíždění na odbavovacích plochách STŘED a ZÁPAD se z bezpečnostních důvodů musí používat pouze minimální výkon motorů.

     1.3.7Jestliže letadlo odbavované na odbavovacích plochách STŘED nebo ZÁPAD vyžaduje pro start motorů vzduchový startér (ASU) z důvodu nefunkčního záložního zdroje energie (APU), není povoleno na místě stání zvyšování volnoběžných otáček motoru. Z toho důvodu (pokud nelze jinak) po startu jednoho z motorů pomocí ASU je žádoucí výjezd letadla ze stání na přilehlou TWY A, otočení letadla do směru pojíždění a zastavení na TWY A, následně za asistence řídícího odbavovací plochy provést start dalšího motoru se zvýšeným režimem otáček již nastartovaného motoru. Postup startu motorů pomocí ASU musí být koordinován s handlingovým agentem, řídícím odbavovací plochy a před zahájením výjezdu (pojíždění) ze stání musí být navázáno spojení s TUŘANY GROUND (TUŘANY TWR).

     1.3.8Vyčkávací místo RWY 08/26 na TWY W je totožné s vyčkávacím místem RWY 09/27.

     1.4Plnění paliva do letadla s cestujícími na palubě

     1.4.1Plnění paliva do letadel s cestujícími na palubě letadla (sedící, vystupující nebo nastupující) musí probíhat s požární asistencí. Velitel letadla je povinen informaci o přítomnosti cestujících na palubě letadla, v souvislosti s požární asistencí, sdělit svému handlingovému agentovi. Plnění paliva do letadla s cestujícími na palubě se dále řídí vnitřními předpisy poskytovatelů služeb.

     1.5Odlet za VFR bez FPL

     1.5.1Před odletem letadla za VFR bez letového plánu ve výškách do 1000 ft/300 m AGL je pilot povinen při žádosti o povolení k pojíždění předat rádiem pracovišti GROUND/TWR následující informace:

     1.6Postupy pro omezení hluku

     1.6.1Výcvikové lety

     1.6.1.1Z důvodu snížení hlukové zátěže je žádoucí neprovádět přelety a lety po okruhu nad zastavěnými částmi obcí Tuřany, Holásky, Dvorska, Kobylnice, Šlapanice, Slatina, pokud není službou ATC stanoveno jinak (např. za účelem zajištění rozestupu, vyhnutí se oblačnosti apod.).

     1.6.1.2Výška letu po okruhu je 1800 ft AMSL a platí pro všechny letouny včetně sportovních létajících zařízení a motorizovaných kluzáků.

     1.6.1.3Akrobatické lety lze provádět pouze mimo zástavbu a dle instrukcí služby ATC.

     1.7Letové postupy

     1.7.1Výška základny oblačnosti se udává vzhledem k nadmořské výšce THR RWY 27.

     1.7.2Travnatá dráha je označována podle směru pro přistání nebo vzletu jako:

     1.7.3 RWY 08/26 je použitelná pouze ve dne pro lety VFR (a zvláštní lety VFR).

     1.7.4Ve vysílání ATIS nebude použití RWY 08/26 jako dráhy v používání samostatně vysíláno. Piloti jsou žádáni, aby úmysl použít RWY 08/26 pro přistání ohlásili po navázání spojení s ACC nebo TWR a pro vzlet při žádosti o spuštění motorů nebo pojíždění. Údaje o stavu a použitelnosti RWY 08/26 se aktualizují NOTAMem a nejsou součástí vysílání ATIS.

     1.7.5Letadlo po přistání na RWY 08/26, pokud neobdrží povolení k pojíždění, musí tuto dráhu uvolnit na vyznačenou vyčkávací plochu nebo TWY W. Vyčkávací plocha a TWY W jsou vytyčeny jižně RWY 08/26. Uvolnění RWY 08/26 musí pilot ohlásit TWR.

     1.7.6Při letech VFR vstupujících do CTR z prostoru třídy G nebo E musí piloti nejméně 3 minuty před vstupem do CTR navázat spojení s TWR, nastavit kód A2000 podle VFR-ENR 4.1, je-li letadlo vybaveno provozuschopným odpovídačem SSR a pokud předtím nedostali od stanoviště ATS pokyn k nastavení diskrétního kódu, a předat následující údaje:

     V případě, že letadlo není vybaveno odpovídačem SSR, odpovídač SSR je mimo provoz nebo pracuje pouze v módu A/C, resp. v módu A, oznámí pilot tuto skutečnost stanovišti.

     1.7.7Velitelé letadel jsou žádáni, aby při navázání spojení potvrdili informaci ATIS a zopakovali dané QNH.

     1.7.8Při pojíždění na APN z RWY 08/26 si musí pilot před křižováním RWY 09/27 vyžádat povolení.

     1.7.9Při pojíždění na RWY 08/26 musí pilot zastavit na vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení ke křižování RWY 09/27.

     1.7.10VFR vstupní/výstupní body do/z CTR a vyčkávací body:

     Označení Poloha Souřadnice
     NOVEMBER Kuřim (železniční přejezd jihovýchodně od města) 49 17 32 N 016 33 37 E vstupní
     ECHO Rousínov (kostel) 49 12 13 N 016 53 10 E vstupní
     WHISKY Ořechov (kostel) 49 06 39 N 016 31 15 E vstupní
     ZULU Velké Němčice křížení dálnice a silnice nižší třídy severovýchodně od města 48 59 47 N 016 41 20 E vstupní
     ALFA Sokolnice (železniční přejezd) 49 07 03 N 016 42 12 E vyčkávací
     BRAVO Podolí (dálniční nadjezd) 49 10 54 N 016 42 45 E vyčkávací

     1.7.11Postupy pro odlety záchranných vrtulníků z brněnských nemocnic.

     Vzhledem k potížím s navazováním oboustranného spojení a získáváním letového povolení před vzletem jsou odlety záchranných vrtulníků prováděny následovně:

     1.8Postupy pro lety balónů v CTR Tuřany

     1.8.1Před vzletem balónu z místa uvnitř CTR Tuřany je pilot balónu povinen vyžádat si letové povolení od TWR Tuřany telefonicky na telephone +420 548 424 875.

     1.8.2Před vzletem balónu z místa mimo CTR Tuřany v případě, kdy let následně vstoupí do CTR, je pilot balónu povinen projednat předpokládaný čas vstupu do CTR, nadmořskou výšku letu a předpokládanou trať letu s TWR Tuřany telephone +420 548 424 875.

     1.8.3Před vstupem do CTR Tuřany za letu je pilot balónu povinen vyžádat si letové povolení u TWR Tuřany s časovým předstihem tak, aby byl v případě odmítnutí schopen bezpečně přistát mimo CTR Tuřany.

     1.8.4Podmínky vstupu do CTR Tuřany jsou následující:

     1.8.5Lety balónů mohou být výrazně omezeny, je-li to nutné k udržení požadované míry bezpečnosti, plynulosti a hospodárnosti letů v CTR Tuřany a to zejména v případě, kdy předpokládaná trajektorie letu balónů je konfliktní s provozem v prostoru vzletu a přistání.

     2Doplňující informace

     NIL

     3Poplatky za použití letiště

     Aktuální ceník letištních poplatků a služeb pro odbavení letadel je ke stažení na oficiálním webu provozovatele letiště  https://www.brno-airport.cz/b2b/letistni-poplatky-a-sluzby-letadlum/.

     3.1Přistávací poplatky

     Viz ceník.

     3.2Parkovací poplatky

     Viz ceník.

     3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

     Viz ceník.