Vybrat sekci

LKKO - Kolín

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKKO - Kolín

StatutVeřejné vnitrostátní letiště
ProvozVFR den/noc, výsadková činnost
ARP: 50° 00' 07" N, 15° 10' 24" E
2 km SSW Kolín
ELEV: 925 ft / 282 m
Okruh: 1800 ft / 548 m AMSL
Provozní doba15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0600 - 1600
jinak O/R
Palivoletecký benzín AVGAS 100L
OlejELF 100 AD
HangárováníO/R, omezeně
ServisO/R, omezeně
Ubytovánína letišti 20 lůžek, nutno projednat na: telephone +420 777 556 299
Restauracena letišti, mimo pracovní dny - omezeně
DopravaTaxi nonstop telephone +420 601 237 883
Frekvence
Kolín RADIO129,155
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: NIL

Hluková omezení

 • Při letu po okruhu na RWY 21 L/R provést vyhnutí jižnímu okraji města Kolín (nemocnice a sídliště). 4. zatáčku posunout k letišti nad pole.
 • Při vzletu z RWY 03 L/R provést vyhnutí jižnímu okraji města Kolín (nemocnice a sídliště).

Vstup do MTMA Čáslav a MCTR Čáslav jen s povolením MTWR Čáslav.

  Paralelní provoz (souběžný vzlet nebo přistání) na RWY 03L/21R a RWY 03R/21L není možný.

   Pojiždění povoleno pouze po RWY.

    RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
    03R 026° 900 x 35 5700 kg / 0.7 MPa 900 960 900 900
    21L 206° 900 x 35 5700 kg / 0.7 MPa 900 960 900 900
    03L 026° 900 x 110 5700 kg / 0.7 MPa 900 960 900 900
    21R 206° 900 x 110 5700 kg / 0.7 MPa 900 960 900 900
    Kontakty

    Aeroklub Kolín
    Letiště Kolín, P.O. Box 59, 280 00 Kolín, telephone +420 321 720 844,  aeroklub.kolin@seznam.cz,  http://www.aeroklub-kolin.cz

    Poskytování informací známému provozu - telephone +420 321 720 844

    MTWR Čáslav - telephone +420 973 376 952

    Jaroslav Jíra - telephone +420 777 854 674

    Miroslav Lacina - telephone +420 602 141 599

    VOC
    ADC
    Zoom inZoom out

    1Pravidla a omezení místního letového provozu

    1.1Odstraňování sněhu z pohybových ploch není zajištěno.

    1.2Výška letu po okruhu je 1800 ft / 548 m AMSL.

    1.3Hluková omezení

    1.3.1Při letu po okruhu na RWY 21 L/R provést vyhnutí jižnímu okraji města Kolín (nemocnice a sídliště). 4. zatáčku posunout k letišti nad pole.

    1.3.2Při vzletu z RWY 03 L/R provést vyhnutí jižnímu okraji města Kolín (nemocnice a sídliště).

    1.3.3Letadla s větší vzletovou váhou, která po vzletu z RWY 21 L/R nedosáhnou bezpečné výšky pro provedení první zatáčky před obcí Ratboř, musí po vzletu provést vybočení o 008° vpravo, aby let probíhal mezi obcemi Ratboř a Kbílek a hlukové zatížení zástavby před RWY 03 L/R bylo co nejmenší.

    1.4Další pravidla a omezení

    1.4.1Vstup do MTMA Čáslav a MCTR Čáslav jen s povolením MTWR Čáslav.

    1.4.2Paralelní provoz (souběžný vzlet nebo přistání) na RWY 03L/21R a RWY 03R/21L není možný.

    1.4.3Pojiždění povoleno pouze po RWY.

    2Doplňující informace

    2.1Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR předem.

    2.2Využití AD pro VFR noc je možné pouze po předchozím souhlasu provozovatele AD a po ověření provozuschopnosti a seznámení s místními podmínkami provozu.

    2.3RWY 03R/21L je vybavena pro noční provoz dvěma řadami nadzemních návěstidel.

    Způsob použití: na vyžádání

    2.4Použití AD mimo provozní dobu pouze se souhlasem provozovatele (provozuschopnost pohybové plochy).

    3Poplatky za použití letiště

    3.1Přistávací poplatky

    Za tunu MTOW 80,00
    Cvičné lety (za tunu MTOW) 40,00

    3.2Parkovací poplatky

    Za hodinu a tunu MTOW 5,00

    3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

    NIL