9.Pátrání a záchrana

9.1Všeobecně

9.1.1Služba pátrání a záchrany (Search and Rescue Service - SAR) představuje výkon činností souvisejících se sledováním tísně, komunikací a koordinací a s prováděním pátrání a záchrany, jež vede k poskytnutí neodkladné přednemocniční péče nebo zdravotnickému převozu při použití veřejných nebo soukromých prostředků, včetně spolupracujících letadel, lodí a dalších zařízení.

9.2Odpovědnost za poskytování SAR

9.2.1Odpovědnost za organizování pátracích a záchranných služeb na území České republiky má Ministerstvo dopravy ČR. Prováděním je pověřeno Řízení letového provozu, s.p. Pátrací a záchranné akce jsou organizovány ve spolupráci s Ministerstvem obrany, se kterým je vytvořeno společné Záchranné koordinační středisko. Na základě uzavřené vícestranné dohody o spolupráci zajišťují Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra potřebnou leteckou techniku, letouny a helikoptéry pro provádění pátracích a záchranných akcí. Pro záchranné akce je využívána také Letecká zdravotnická záchranná služba, která má v České republice deset středisek. Poštovní, telegrafické a telefonní adresy Ministerstva dopravy - odboru civilního letectví a Řízení letového provozu ČR, s.p. jsou uvedeny v oddílech VFR-GEN-5 a VFR-GEN-6.

9.2.2Adresa společného záchranného koordinačního střediska:

Řízení letového provozu Č.R., s.p.
Záchranné koordinační středisko Praha
Navigační 787
252 61 Jeneč
telephone 220 374 452, telephone 220 372 750, telephone 220 374 450, telephone 220 373 917, telephone 727 373 917, telephone 727 374 493
fax 220 372 701
 rccpraha@ans.cz
AFTN: LKPRYCYX

9.2.3Služba pátrání a záchrany je prováděna na území celé České republiky (Search and Rescue Region).