SUP 17/23
Datum vydání: 14 DEC 23
Účinnost od: 28 DEC 23
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKOL
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y2959/23
Olomouc (LKOL) - Výskyt zvěře v blízkosti letiště

1Možný zvýšený pohyb spárkaté zvěře po provozních plochách AD.